Honvédorvos, 1960 (12. évfolyam, 1-4. szám)

ILLIUMIORVO­S A MAGYAR NÉPHADSEREG KATONAORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA XII. évfolyam 1960. FELELŐS SZERKESZTŐ FARÁDI LÁSZLÓ DR. orvosvezérőrnagy az orvostudományok kandidátusa KIADJA A ZRÍNYI HONVÉD KIADÓ BUDAPEST VI. NÉPKÖZTÁRSASÁG ÚTJA 2

Next