Honművész, 1837. január-június (5. évfolyam, 1-52. szám)

2) Hangverseny. Budapesti hangászati egyesület Pesten 1. 5. 16. 17. 19. 21. 25. 33. 35. 45. 37. 43. 44. — Nemzeti casinoi hangászat 1. 4. 14. 17. 18. 21. 22. 25. 37. 29. 32. 34. 35. 37. 21. 42. 45. — Pét Schacher Sándor hangversenye Pesten 2. — Stoll Ferenczé ugyan­ott 2. — Aradi hang­verseny 10. 30. — Serwaczynski Szaniszló és Wagner József urak hangversenyei 13. 18. 25. — Kőszegi hangverseny 11. — I­s­u­­­d­e­r G. családjának hangversenye Pesten 13. 14. 17. 22. — Gerstel Vilmosé ugyan­ott 14.—Vieuxtemple ugyan­ott 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 2­3. — Adler Vincze magány-hangversenye Pesten 22. — Min­kné assz. búcsú - hangversen­ye. Egri hangverseny 25. — Lewy úr concertje gyermekeivel együtt 26. 27. 29. — Grim Miksa ur hangversenye Budán 26. — Czw­iezek József hangászati mulatsága Pesten 31. — Po­­z­s­o­n­b­a n­ az egyházi hangász-egyesület hangversenye 33. — Carl Hen­riette k. a. Pesten 35. 36. 45. 46.—Engel Lajos ur ugyanott 39. 42. 43. 44. — Kassai hangverseny 39. — B­i­n­d­o­c­c­i Antal hevenyész-költő akadémiája 43. 46. 49. — Leittner János concertje Pesten. Pique Eduarde Budán 19. 3) Egyveleg. Hangászati mulatság Temesvárott 6. —­Kolosvárott muzsi­kai conservator­ium 7.­­— Soproni hangász-egyesület 32. Tánc 7. Pesti bálok 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 17. 21. 26. 30. 45. 40. 47.— Budaiak 2. 6. 7. 10. II. 28. 30. — Gyöngyösön 7. 12. 14. 47. — Nagy Abony 7. — Egerben a’ törvény hallgatók bálja 8. — Eperjesi jo­gászok fluristák) bálja 9. — Szegeden II. — S. Ujhelyben 12. —Baján. B. Gyarmaton. Pak­sban. Dabason 14. —* Esztergomban. Ipolyságon 16. — Kecskeméten. Temesvárott 17. Utasító­. Gróf Széchenyi István arczképe 2. 7. 9. — Fris virágbokréták 7.— Figyelmeztetés a’ Regélő Honművész képei iránt 9. 10.— A’ kisded óvó intézetet magyar országban terjesztő egyesület 10. — Eladó olasz eper­fák 16. — Nyilvános köszönet Debreczenből 27. — Képfestő 29. 30. — Szentpétery J. újabb remekműve 32. — Muszely Káz, műkertész és mag­kereskedő Pesten 33. — Gymnasticai gyakorlatok Pesten 33. — A’ budai császár-fürdő 36. —• Első polgári úszóiskola 38. — Ruprecht János kép­­festő 48. •—• S­z­é­p m­ű. 25 darab divatkép. — Csokonai Vitéz Mihály emléke 9. — M­a­­libran Mária képe 15.—Honművész czimlapja (rézmetszvény) 52. Divat. .Majd minden számban.

Next