Honvédorvos, 1973 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1-3. szám

honvédorv­os A Magyar Néphadsereg k­at­on­a or­v­o­stu­d­o­m­ány­i folyóirata XXV. ÉVFOLYAM, 197­3. JANUÁR — MÁRCIUS TARTALOM CSAPATORVOS GYAKORLATÁNAK KÉRDÉSEI 3 Dr. Nyitrai Tamás o. szds.: Peremlyukkártyás adatnyil­vántartás alkalmazása az egészségügyi szolgálatban KLINIKAI KÖZLEMÉNYEK 9 Dr. Bernát Iván o. ezds. egyet, tanár: Vérképzés az égési betegségben KÍSÉRLETES KÖZLEMÉNYEK 25 Dr. Gyarmati László egyet, tanár: dr. Rácz István: Gyógy­szerkészítmények változása tárolás közben 32 Dr. Szarka Géza o. alez., dr. Kádár Pál o. alez.: A szemé­lyi állomány fizikai teljesítőképességének objektív mérési módszerei 41 Dr. Szabó János o. alez., dr. Téglássy László o. fhdgy.: A csapatorvos gondozó munkájának adattárolási lehetőségei 52 Dr. Benkő gy. őrgy.: Adatok az aeroszológia fontosabb sugárbiológiai vonatkozásaihoz 60 Dr. Ferenczy Mariann, dr. Sántha András o.­ezds.: A vö­­rösvértestek ozmotikus rezisztenciájának változása rönt­gensugárzás és sugárvédő vegyületek hatására IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 64 Besenyő Tibor: Az akut teljes testbesugárzást követő ami­noaciduria biokémiai alapjai REFERÁTUMOK 74. Dr. Novák János o. alez.: Koponyaűri sérülések ellátása a csapathadtáp területén

Next