Igaz Szó, 1965. július-december (10. évfolyam, 13-23. szám)

1965-11-01 / 21. szám

Száz esztendős a debreceni Csokonai Színház, hazánk egyik legrégibb kőszínháza. Megnyitása a Habsburg­­uralom­ idején — tizenhat esztendővel a szabadságharc elbukása után, két esztendővel a krigyezés előtt — több okból is forradalmi tettnek számított. A rebellis város utcája, amelyen a színház létesült, Kossuth nevét vi­selte. Romantikus stílusban épült, a nemzeti romantika lobogása idején, homlokzatát magyar költők és dráma­írók szobrai díszítették. Névadója a város szülötte, Csokonai Vitéz Mihály lett, aki a felvilágosodás kor­szakában az osztrák elnyomók elleni gyűlöletet az igazi költő elhivatottságával szólaltatta meg verseiben. A színházavatáson Katona József „BANK BAN"-jának szavai keltek életre a színpadon. A mostani díszelő­adáson a száz esztendővel ezelőtti megnyitó műsora ismétlődött meg. A Déri Múzeumban pedig színház­­történeti kiállítás nyílt a színház évszázados történeté­ről. Képünk a kiállítás megnyitóján készült. 70

Next