Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1944 (1-43. szám)

1944-01-12 / 1. szám

1. szám, 119­94. január 12. SZEMÉLYES ÜGYEK HONVÉDSÉGI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA EGYES PÉLDÁNYOK BOLTI ÁRA 1 20 PENGŐ LEGFELSŐBB ELHATÁROZÁSOK: A Kormányzó Úr­­ Főméltósága az 1943. évi november hó 13. napján, Budapesten kelt leg­felsőbb elhatározásával, a m. kir. miniszterelnök előterjesztésére adományozni méltóztatott. KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA: ..A Magyar Vöröskereszt Érdemkeresztjét: nemes aranyos-rákos­ és kövendi Csipkés Ernő idt. ny. á. ezredesnek, a Magyar Vöröskereszt nemzet­védelmi célkitűzéseinek támogatása érdekében kifejtett kiválóan eredményes és igen hasznos tevékenységéért. (Rendelet száma: 89.599/emn. 8/e. — 1943. évi december hó 28-án.) A Kormányzó Ür Ő Főméltósága az 1943. évi december hó 17. napján kelt legfelsőbb elha­tározásával adományozni méltóztatott a Magyar Bronz Érdemérmet: Szigetközi Márton csendőrnek, 1943. augusztus 22-én két fuldoklónak az Ung folyóból saját élete veszélyeztetésével a biztos vízbefúlástól történt megmentéséért. (Rendelet száma: 116.768.fem­. 20. — 1944. évi január hó 3-án.) A Kormányzó Úr­­ Főméltósága az 1941. évi október hó 21. napján Budapesten kelt álta­lános érvényű legfelsőbb elhatározásával megenged."A méltóztatott, hogy a következőkben felsoroltak, a részükre adományozott alábbi német hadikitüntetéseket elfogadhassák és viselhessék: a II. osztályú német Vaskeresztet, nemes sárbogárdi Mészöly Elemér vezérőrnagy, Szepessy-Schaurek Ottmár alezredes, Garánffy György százados, dr. Fáy Ferenc (1908. Szeged — Fáy Valéria) és dr. vitéz nemes szaplonczai Szaplonczay Gábor (1909. Pécs — pécsujfalusi Péchy Márta) tart. főhad­nagyok, nemes irsai Irsay György hadnagy és Szikla Zoltán (1917. Bodrogkeresztur — Stiber Julian­na) tart. hadnagy; a Német Sasrend Érdemkereszt II. fokozatát a kardokkal: Petneházy László vk. őrnagy, íj

Next