Honvédorvos, 1982 (34. évfolyam, 1-4. szám)

11 (9£V* HONVÉDOR­VOS A MAGYAR NÉPHADSEREG KATONAORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA XXXIV. évfolyam 1982. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. Horváth István orvos ezredes mt. KAzc.v.o­rvosi KUTATÓ KÖZPONT SZAKKÖRtEXTÁRA L. xI.-Et KIADJA A ZRÍNYI KATONAI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ BUDAPEST, VIII., KEREPESI U. 29/A.

Next