Honvédorvos, 1993 (45. évfolyam, 1-4. szám)

1993-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK prof. Dr. Vámos László Katasztrófa és katasztrófaorvostan .................................................................................5 Dr. Birkás János vezérőrnagy a hadtudományok kandidátusa, egyetemi docens Orvosok felkészítése katasztrófa és tömegbaleset ellátására........................................18 Dr. Sztanojev György orvos alezredes Dr. Polgár József orvos ezredes Dr. Kéri Tamás orvos ezredes Katasztrófák egészségügyi következményeinek felszámolására létrehozott egész­­ségügyi szakorvosi „modell­­ szervezet” .....................................................................24 Dr. Győry Attila vezető főorvos Tömegrendezvény egészségügyi biztosításának szervezése és a katasztrófa ellátás ter­vezésének néhány szempontja (Máriapócs, 1991) ........................................................31 Schlosser István dr. A tömeges baleset mindig más..........................................................................................33 Dr. Tettinger Antal főorvos A munkahelyi tömegbalesetek aktualitásai a tisztiorvosi szolgálat feladatrendszeré­ben .....................................................................................................................................41 dr. Nagy László dr. Dózsa György dr. Lamár István Területünk tömegsérült ellátásának tapasztalatai.........................................................45 prof. Dr. Bíró Vilmos Intézetünk tapasztalatai a horvátországi háborús sérültek tömeges ellátásához .... 50 Dr. Gubás Bertalan, Dr. Aradi Anna üzemi főorvos Üszrobbanás Ózdon..........................................................................................................56 Dr. Schiller András orvos alezredes Dr. Friss Ágnes tudományos főmunkatárs, kandidátus Sebészeti vérrendelés, vérhiány, sürgősség..................................................................60 Dávid Gábor dr. Vegyi katasztrófa sérültjei ellátásának laboratóriumi vonatkozásai..........................66 A családorvoslás hatásköri listája .................................................................................72 Szöveges kiegészítés a háziorvosi szakmai követelményrendszer ismeretanyagához 93 MAGYAR HONVÉDSÉG Közegészségügyi és Katonaorvosi Kutató Intézet Tudományos Könyvtér 1993. (45) 1. szám HONVÉDORVOS T

Next