Honművész, 1840. július-december (8. évfolyam, 53-104. szám)

1840-12-17 / 101. szám

101 SZORGALOM. Vas hajó. Múlt hetekben érkezett Linczből a­ bécsi csator­nába Lichtenegger hajóm­ester özvegyének vas hajója, melly porté­kák vitelére van szánva, ’s naponként számos csudáinkat vonzott a’ Duna partjára A’ hajó e’ helyre nézve alkalmas nagyság ’s csinos alakkal bir ; tetőzete lapos, mint a’ gőzhajóké, honnan a’hajó bel­sejébe három nyilás szolgál. Jelenleg két ezer mázsa savat hozott, ’s íiov. 21-én ment ismét felső Ausztriába vissza. Ezen érdekes lát­vány Útmutatóul szolgál, hogy a’ Dunán nemcsak illynemű gőzhajó­val lehet járni. A’ műipar barátjai ezen uj jeleneten méltán örvend­hettek. Gyors szerencse-fordulat. Chapron, a’ hires párisi di­vatárus, kinek árai csupán kendőkben száz különböző fokozatot ké­peznek , uj példát nyújt, mi gyorsan lehet a’ világvárosban vagyont szerezni, ha szerencse kedvencze az ember. Egy év előtt még Rue de la Paix egyik szerény részében lakott, most pedig ugyanazon utszá­­ban egy gazdag raktárt nyitott, melly egész Európának osztja az úgy nevezett „főnt.“ Egyik nevezetessége e’ fényes boltnak annak pompás üveg ajtaja, melly a’ belépő előtt, mintha láthatlan kézzől nyittatnék, magától kitárul; ez okból is viseli la sublime Porte“ (a magas kapunák­) czimét. Bégh. J. FESTÉSZET. A’ pesti műegyesület Fáy András közfelkiáltással elválasztott e­­gyesületi elnök előlülte alatt m. hó 8. 9. és 14-én tartván köz­üléseit, ezekben tisztviselőségét 184°­, dik évre következőleg válasz­­totta­ meg: egyesületi elnöknek: Fáy András; választmányi el­nöknek: Wagner Sándor ; alelnöknek: Kossuth Lajos; pénz­­tár-igazgatóknak: Hengelmüller Mihály ’s Rotth Ignácz; le­velezésre ügyelőknek: Hajnik Pál ’s Iszer V­ilmos; anya­gi-igazgatást kezelőknek: Mühr Antal és ,­­althier Ágos­ton ; egyéb választmányi tagoknak: Barabás Miklós, Chris­­már Ferencz, Eckstein Fridrik, Eötvös József báró, Ferenczy Iste

Next