Honművész, 1837. január-június (5. évfolyam, 1-52. szám)

Honmikvész Foglalatja. A* számok a­ folyóirat számaira utasilnak. Költészet. 1. ) Értekezések. Csokonai Vitéz Mihály (Emléke rajzával együtt) 9.— A’ kriti­ka, vagy a’ tudományok ’s mesterségek Ítélő istennéje (Allegória) 10.—■ Milton 24. 25. 26. 2. ) Költemények. Uj évünkre. Éji dal 1. — Lujzához 2. — Szigetvár 3. — A’ két márka 4.—Gerle 5.—Vihar 7.— Felejthetlen 8. — Pest 0. — Pásztor­­ leány gyötrelme 11.—­Távozóhoz 13. — Dij­ osztó leány 15.— Csolna­­kos 16.—­Távozáskor 17. — Visegrád 19.—Lepke 21.— Hozzá 23.— Kesergés 25.— Hajnalkor 20. — Fohász 27. 41. — Világ 28.—Alkonyi dal 29. — Emlékvirágok 30. 31. 37. 47. Búvirágok 32.—Költő panasza 33.—Vándordal 34. — Hontalan 35.—Hajós vég­ dala 36. — Kis bohó 38.­—Kifakadás 39 .—Eltűnt kor 40.— Gyöngyvirág 44.— Búsongás 45. — Kétség 40. — Mentség 49. — Eskü­ 50. — A’ kis ház 51. — Panasz 52. Szorgalom. Aranyozásnak uj módja. Légszesz világítás Parisban. Gőzkatlan tisz­títása. Koha-szappan. Olcsó lámpa-olaj 1. — Uj esztendei köszöntő jegyek magyar felírással. Kereskedés állapotja déli Afrikában. A’ szörp tisz­tításának uj módja 2. — Nagyszombatban artézi kút. Uj lenfejes ütés. Üveg szövetek 3. — Romolhatlan liszt. Szörp készités­ módja kukoriczából. Legnagyobb gőzkocsi vasúton 4. — Chinai indigo termesztése a’ kaukazi hegyeken túl 5. — Hajózási csatornák iránti nehány szó 0. — Green lég­hajózási p­óbájb­ól. Hosszú tartózkodás viz alatt 7.— Omnibus-esernyők 9. — Uj búvár-készület. 10 51. Rafael műveinek lemásolása porczellanra 10. —Faházak éjszaki Amerikában. Vadnépek ladikja. Uj mentő eszköz úszók számára 11. — Illatászat 12. 13. — A’ magyar-erdélyi gyors utazás. Legnagyobb gőzhajó. Vitorlák haszna vasutakon. Chinai és helvét selyem portékák. Legnagyobb gőzgépely. Angol búvárok 14. — Meder-tisztitó és öblösitő erőművek 15. 10. — Úszó gőzhidak. Szívdobogást gyógyító pilulák. Dalmát­országi kőszén. Nappali ’s éji telegraf 17. — Léghajózás története 18. — Romolhatlan tinta. Holt állatok használtatása. Gyapjú Angliában. Szép fadgyú-gyertyák 19. — Uj ágyúk. Kocsit megállító gépely 20.— Honi ipar 21. 22 —Tojás-emésztés Angliában. Bécsi hárfa. Gőzléghajó. A’ tunnel építésének előhaladása. Biztosi­tó papiros 21. — Vas biliárd. Uj nedvmérő 22. — Szesz-világitás. Uj szabó műszer. Czukor­­készités gesztenyéből , fügéből. Jutalom gőzműszerek javítására 23. — A’ porczellánnak egy Magyar által történt feltalálásáról 26. — Franczia selyem elsősége. Legnagyobb karton-nyomtató intézet. A’ nagy vas ut Theshirben. Uj módja a’ másolásnak 27.—Vas­uti gőzgépely. Gőzgépely feltalálója. Gyapjú-válogató-intézet Uj gőzhajó 28. — Tök-czukor. Rongy­­pótlék 30. — A’ czetfogás 31.— Thea ültetések Braziliában 33. — Uj nap­óra. Búvár-készitmények 34.— Hunnt-pipa. Szesz-világitás Pétervárott. Pezsgő bor. Franczia gőzgépelyek. Ing-bolt, Könyvkötés állapotja An­gliában. Uj trágya 36. — Segéd­szer nehezen hallók számára. Mestersé­ges drága kövek. Uj eledel selyembogár számára 39. — Franczia ország kereskedése gyarmatjaival. Gyász pótléka 40. — Uj bérkocsi. Gyorsutazás Pest és Eperjes között 42. — Sárernyő. Angol gyolcs­szö­vetek 43.—Jeles chronometer. Philippinai ananászposztó 45.— Czápa­­fogás orosz­országban 46. — Új napernyők. Rózsa színű körm­ek. Szép

Next