Ifjúsági Magazin, 1985 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1985-09-01 / 9. szám

Május 22., szerda Szinte hihetetlen! Ebben a Sallai utcai lakásban forgat­tunk három éve is, ugyanez volt a Veszprémi család ottho­na. Úgy lépünk be, mintha csak tegnap hagytuk volna ab­ba a filmezést. Egy kicsit azért megilletődött a társaság, s iz­gatott is. Sokan zsúfolódtunk össze, barátok is jöttek, bont­sunk pezsgőt, igyunk előre a következő részek sikerére! Közben már folyik a forgatás, mert film készül arról is, ho­gyan készül a Linda! Meghatódom, valahányszor az orrom elé tartja a csapó: „Linda I—VII.” Hogyne, hi­szen igazi sorozat lett belőle! Ráadásul tegnap este fejeztem be az első nagylemezem ének­felvételeit. Ezt is a Lindának köszönhetem. Természetesen nem feledkezem meg róla a lemezen se. Róla szólnak a dalok, pontosabban ő énekel rajta. Az első dal címe pél­dául: Mennyből a rendőr! Ok­tóberben kerül majd az üzle­tekbe a lemez, addig is itt zsonganak bennem a dalok. Szikora Robi, Bornai Tibor, Lerch István, Demjén Ferenc, Heilig Gábor, Flipper öcsi szerzeményei ... Sorozatbeli társaim, Bodrogi Gyula és Pécsi Ildikó is azt mondják: mintha csak tegnap lettünk volna ezen a helyen. Pedig hát nekem az eltelt há­rom év egyáltalán nem volt eseménytelen. Hogy mást ne említsek: anya lettem, pici Annánkkal megszaporodott a család. Mégis, ugyanannak a gyereklánynak érzem maga­mat, mint a kezdet kezdetén. Harsányan és szívből tudok kacagni például Bodrogi mó­kamester tréfáin. A bajok az utcán kezdődnek. Este leköltözik a stáb a ház elé. Többször is elismételjük, hogy megérkezem motorral a kapu elé. Az utolsó jelenetben a Szent István körúti busz­megállóból kell a Sallai utcá­ba befordulnom. Pillanatok alatt hatalmas tömeg gyűlik körénk. Felismernek, s min­denki nyomulna be utánunk, mert: „Ha itt van Linda, ak­kor biztosan lesz egy jó kis verekedés.” Az önkéntes rend­őrök nem tudják féken tarta­ni a kíváncsiakat, üvölt a ren­dező, kikapcsolják a lámpá­kat, várunk, majd kis idő múl­va kezdődik minden elölről. Május 28., kedd Mozgalmas egy nap! Először egy Bodrogi-arcú janicsárfe­jért harcolunk Pécsi Ildivel, majd ő kezdi festeni Bodrogit. Naiv festőt játszik, aki Szent Sebestyén képmását készíti el. A modell óriási látvány, nyi­lakkal átlőve. A leukoplaszttal felragasztott nyilakat Ildi egyetlen mozdulattal távolítja el, Gyula harsány üvöltései közepette. Igazi szőrtelenítés! A jelenet állítólag benne lesz a filmben is. Izgalom a stábban: ma fes­tenek először pirosra. Az elő­szobát nylonnal terítik le, a fürdőszoba is hasonló sorsra jut, előkészítenek egy vödör piros temperát. A következő a jelenet: miközben Bodrogi Szent Sebestyénként modellt áll Pécsinek, én talpig piros­ban megjelenek a színen. Gyö­nyörű sárga csipkés ruhában, fehér zokniban állok be a kádba és Romwalter Mari el­kezd festeni, őrült látvány le­het, mert mindenki rémülten néz rám. Megcsináljuk a fel­vételeket, majd ketten fél óráig sikálják rólam a festé­ket. Nem sok eredménnyel, mert a fejbőrömről még otthon is pereg a piros. Közben magánéletem izgal­mas : kislányom kötőhártya­gyulladást kapott, kitiltották a bölcsődéből, azonnal orvoshoz kell vinni. A felvételek köz­ben telefonon szervezem, hogy bevigyék a Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézeté­be. Kiderül, egy hétig otthon kell maradnia. Gyógykrémet és cseppet írnak fel, amit a Linda-stáb tagjai váltanak ki és viszik azonnal a gyereknek, mialatt azt próbálom kitalálni, mi lesz a jövő héten, ki fog vigyázni Annára, hiszen a for­gatás nem állhat le. Június 2., vasárnap Elérkezett az első verekedések felvételének napja. Helyszín: a Dimitrov tér állványsora. Mindenki a fedélzeten. Itt vannak a kaszkadőrök, s a karatemesterem is, Szarka Andris. Csak néhány napja ér­kezett haza Koreából, ahol egy hónapig edzőtáborozott a ka­­ratésokkal. Sokan bizonyára azt hiszik, hogy spontán vere­kedéseket látnak a képernyőn. Szó sincs róla. Minden egyes mozdulat benne van a koreog­ráfiai tervben. Mindent kidol­goztunk előre, agyonpróbál­tuk, álmunkban is meg tudjuk már csinálni. Ennek ellenére minden résztvevő izgatott és lelkes, de az időjárás nem kedvez túlságosan. Hideg van és erős szél fúj. Délelőtt 8-kor már elkezde­nek festeni a sminkesek, mert ma piros festékes verekedést veszünk fel. A hajam és a ru­hám csurom víz, majd megfa­gyok. Lepedőkbe és pokrócok- INDA-NAPLÓ Újabb fejezetek egyy rendőrlány történeteiből

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék