Honvédorvos, 1975 (27. évfolyam, 1-4. szám)

HONVÉDORVOS A MAGYAR NÉPHADSEREG KATONAORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA XXVII. évfolyam 1975. FELELŐS SZERKESZTŐ: VÁMOS LÁSZLÓ DR. orvos vezérőrnagy KIADJA A ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST XIV., KEREPESI ÚT 29/b.

Next