Ifjúsági Magazin, 1982 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1982-09-01 / 9. szám

VOLT EGYSZER EGY ZENEKAR... A Sakk-Matt és a Tüzkerék Ha Radics Béla nevét hall­juk, két olyan, valóságos új korszakot nyitó zenekarra gondolhatunk, mint a Sakk- Matt, majd a megszűnése után alapított Tüzkerék. Ra­dics Bélát sokáig a magyar gitárkirálynak nevezték, s bár ma már ritkábban lép fel, nevét és tehetségét to­vábbra is legendák övezik. Béla 1962-től gitárosként játszott az Atlantiszban, a Sankó Groupban, majd a Pannóniában, de ezek a for­mációk korántsem elégítet­ték ki, így 1968-ban megala­pította első saját együttesét, a Sakk-Mattot. Az alakuló csapatban Ra­dics mellett Csuha Lajos (gitár), Sankó László (basz­­szusgitár), Harmath Albert (ének) és Hónig Rezső (dob) játszott, de a megalakulást követően Sankó helyét Miklóska Lajos (a későbbi Beatrice-tag) vette át. Már a bemutatkozó koncerten ki­derült, hogy az együttes olyan új progresszív zené­vel próbálkozott, amelyet még nem játszott hazai együttes, a repertoárban Ji­­mi Hendrix-, Cream- és John Mayall-számok szere­peltek. A mind nagyobb si­kerben óriási szerepe volt Radics Béla nem minden­napi gitárvirtuozitásának, s társaival szembeni igényes­ségének. A közönség egyre fokozó­dó lelkesedése mellett a szakma is mind elismerőb­­ben nyilatkozott a Sakk- Mattról, ennek ellenére a tömegkommunikációs szer­vek nem foglalkoztak vele (ennek kárát most érezhet­jük, hiszen megalakult a Krém, s igazi csemege len­ne egy ilyen lemez). A ze­nekar a Hendrix-, Dream­­számok mellett nagy siker­rel mutatta be saját szerze­ményeit is, melyeket akkor Miklóska Lajos és a prog­resszív rockot jól ismerő Dancsák Gyula készített. Az 1969-es év kettős tagcse­rével kezdődött: a dobos Honig helyett Váradi „Vad­ölő” László és az énekes Harmath helyett Demjén Ferenc lett az együttes új tagja. A Sakk-Matt ekkor már állandó klubbal rendel­kezett, a csepeli Radnóti Miklós Művelődési Házban. A vasárnapi koncertek ak­kor már kiérdemelték a hí­res-hírhedt jelzőt, ugyanis a bulikra rengetegen voltak kíváncsiak, s ez nem ment mindig zökkenőmentesen. A Sakk-Matt történetének legnagyobb szabású kon­certjét 1969. május 1-én adta a Gellérthegy oldalán: több mint húszezren hallgatták meg. Nyáron az együttes a hétfői napokon lépett fel a Budai Ifjúsági Parkban, ami az elismerés jele, hiszen a hétfőket a nagy zenekarok­nak, az Omegának, az Illés­nek, a Hungáriának és a Bergendynek tartották fenn. 1969 őszétől azonban a Sakk- Mattnál is felütötte a fejét a hazai rockvilág betegsége, a széthúzás (részben amiatt, mert a tömegkommuniká­ciós szervek továbbra sem foglalkoztak velük), így Ra­dics Béla úgy határozott, feloszlatja a zenekart. A bú­csúkoncertre december 20- án került sor a zuglói Kas­­sák-klubban, s a bejutott négyszáz fő mellett több százan még kint rekedtek. A búcsúkoncert után négy hónappal, 1970 áprilisában Radics megalakította ked­venceinek, a Creamnek és a Hendrixnek megfelelő, trió felállású új együttesét, ame­lyet Tűzkeréknek nevezett el. A dobos Váradi Béla, a basszusgitáros egy egykori Neoton-tag, Som Lajos lett. A próbák alatt derült ki, hogy nincs megfelelő éne­kes, így pont kapóra jött Demjén Ferenc visszatérési ajánlata. A Cream-, Hend­rix-, Mayall- és a régi rock and roll-számok mellett el­sőnek a Tűzkerék játszott itthon Led Zeppelin-szerze­ményeket. Nyáron történt az első kettős tagcsere: Som helyét Könnyű József basz­­szusgitáros, Váradiét Döme Dezső dobos vette át. A Tűzkerék legalább olyan si­kereket, s ennek következ­tében óriási tömegbázist tu­dott magáénak, mint a Sakk-Matt. Szeptembertől egy új taggal bővült a zene­kar, egy olyan rendkívül tehetséges zenésszel, aki az­óta is a legjobb gitárosok közé tartozik, Tátrai Tibor­ral. A Tűzkerék fő profilja: a remekül tolmácsolt Jimi Hendrix-számok. Hendrix halálának tizedik évfordu­lóján nagyszabású emlék­koncertet adtak. A novem­ber 20-án az újpesti Man-Két szólógitáros a Jimi Hendrix-emlékkoncerten. Radics Béla és Tátrai Tibor A sok formáció közül az egyik Tűzkerék: Könnyű József (basszusgitár), Radics Béla (szólógitár), Döme Dezső (dob) ■«Ml ___________hrrSzturmixu­ kásotthonban megtartott koncertre csupán Ózdról két különbusszal mentek el az érdeklődők. Aki csak ott volt, emlékezhet : Radics Bé­la igencsak kitett magáért, rendkívül jó formában ját­szott, s volt amikor perce­kig a fogával pengette a húrokat. Az állandó sikerek ellené­re azonban a következő év­től, 1971-től a sorozatos tag­cserék elvezettek az 1972-es végleges szétváláshoz. Első­ként könnyű vált meg a csapattól, őt egy volt Metró­tag, Póka Egon váltotta fel, majd újabb taggal bővült a Tűzkerék, az orgonán játszó Nagy Katival (ő jelenleg a KKP tagja), időközben Tátrai is elhagyta az együt­test, a Mini tagja lett. A tel­jes szétválásig még Csomós Péter, Lakatos „Bögöly” Béla, Németh Tamás, Mik­lóska Lajos, Papp Gyula és a legendás Syrius-tag, Or­­száczky Miklós játszott a különböző formációkban, amelyek ugyan állandó szin­ten tartották a zenekart, de ugyanakkor az együttes ve­zetőjére, Radics Bélára egy­re nehezebb terheket rótt az állandó utánpótlás-keresés. A Tűzkeréknek végül is az vetett véget, hogy Bélát elhívták a hazai rocktörté­net egyik legendás szuper­együttesébe, a Taurusba. A Taurus sajnálatos feloszlása után Radics az Alligátorban, majd a Névadóban játszott egy-egy évig, de ez nem je­lentett neki igazi munkát. Az 1972-es leállás óta egy­re többen hiányolták Radics régi együttesét, és persze a Cream-, a Hendrix-számo­­kat, így 1975-ben úgy hatá­rozott, hogy újra megalapít­ja a Tűzkereket. A dobos Szolga Tamás, a basszusgi­táros Kun Tamás, a gitáros Sándor Károly lett. 1977: újabb basszusgitáros a visz­­szatért Póka Egon, újabb dobos Döme Dezső — de ők is hamarosan kiváltak (a HBB tagjai lettek), így Kun Tamás visszatért, s az új dobos Zsoldos László lett. Időközben a Sándor Károly helyét betöltő Szabó György gitáros is megvált a zene­kartól. 1979. május 2-án a Kissta­dionban lépett fel az együt­tes, mégpedig a Piramis vendégeként. Szeptember­ben egy nosztalgiakoncertet játszott a Radics, Váradi, Som felállású Tűzkerék a Budai Ifjúsági Parkban, a Taurus és a Piramis társa­ságában. ZOLTÁN JÁNOS BÉLA VISSZATÉRT Hosszas szünet után az idén májusban a Budai Ifjúsági Parkban bemutatkozott az Új Tüzkerék. A Taurus felosz­lása után Radics Béla egyévi „gondolkodási” idő után új­ra megalapította régi, legendás nevű csapatát, a Tüzkere­­ket. Béla egykori zenésztársai más csapatokhoz szerződtek, (ő maga közben sokáig betegeskedett), így új tagok után kellett néznie. A visszatérésről és a jövőről beszélgettünk vele. — Koncertjeiteken marad a régi repertoár vagy változtat­tok? — Marad a régi, tehát a Cream, John Mayall és a régi rock and rollok. No és természetesen Jimi Hendrix. Játsz­­szuk a régi saját számaimat is, de ha elkészülnek az újak, azokat is műsorra tűzzük. — Sokan nem bíznak az újbóli bemutatkozásban. — Igen, ezt sejtem, sőt jó néhányan éreztetik is velem, de ez mindig is így volt. A sok „leírás" megcáfolására csak azt tudom mondani, hogy itt az új Tűzkerék, el lehet jön­ni és meghallgatni. A zene, amit játszunk, Magyarországon mindig vevőre talál. A zenekar tagjai még: Strausz Tibor (gitár), Szerény­ Ká­roly (basszusgitár) és Báli Sándor (dob). 55

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék