Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1940 (67. évfolyam, 1-37. szám)

•• •• CSÉGI KÖZLÖNY MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1—37. számaiban foglalt SZABÁLYRENDELETEK HATVANHETEDIK ÉVFOLYAM 1940. HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1940.

Next