ifjúsági Magazin, 1980 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1980-03-01 / 3. szám

Közgazdasági szakközépis­kola második osztályába járok. Nyáron egy fodrász­szalonban dolgoztam. Meg­tetszett ez a szakma, sze­retnék én is fodrász lenni. Lehet-e 16 évesen is ren­des nappali iskolát végez­ni? „Vénlány” jeligére Érettségi után is kitanul­hatod nappali tagozaton ezt a szakmát. Kár lenne abba­hagyni a középiskolát. De ha másképp döntesz, je­lentkezz a 12. sz. Dallos Ida Ipari Szakmunkásképző In­tézetbe. Bp. I., Krisztina krt 59. Az IM 1976. XII. évf. 2. szám Kedves IM rovatában megjelent levelemben pa­naszkodtam, hogy Sátoral­jaújhelyen nincs módjuk a fiataloknak arra, hogy szó­rakozzanak. Azóta eltelt több mint három év. 1980-at írunk, a helyzet je­lentősen megváltozott, még többet romlott! Most már mozi sincs, a strandot is lebontották, teljesen elta­­ny­ásították Sátoraljaújhe­lyet. Italbolt bezzeg nem is egy van. Levelem második részét a városi KISZ-bizott­­ság figyelmébe ajánlottam, úgy látszik, hiába. Vártam három évet, hogy legyen változás, de a helyzet nem változott. Blahó János 3980 Sátoraljaújhely Petőfi S. u. 38. Talán nem vagyok nagy te­hetség, de szeretnék az Iparművészeti Főiskolára jelentkezni, divattervező szakra. Szeretném megtud­ni, van-e az országban Iparművészeti Szakközépis­kola, ha igen, hol? Ha el­végezném az Iparművészeti Főiskolát és ruhatervező lennék, hol lenne lehetőség szakmabeli állásban tevé­kenykedni és milyen vá­rosban tudnék elhelyezked­ni? Molnár Erzsébet 4090 Polgár Igen, Budapesten a Képző- és Iparművészeti szakkö­zépiskola. Ha sikerül ide a felvételid, majd magad is rájössz, hogy nem olyan könnyű bejutni a főiskolá­ra. Kizárólag a kiemelkedő képességgel rendelkezők számíthatnak rá. De hát, honnan tudhatnánk, hogy nem éppen egy ilyen olva­sónkkal állunk-e szemben. Így figyelmembe ajánljuk az ország több olyan ruhagyá­rát, mint pl. a budapesti Május 1. Ruhagyár, a deb­receni, a kaposvári ruha­gyárak, ahol iparművészek tervezik az üzletekben is megvásárolható termékeket. VALAKIT VAGY VALAMIT KERESÜNK Kossuth Zsuzsa Egészség­ügyi Szakközépiskola III/1. osztálya (1055 Budapest, Marko u. 29—31) Márkus Évát, régi osztálytársukat. — Sticz Márta (1224 Buda­pest, Báthory u. 18.) Vin­­dilla Tamás, dorogi lakost. — Zsubori Katalin (6300 Ka­locsa, Selemyerdő u. 20.) Azt a Márió nevű szombat­­helyi fiút, aki 1979. Vili. 12—18-ig a balatonszemesi Express tábor négyes altá­­borának 75-ös sátrában la­kott. — Pálmai Júlia (1039 Budapest, Juhász Gyula u. 9.) Szilvási Lajos- és Rejtő Jenő-könyveket. — Nagy Ferencné (2424 Előszállás, Nagy karácsonyi út 44.) Krúdy: Rózsa Sándor; Mar­tin Ballard: Az igazi ember és Mándy Iván: Robin Hood című könyveket. — ifj. Prill Béláné (4033 Debrecen, Heltai u. 8.) Berkesi: Akik nyáron is fáznak; Krúdy: Álmoskönyv című könyve­ket, valamint Szilvási La­jos régi regényeit. — Cser­­nus Lajos (5475 Csépa, Sző­lő u. 10.) dr. Baktai Ervin : A diadalmas jóga című könyvét. — Hebzarik Erzsé­bet (1045 Budapest, Rózsa u. 11.) Tardos Péter: Beat-pop -rock című könyvét, Ung­vári Tamás: Beatles biblia című könyvét és Suzy Quatro könyvét. — Bartha Csilla (3534 Miskolc HL, Iván u. 1.) Az Egy nehéz nap éjszakája című film forgatókönyvét. — Regdán Éva (6722 Szeged, Petőfi sp. 40/d) Jack Kerouac: Útőn; Horace McCeroy: A lovakat lelövik, ugye? és Tennessee Williams magyar vagy an­gol nyelven megjelent drá­máit. — Solymár Zoltán (8201 Veszprém, Pf 145) A Crosby, Stills, Nash and Young 1970-es koncertleme­zének, ezenkívül a King Cranson összes létező nagy­lemezének dalcímeit. — Bé­­ky Péter (2225 Üllő, Ócsai u. 52.) a National Geogra­phic Magazine 1976. júliusi és az 1978. januári, novemberi számait. — Kovács Andrea (1149 Budapest, Báróczy u. 15/ b) Megyeri—Török—Wé­­ber: Állattan (általános) című könyvet. — Major Ferenc (8900 Zalaegerszeg, Egry út 10—13.) a Filmszem 1977—78—79-es számait. — Oláh Jánosné (Olimpiádéi 58. 3700 Oradea, Jud. Bi­har, Románia) Dallos Sán­dor : A nap szerelmese; Az arany ecset; Jókai Mór: Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán; Berkesi András: Akik nyáron is fáznak; Sello a pecsétgyűrűn; Szil­vási Lajos: Albérlet a síp utcában; ördög a falon; Charlotte Brontë: Jane Eyre; Emily Brontë: Üvöl­tő szelek; George Sand: Consuello című könyveket és Petőfi-versesköteteket. — Törő János (3385 Tiszanána, Csokonai u. 45.) Calypso M—8-as magnóhoz felvevő­­fejet. — Dalecker Ibolya (7627 Pécs, Bittner A. u. 47.) Fotókat Bud Spencerről és Terence Hillről. — Tóth Er­zsébet (5900 Orosháza, Mó­ra u. 45.) Lemezeket, pla­kátokat a Teens együttes­ről, Leif Garrettről, vala­mint posztereket, lemezeket, könyvet az Abba együttes­ről. — Klajbár Sándor (6000 Kecskemét, Halasi út 7.) Abba-képeket,­­plakátokat. — Kuzslik Rozália (92522 Velké Ulany 383 okr. Ga­­lanta, Csehszlovákia) Ab­ba­, Boney M.­ és Szűcs Ju­­dit-nagylemezt. — Szabó Magdolna (8960 Lenti, Ság­­vári u. 70.) Fotókat, cikke­ket Kalocsay Miklósról, Alain Delonról és az Abba együttesről. — Orosvári Ta­más (3534 Miskolc m­., Hegy­alja u. 15.) Beatles- és El­vis Presley-lem­ezeket. — Magda Csilla (3293 Visznek, Táncsics út 44.) Plakátot, cikkeket a Piramis és a Di­namit együttesről. — Dragi­­na Hona (7767 Kiskassa, Petőfi út 97.) Plakátot, fotót a Beatles, a Boney M. együttesről és Szűcs Judit­ról. — Szalontai Ildikó (1104 Budapest, Harmat u. 73/d) Plakátokat, képeket az Omega együttesről. — Had­házi Róbert (3300 Eger, Breznai út 17.) Giorgio Mo­­roder-nagylemezt. — Bar­­tucz Ildikó (6800 Hódmező­vásárhely, Réz u. 1.) Pla­kátot, cikket a Boney M. együttesről. — Hajdú Gab­riella (4400 Nyíregyháza, Vasvári út 83.) Az Abba együttes Autós nagyleme­zét, a Waterloo című nagy­lemezt, valamint képeket az együttesről. — Rennersdor­­fer Mária (2220 Vecsés, Ágoston u. 2.) Plakátot Plastic Bertrand-ról, a Bee Gees és az Eruption együt­tesről. — Balázs Éva (6723 Szeged-Tarján, Sólyom u. 1. Fotót, posztert, lemezt Rod Stewartról. — Csere: Ber­­huber Erika (7400 Kaposvár, Virág u. 106.) P. Mobil-, Ko­rál- és Ihász-képekért kül­földi és magyar énekesek, együttesek képeit adná. — Kozma Zoltán (8182 Pere­­marton-Colorkémia 213/a) Edda- és P. Mobil-plakátért világhírű együttesek fotóit adná. — Sarlai Judit (2870 Kisbér, Batthyány tér 4/b) Piramis-, Dinamit-, Suzy Quatro-fotókért Dzsingis­­khan-, Leif Garrett- és Ab­­ba-plakátot (színes) adna. — Farkas Csilla (7632 Pécs- Kertváros, Fülöp út 12.) Bo­ney M.-, Abba-, Piramis-, Elvis Presley- és Szűcs Ju­­lit-plakátért Dinamit-, Ome­ga-, Donna Summer-, Amanda Lear-, Beatles- és Suzy Quatro-plakátot adna. — Dubisz Tünde (3700 Ka­zincbarcika, Fő tér 12.) P. Mobil-, Korál-fotókért Pira­mis-, Omega-, Skorpió-, Universal-plakátot adna. — Bartis Mónika (3200 Gyön­gyös, Bajcsy-Zs. krt. 33.) Színes Smokie-, Suzy Quat­ro- és Teens-fotókért színes Dzsingiskhan-, Beatles-, Bo­ney M.-fotót ad. — Neu­mann Gábor (7020 Duna­­földvár, Móricz u. 22.) régi Tolnai-lexikonokért, töre­dékekért, egyéb lexikonso­rozatokért régi Omega-le­mezeket, John Travolta-al­­bumot és az Elfújta a szél című könyvet adná. — BARÁTKERESŐKNEK „Már fél éve beküldtem az adatlapomat, de még most sem közöltétek nevemet a Barátokat keresünk rovat­ban!”. Naponta kapunk ilyen és hasonló, hol udva­rias, hol számon kérő soro­kat. Nem akarunk senkinek csalódást okozni, ezért ké­rünk benneteket: lássátok be, hogy a százával érkező levelekből csupán kétszá­zat, háromszázat tudunk ha­vonta felhasználni, és la­punkban közölni. A vára­kozási idő gyakran nagyon hosszúra nyúlik. Kérjük le­gyetek türelemmel, szer­kesztőségünk most gondol­kodik egy olyan megoldá­son, ami lehetővé teszi va­lamennyi hozzánk érkezett levélíró címének közzététe­lét. Tisztelt Szerkesztőség! Az Ifjúsági Magazin 1979. szeptemberi számában meg­jelent egy cikk a Tűzkerék együttesről, pontosabban személyemről. Fodor T. András írta: Tiltakozom a cikk megjelentetése miatt, ugyanis sok mindent meg­hamisított, amit én mond­tam. A cikk megjelenése előtt többször is találkoz­tam az újságíróval, aki megmutatta nekem az írást, de nem találtam valósnak, és nem járultam hozzá a közzétételéhez. Ennek elle­nére, legnagyobb megdöb­benésemre, mégis megjelent a lapban, nagy felháboro­dással vettem tudomásul. Tisztelem lapjuk törekvé­seit, s megítélésem szerint az ilyen cikkek ártanak ne­ki. Konkrét kifogásom az, hogy engem, aki ott bá­báskodtam a modern zene megszületésénél, rossz fényben tüntet fel. Radics Béla 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék