Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Tárgymutató, 1893-1897

TÁRGYMUTATÓJA az 1893. évi január 1-től 1897. évi decz. 31-ig A „RENDELETI KÖZLÖNY"-BEN megjelent KÖRRENDELETEKNEK. M.KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA. BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1898.

Next