Igaz Szó, 1965. július-december (10. évfolyam, 13-23. szám)

1965-07-01 / 13. szám

X. ÉVFOLYAM 1965. JÚLIUS 13. SZÁM A MAGYAR NÉPHADSEREG AG­ITÁCIÓS LAPJA Takarékosság, minden nap! A takarékosság a szocializmust építő rendszerünkben sokkal társadalmibb probléma, mint amilyen a kapita­lizmusban volt. Ennek okai egészen nyilvánvalóak. Gyakran mondogatjuk, ha felelőtlenségről, károkról hallunk: ,,próbálná csak valaki ezt tenni egy tőkés vál­lalkozónál, egyszeriben az utcán találná magát”. De mi­ből is származik a tőkés kíméletlen szigora? Abból, hogy a kárt, a pazarlást közvetlenül a saját zsebén ér­zi. Nálunk viszont a károsodás egész népünket érinti. Egymillió forint veszteséget, legyen az csupán né­hány tucat, vagy néhány száz ember hanyagságának következménye, nálunk néhány millió ember zsebe­­sínyli meg — látszólag fillérekben. Csakhogy ilyen mó­don kisebbíteni az okozott kár súlyát, tisztességtelen játék a számokkal. A sorozatos, az intézményes pazarlás ugyanis már érzékenyen érinti az egyes emberek életszínvona­lát is. Egy szocialista országban az egyes embereknek nem egy, hanem száz és ezer vállalata van, mindegyiknek „részvényese”, tulajdonosa; övé a hadsereg, a rendőr­ség, az állami apparátus is, s a veszteséget a saját zse­bén érzi — egyszerre mindegyikét. Igaz, egy tőkés vár-

Next