Katonai Szemle 1954/2

1954 / 8. szám - Hajtsuk végre maradéktalanul pártunk III. kongresszusának határozatait

­ Hajtsuk végre maradéktalanul pártunk III. kongresszusának határozatait Lassan két hónapja lesz annak, hogy befejezte munkáját a Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa. Ez a kongresszus a párt töretlen egységéről és a néppel növekedő összeforrottságáról tett tanúbizonyságot. A kongresszus a népjólét további emelésének, a mezőgazdaság fellendítésé­nek, a szocializmus építésének kongresszusa­­volt. A Központi Vezetőség 1953 júniusi határozata népi demokráciánk fejlődésében új szakaszt nyitott meg. A kon­gresszus elmélyítette a Központi Vezetőség 1953. június 28-i, október 31-i és de­cember 19-i határozataiban felvetett kérdéseket, tisztázta az új szakasszal kap­csolatban felmerült legfontosabb kérdéseket, világosan megállapította pártunk tevékenységének fő irányvonalát. Nem volt még kongresszus, mely ennél ragyogóbb célokat tűzött volna a magyar nép elé. A kongresszus elmélyíti és tovább folytatja a Központi Vezetőség 1953 júniusi határozatával kezdeményezett politikát, mely a felszabadulásunk utáni tíz év történelmi eredményére, népünk kiapadhatatlan alkotóerejére, a felszabadító Szovjetunió és a baráti népi demokratikus országok segítségére támaszkodva ki­küszöböli fejlődésünk aránytalanságait, előtérbe állítja a mezőgazdaság gyors ütemű fejlesztését, mely biztosítani fogja az egész lakosság növekvő ellátását élel­miszerrel és olcsó iparcikkekkel. Ugyanakkor a kongresszus élesen felhívja a figyel­met, hogy az új szakasz nagyszerű célkitűzései csak az állampolgári fegyelem, az áldozatvállalás és a kötelességteljesítés fokozásával valósítható meg. I. A kongresszus a nemzetközi helyzet elemzéséből kiindulva, megszabta a béke védelmében előttünk álló feladatokat. A határozat megállapítja, hogy a Szovjetunió és az egész szocialista tábor gazdasági, politikai és kulturális meg­erősödésének eredményeképpen „a hidegháború hosszú esztendei után először érezhető a nemzetközi légkör valamelyes enyhülése.” A pártkongresszus ugyan­akkor arra hívja fel a figyelmünket, hogy a nemzetközi feszültség enyhülésében el­ért sikereket nem szabad túlbecsülni, mert megcáfolhatatlan tények bizonyítják, hogy az imperializmus agresszív­ erői a volt fasiszta német hadsereg újjászer­vezésén fáradoznak és agresszív katonai blokkok létrehozását szorgalmazzák szerte a világon, s egy új világháború kirobbantását tűzték ki célul. Semmi okunk sincs tehát arra, hogy megnyugodjunk és engedményeket tegyünk a néphadsereg erősítését szolgáló munkánkban, hogy bármi teret enged­jünk a pacifizmusnak. Néphadseregünk minden harcosának és tisztjének jól az emlékezetébe kell vésnie, hogy amíg imperializmus van a világon, addig fennáll az imperialista támadás veszélye. Honvédelmünk erősítéséről állandóan gondos­kodnunk kell, mert országunk biztonságának, a dolgozó nép eredményeinek meg­védéséhez ütőképes, hadrafogható néphadseregre van szükség. A honvédelem erősítése éppen úgy mint eddig, a jövőben is egyik alapvető feladatunk marad. Szabadságunknak, dolgozó népünk egyre szépülő életének, a szocializmus építésének fokozott biztosítása vezette pártunk kongresszusát akkor is, amikor határozatban rögzítette, hogy „a második ötéves terv időszakában meg kell erő­ 3

Next