Ifjúsági Magazin, 1967 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1967-01-01 / 1. szám

A mi korosztályunk számára a pályavá­lasztás jelenti a fő problémát. Szeretném, ha az IM is foglalkozna ezzel. Csak ne unalmasan! Elég lenne egy-egy rövid kis ismertető írás fotóval! Harinka Mária, Budapest Nagyon szeretem a matematikát és ezzel kapcsolatban szeretnék életpályát válasz­tani. Minden vágyam, hogy elektronikus számológép mellett dolgozhassam. Hová jelentkezzem érettségi után? Hogyan ér­hetném el célomat? Ehhez kérném segít­ségüket. Varga László, Tiszafüred Kéréssel fordulok hozzád! Szeretném megtudni, hogy Budapesten hol van olyan ipari tanuló iskola, ahol esztergályosokat, vagy szerszámkészítőket képeznek? Gyors választ várok! Sabján Gyula, Zalaszentkalász Pályaválasztási tanácsadónkkal rövidesen jelentkezünk. Sabján Gyulának: több is­kolát találhatsz. A mi ajánlatunk: Bpest XIII., Váci út 107. MVM 21. sz. intézete és szakközépiskolája. Varga Lacinak a továbbtanulást taná­csoljuk, ha a bizonyítványa megengedi. (Erről elfelejtettél írni!) De ha ez nem si­kerülne, még mindig van lehetősége a lyukkártya-gépek mellett. Ne csüggedjetek kedves nagykanizsai sorstársak! Nekünk bajaiaknak sincs jobb helyzetünk. Nálunk egy éve ígérik az Ifjúsági Klub megnyitását, de sehol semmi. Mi is, akárcsak ti­z ifjúsági szó­rakozóhelyre vágyunk! És egy kérdés az IM-hez! Lehetne-e olyan oldalt vagy rovatot nyitni, amely az iskolák, a KISZ szervezetek életéről szólna. A vállalkozó iskolákból lehetne az IM-nek állandó tudósítója! Én mindjárt jelentkeznék is! Hadnagy Ildikó és osztálya, Baja! Lapzártakor érkezettül Baján, a Művelő­dési Házban megnyílt az Ifjúsági Klub! Süppedős fotelek, sztereo-magnó, könyv­tár, sakk! Recept: a városi Kisz-Bizott­­ság -i­ Városi Tanács összefogása!!! Nálunk mostanában nyílt meg az ifjúsági presszó, mégsem hozott megoldást. Szer­dán és szombaton belépővel látogathat­juk, belépőt azonban csak az iskolában lehet szerezni, állítólag jutalomként osz­togatják. Csak tudnám kinek? Kitűnő ta­nuló vagyok és még soha hírét sem hal­lottam az egésznek. A presszó egy falat­­nyi: 6—7 asztal, pár szék az egész. — Ez nem az igazi megoldás! Kanizsaiak! Ha történik változás, írjátok meg. Hátha jó tippet kapunk! Bárdossy Edit, Sátoraljaújhely Kedves Edit! Nagyon jól esik a bizalmad, de nem lenne egyszerűbb és célszerűbb, ha felvilágosításért az iskolai KISZ-titkár­­hoz vagy uram bocsá! a városi KISZ- bizottsághoz fordulnál? Ők illetékesebbek nálunk! Jól működő ifjúsági klubok, figyelem! Jelentkezzetek és adjatok tippeket a ba­jaiaknak, a sátoraljaújhelyieknek! KISZ-titkár vagyok, magam is arra tö­rekszem, hogy minél többet nyújtsak tár­saimnak. — Kaposvölgyi József levelé­hez szólnék. Tudom, nem könnyű elindulni támoga­tás nélkül. Gondolj arra, hogy nem vagy egyedül, s ha sikerült kialakítani egy ma­got, akik úgy, mint te, mozgalmas élet­re vágynak a KISZ-ben, akkor nyert ügyetek van. A mag bővülni fog, egyre többen vágynak majd közétek, mert ki ne szeretne együtt, jó társaságban szóra­kozni, sportolni?! Ez az én tanácsom! Fekete Katalin, Hódmezővásárhely A mienk is! Meg vagyok elégedve az IM divatrovatá­val, csak egyet hiányolok belőle: a hor­golást. Pedig biztos mások is szívesen vennék, ha egy-egy pulóver, sapka min­táját közölnék. Pl.: szeretném, ha be­mutatnák a divatos horgolt nyakkendőt! Halász Éva, Nyíregyháza A pilótasapka és pulóver készítését lásd e számunkban, a nyakkendő is jönni fog. Nagyon helyesnek tartom Ács Boglárka javaslatát. Megérné a különbözetet, ha az IM rendszeresen hozná a legfrissebb ma­gyar számok kottáját, szövegét és akkor is úgy gyűjthetnénk egybe, mint az IM albumot! Végzi Hona, Budapest Nagy érdeklődéssel olvasom az igazán változatos, tartalmas újságot. Különösen a vitákat szeretem, mert nem tekintenek »tabunak« egyetlen témakört sem. Most én javasolnék egy új vitatémát: Lehet-e utcán ismerkedni? Kedves Fiúk! Városban, faluban gyak­ran előfordul, hogy kedvesen vagy szem­telenül szóba próbáltok elegyedni lá­nyokkal. Nem mindig sikerül! Miért te­szitek? Nem hiszem, hogy azért, mert egyébként nem lenne társaságotok! Mi a véleményetek arról, aki szóba áll vele­tek és arról, aki keresztül néz rajtatok. Válaszoljatok, de őszintén! Horváth Eta, Budapest Szabad a vita! Nemcsak a fiúk, hanem a lányok véleményét is várjuk, ha kell, mi is közbeszólunk! Úgy sem álljuk meg! B. István levelében sok igazságot talál­tam. Tapasztalatból mondom, ha egy én kicsit nagyszájú, kicsit szemtelen. — ez nekem imponál. Vannak olyanok, akik utánozzák — su­tán, bután — a környezetükben levő »me­nőket«. Pedig a felvett póz nagyon előny­telen mindenki számára. Kilóg a lóláb, mert frizurát, ruhát, inget könnyű utá­nozni, de szellemet már nehezebb. Igaz, hogy a lányok a »jó fejet« kedve­lik, de csak akkor, ha van is benne va­lami! Szép fiú, üres fej, nagy hanta — számomra nem érdekes. Pl.: tánc közben ismerkedtem meg egy »menő fejjel«. Jól táncoltunk együtt, és kellemesen éreztem magam vele. Amikor legközelebb talál­koztunk és kávé mellett, beszélgettünk, már sokkal unalmasabb volt. Nem volt közös témánk, bár a fiúnak »jó szövege« volt, rájöttem, hogy csak a szavakat per­geti, belül üres. Utált olvasni, moziba né­ha-néha elment, de ismert minden zene­kart és remekül táncolt. Ez menő fej? — Hát nem! Ugye ked­ves lányok, igazam van!? B. Katalin, Budapest A szemtelenség, nagyszájúság nálad erény? FOLYTATÁS A 13. OLDALON A­ MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG HAVONTA MEGJELENŐ KÉPES FOLYÓIRATA A 14—18 ÉVES FIATALOKNAK Főszerkesztő ..................Gerő János­­ Főszerkesztő-helyettes ... Ivanics István Művészeti szerkesztő.......Vadász György Olvasó szerkesztő..........Sarlós Mariann Ifjúsági rovat............Komornik Ferenc Irodalom...................Fábián Zoltán Tudomány­technika-útirajzok ... Szuhay-Havas Ervin Sportrovat...............Pét­erdi Pál

Next