Honvédorvos, 1966 (18. évfolyam, 1-4. szám)

A HONVÉDORVOS 1966. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE B. Barcsay Ferenc dr. orvosalezredes. (1907—1966). IV/257. Beljakov, V. D.: Újabb tapasztalatok a himlő járványtanában (ref.). III/248. Bencze Béla: A shockelhárítás lehető­ségei a mentőgyakorlatban. IV/265. Bernát Iván: A szöveti haeminek sze­repe a sejtlégzésben. III/194. Beszámoló a Honvéd Kórházak XXXI. Tudományos üléséről. I/82. Beszámoló a Honvéd Kórházak XXXII. Tudományos üléséről. III/252. Beszámoló a Honvéd Kórházak XXXIII. Tudományos üléséről. III/253. Bíró György: A víz mint világprobléma. IV/272. Borhegyi László: Az antibiotikumkuta­tás újabb eredményei. III/179. Brettmann, R. S., Fenyvesi Ágnes, No­­vák János: PVC-fóliák alkalmazása égési sebek kötéséhez. 1/17. Büky Péter, Elek Sándor: Festékhigí­­tásos eljárás a vér ülepítése (centri­­fugálása) után a sejtek között mara­dó ún. „trapped plasma” meghatáro­zására. III/238. D. Dávid Gábor: Adatok a nitrogénmus­tár radiomimetikus hatásához. II. Közl.: A mellékvesefunkció változá­sa kísérletes sugárbetegségben és nit­­rogénmustár-mérgezésben ■ — RET adagolásra bekövetkező változások. 11/132. Dávid Gábor: A vérsavó leucinamino­­peptidáz aktivitásának változása kí­sérletes sugárbetegségben és Degra­­nol mérgezésben. 11/137. Diner Ottó: Súlyos sérültek intézeti el­látásának vázlata. II. rész. 1/32. Diner Ottó, Novák János: Kötszerka­pocs (Technikai újítás) 1/68. E. Elek Sándor, Büky Péter: Vörösvértest kálium és nátrium meghatározása. III/243. Elek Sándor, Kovács Máté, Büky Pé­ter, Altmann István: A vörösvértest só­víz háztartása a vér tárolásakor. I. Változások az acidikus-citrát-glu­­kóz (ACD)-vér vörösvértest magné­zium tartalmában. IV/308. Értesítés. 1/2. Értesítés. IV/340. F. Farádi László: Az egészségügyi szolgá­lat fejlődése. III. rész. 1/63. Farádi László: Az egészségügyi szolgá­lat fejlődése. IV. rész. 11/157. Felhívás. 1/1. Felhívás. IV/339. Fiam Béla, Gazsó Margit: Kísérletes thrombosis: stasisos alvadásvizsgála­tok, normál és 1700 t teljestest besu­gárzott nyulak savójával. 11/127. Fiam Béla, Jákó János: A fibrinogén és labilis fibrinogén immunelektrofé­­zis vizsgálata. IV/298. Fiam Béla, Gazsó Margit: Kísérletes thrombosis. IV. A fajspecifitás szere­pe a thrombinaktivitás csökkenésé­ben. IV/304. Folyóiratszemle. 11/168. G. Gavallér László: Oleum caryaphylli (Eugenos) alkalmazása égési sebeknél. (Előzetes közl.). IV/297. Gelfgat, V. I.: Az­ angina epidemológiá­­járól. (ref.). I 79. Geszti Olga: Akut sugárbetegség diag­nózisa és therápiája. (összefoglaló referátum). 11/150. 3

Next