Igaz Szó, 1979. január-június (24. évfolyam, 1-12. szám)

1979-06-01 / 11. szám

KomolvÁNAMA Sütő Enikő Wagner Tamás hon­véd Nagyatádról küldte be a mellékelt kari­katúrát. Kérése: mutas­suk be neki és rajtár­sainak lapunk hasáb­jain az „Év manöken­­jé”t. De ne a rajzon lát­hatót, hanem az igazit, örömmel vállalkozzunk e feladatra. Sütő Enikőt tavaly vették fel az Állami Ar­tistaképző Iskola égisze alatt működő manöken­tanfolyamra, s miután elvégezte, azon melegé­ben elnyerte az Ez a di­vat pályázatán az „Év manökenje” címet is — az olvasók szavazatai alapján! Vajon hogyan fogad­ták az új üstökös be­­robbanását egy olyan pályán, ahol nehezen le­het csapatmunkáról be­szélni, ahol mindenki csak saját magára szá­míthat? Vagy még pon­tosabban fogalmazva: mit jelent az Év manö­kenje titulus az erköl­csi elismerésen és a di­vatlaptól kapott arany­láncon túl Sütő Eni­kőnek? A kérdezett elmoso­lyodik, s bizony jól te­szi. Ez a mosoly már közönségszavaza­tokban is szépen kama­tozott. Most meg mint­ha azt sugallná: próbál­jam meg kikövetkeztet­ni. De hát az újságíró fantáziája is véges, ezért kénytelen szóbeszédekre, pletykákra hagyatkozni — no és persze a té­nyekre. Egy szó mint száz: azt beszélik, bun­da volt a dologban. En­nek viszont ellentmond a debreceni és a mis­kolci verseny, mindkét helyen utcahosszal győ­zött Sütő Enikő. A pályatársak vagy még inkább vetélytársak közül azért is neheztel­nek néhányan, mert szerintük Enikő csupán fotómodell, manöken­ként alig tucatnyiszor lépett dobogóra. Ezzel persze nagyjából ki is fogytak az ellentábor érvei. Enikő fő „bűne” vé­gül is amatőrségében rejlik, vagyis, hogy szá­mára a divatbemutatók, a fotózás csak kirándu­lást jelentenek,­­ affé­le zsebpénzkiegészítést, amíg elvégzi a jogi egyetemet. Ezért hát a kolléga­nők irigykedő pillantá­sai, amelyek oly beszé­desek, hogy szinte ki­olvasható belőlük a ki­fordított szólásmondás: Itt okos lehetsz, de szép nem! Csakhogy Enikő ,nehéz” ellenfél. Nem­csak okos, szép is. (Aki nem hiszi, vessen egy pillantást a fotókra ...) —Káté—­ ­ Látod, ő ert is elint­erte a feleségének.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék