Honvédorvos, 1981 (33. évfolyam, 1-4. szám)

1981-01-01 / 1. szám

33 A Magyar Néphadsereg k­at­o­n­a o­r­v­o­s­t­u­d­o­m­á­ny­i XXXIII. ÉVFOLYAM, 1981. JANUÁR—MÁRCIUS TARTALOMJ­EGYZÉK 3 Dr. Gyüszy Miklós o. ezds.: Százéves a Magyar Vöröskereszt 7 Prof. Dr. Biró György o. ezds.: Új fertőző betegségek, kérdő­jelek az epidemiológiában 23 Prof. Dr. Bernát Iván ny. o. ezds.: Az anaemiás betegek vizsgá­latának gyakorlati kérdései I. 39 Dr. Engländer Zsuzsa, Ibrányi Mária, Gyenei Mária: A Magyar Néphadsereg Központi Katonai Kórház betegélelmezési modellje 47 Petres Vera, Gombai Béla: A betegélelmezés megvalósítása a gyakorlatban 53 Dr. Nagy Dénes gy. alez.: Az egészségügyi anyagellátás korsze­rűsítésének időszerű kérdései 59 Dr. Birkás János o. alez.: Az orvostanhallgatók honvédelmi szak­egészségügyi képzése 69 Folyóirat-referátumok

Next