Katonaorvosi Szemle, 1955 (7. évfolyam, 1-12. szám)

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KATONAORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1955. FELELŐS SZERKESZTŐ: URAY GYULA DR. orvosezredes. KIADJA A KATONAI KIADÓ, BUDAPEST, VI., SZTÁL­IN-UT 8.

Next