Honvéd, 1949 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1949-03-01 / 3. szám

KATONAI FOLYÓIRAT 11)49 IV. ÉVFOLYAM :1. SZÁM Szerkesztőbizottság: Elnök: FARKAS MIHÁLY honvédelmi miniszter Elnökhely­ettes: PÁLFFY GYÖRGY altábornagy SÓLYOM LÁSZLÓ BELEZNAY ISTVÁN altábornagy altábornagy vezérőrnagy Felelős szerkesztő: DR. RÉCZEY FERENC vezérőrnagy NÓGRÁDI SÁNDOR Nógrádi Sándor altábornagy: Dr. Tarján Imre alezredes: Király Béla alezredes: Ligthay Gábor alezredes: Mátékovics Endre alezredes: Hazay Imre ezredes: Vák­házy Oszkár vezérőrnagy: Piros Kálmán százados: Cziffra Gyula százados: Bölöny Béla őrnagy: TARTALOM: KETTŐS FORRADALMI ÉVFORDULÓNKRA A NEMZETKÖZI MUNKÁSOSZTÁLY VISSZAUTASÍTJA AZ IMPERIALISTA TÁMADÁST UJONCKIKÉPZÉS UJONCFOGADÁS­I LÖVÉSZRAJ HARCSZERÜ LŐGYAKORLATA KIS KIHELYEZÉSEK A LÖVÉSZSZAKASZ, MINT HARCELŐÖRS A HARCELŐÖRS. (Részlet A. Beck «A volokalamszki országút» című művéből) POLITIKAI TISZTEK A KIKÉPZÉS SIKERÉÉRT TÜZÉRSÉGÜNKRŐL BEM ÉS A NAGYSZEBENI CSATA POLITIKAI HELYZETKÉP KISEBB KÖZLEMÉNYEK : A szovjet tüzérség tudománya Honvédségünk sportja KÖNYV ÉS LAPSZEMLE SZERKESZTŐI ÜZENETEK 1949 MÁRCIUS MEGJELENIK HAVONTA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék