Honvédorvos, 1962 (14. évfolyam, 1-4. szám)

KIADJA A ZRÍNYI HONVÉD KIADÓ BUDAPEST, XIII., DÓZSA GY. U. 49. ,­­ BONVÉDO­S A MAGYAR NÉPHADSEREG KATONAORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA XIV. évfolyam 1962. FELELŐS SZERKESZTŐ FARÁDI LÁSZLÓ DR. orvosvezérőrnagy, az orvostudományok kandidátusa

Next