Ifjúsági Magazin, 1999 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1999-01-01 / 1. szám

Decemberben ajándéko­zott az IM Jezuskája. Több száz, nevelőotthonban élő gyerek kapta meg karácsonyi meglepetés­­csomagunkat. Ez igen! A Szilágyi Erzsébet Nevelőotthon kezdeményezése egyelőre egye­dülálló. A fővárosi önkormányzat­nak és Vaskúti Pálnak, az otthon igazgatójának köszönhetően az országban elsőként jött létre egy komplex gondmegoldó intézet. Egyszerre működik itt családterá­piás és gyerekterápiás foglal­kozás, fej­lesztő - felzárkóztató általános iskola, illetve krízisott­hon gyerekek és családok számára. Minden gond megol­dásában gyakorlott szakemberek, pszichológusok, fejlesztőpedagó­gusok segítenek. Az otthon a nyári hónapokban XII. kerületi, lepusztult épületéből a fővárosi önkormányzattól kapott új kör­nyezetbe költözött. Nagy örömöt szerzett az intézmény lakóinak, hogy végre elfelejthetik a málló vakolatú szobákat, a vaságyakat. A nagy eseményre a csillaghegyi Szilágyi Erzsébet Nevelőotthonban került sor. Vaskúti Pál, az intézmény igaz­gatója összehívta a főváros kör­zetébe tartozó nevelőotthonok vezetőit és lakóit, hogy itt vegyék át az IM-csomagokat. A rendez­vény kellemes hangulatú köszön­tővel vette kezdetét. Ezután főszer­kesztőnk, Vitézy Zsófi ajánlotta a gyerekek figyelmébe az aján­dékokat, amelyeket a csoport­terápiás teremben vehettek át. A szobában egy óriási műalkotással, Az önismeret tükrével találta magát szemben a belépő. A cso­dás, tükörszerű festmény Nővé Béla és Nővé Jakab munkája. Eljött a nagy pil­lanat: végre át­nyújthattuk az IM­­Jézuska küldemé­nyeit. 18 otthon képviselői vették át a rengeteg hátizsákot, videokazet­tát, nyakláncot, karkötőt, tollat, valamint az IM idei és tavalyi számait. A gyere­kek örömmel vet­ték birtokba az ajándékokat. Nem győztek válogatni a jobbnál jobb ka­zetták kupacaiból, felpróbálták az ajándéklán­cokat és a hátizsákokat, sőt olyan is akadt, aki új szerzeményét már nem is akarta levenni a hátáról. Az esemény fényét az IM által meghívott Fresh együttes emelte. A 3 lány dedikált kazettákat hozott, s azoknak adták őket, akik helyesen feleltek kérdéseikre. Autogra­mot viszont bárki kaphatott, a közönség nagy örömére. A Fresh búcsúzása után be­kukkanthattunk a szi­­lágyis gyerekek 2-3 ágyas, svéd stílusú szobáiba, amelyek kü­lönálló, háromszintes épületekben találha­tók. A földszinten ame­rikai konyha és társal­gó kapott helyet, a ne­velői szobával együtt. Minden sugárzóan tiszta és új, még az illat is. Nehéz szívvel vettünk búcsút a gyerekektől. Ám az elválás bajába öröm is vegyült: nem jöttünk hiába, s hamarosan talán újra találkozhatunk kedves olvasóinkkal. Q Öröm a köbön 0 Egy kis Fresh­esség © Lázas pakolás O Fogynak a dobozok 0 Ki hitte volna, hogy ennyi mindenre lehet auto­gramot írni!? „Az önismeret tükréből, feltéve ha őszintén és mélyen vettetik abba tekintet, sok­ előtt, tán a legvárat­lanabb igazságok fognak visszasu­gározni." (Széchenyi István, 1831) 2

Next