Igaz Szó, 1984. július-december (29. évfolyam, 7-12. szám)

1984-12-01 / 12. szám

Ironikusnak szánva csen­dül fel a nagylemezkészí­­tésre túl sokáig nem vára­kozott Hit együttes be­mutatkozó LP-jén a követ­kező szöveg: Hiába pengetem a gitárom üresen szól a dal Zenét kéne szereznem itt kezdődik a baj Zeneszerző kellene szövegíró kellene S megírják majd nekem a dalokat Ha minden összejön első leszek a slágerlistákon Zeneszerzőt adj nekem istenem! Nos, humor ide, humor oda, a fohász még véletle­nül sem talált meghall­gatásra. Sajnos, üresen szól a dal a Hit lemezén. Még­hozzá nem is az a tanácsta­lan, válsághangulatú üres­ség ez, amelyről a kritika néhány éve ír, hanem vala­mi egészen új jelenség. Megkockáztatom: nem em­lékszem arra, hogy az utób­bi években ennyire igény­telen, nívótlan és korszerűt­len programmal jelent vol­na-e meg nagylemez. Ma­guk a dalok iskolás után­érzései a 70-es évek divatos fémzenéjének. Azóta azon­ban annak az iskolának a virtuóz, eredeti sztárjai is „nyugdíjba vonultak”, nem lévén képesek igazán megújítani stílusukat. Va­jon, mit akarhatnak akkor ezzel az örökséggel a Hit együttesnek a fotó tanúsá­ga szerint ifjú tagjai? A re­cept egyszerű: a szövegek „finisek”, a dallamok ha­­tásvadászok, a hangszere­lés egydimenziós koppintás. Már csak egy kutya kéne, s akkor lenne igazán meg­ható. Nem arról van szó, hogy technikai értelemben len­nének tehetségtelennek, hi­szen például Bodnár Atti­la éneke egészen jól szól. Egyszerűen egyelőre nem nagylemezre érett, kiforrott a gárda, repertoárjuk pedig a legkevésbé sem tükrözi azt, hogy közhelyek vissz­hangzásán túl önálló mon­dandójuk lenne a világ­ról. Ha a Hit korongját leveszi a hallgató, s végig­gondolja, hogy hány, ennél százszor különb műsornak nem jutott megörökítési le­hetőség, akkor válik igazán bosszantóvá a borítón csil­­logó-villogó Oköl-felirat. Ez ugyanis a legkevésbé sem O.K.­­ Az RCA cég képlemezen bocsátja piacra David Bo­wie öt régebbi­ albumát (Honky Dory, Ziggy Star­dust ..., Aladdin Lane, Pin Ups, Diamond Dogs) 6 font alatti áron, ám egész Angliában mindössze tíz­ezer példányban.­­ A kilenc Jackson gyerekből az ötödik, a 27 éves Latoya most igyekszik kilépni szu­persztrár testvére, Michael szó nélkül, szerinte Michael árnyékából. Ennek jegyében írta alá szerződését egy Holly­­woodban működő, nem túl nagynevű kiadóval első LP- jéről. Kísérlete elég remény­telennek látszik, hiszen Mi­chael csak tavaly 35 millió fontot (!) zsebelt be, mint a showbiznisz történetének legjobban megfizetett előadó­ja. A húga ezt sem hagyja vagyona ellenére ma sem más mint egy félős gyerek, aki minden bizonnyal maradan­dó károsodásokat szenved sztárstátusától.­­ A közelmúltban harminc­két éves korában elhunyt Los Angelesben John Gilston, Amerika első számú stúdió­dobosa. Szörfözés közben tűnt el, s két nappal később a tengerparton bukkantak rá a holttestére. Gilston egyéb­ként angol születésű, csak a 70-es években költözött az USA-ba, ahol hamarosan neves session-muzsikus lett. Az ő dobolása hallható szá­mos Commodores-, Donna Summer-, Roberta Flack­­lemezen, s az elsők között mélyedt el az elektronikus dobprogramozás művészeté­ben, olyan zenekarok haszná­ra, mint a Police, Stevie Wonder, Lionel Ritchie. Balázs Klári Amerikából jöttem, mesterségem címere . . . ki ne emlékezne gyer­mekkorunk kedves társas­játékára. Poprovatunk vendége, Balázs Klári valóban Amerikából ér­kezett. — Hogyan kezdődött pályafutása? — A Periszkóp nevű együttesben kezdtem éne­kelni a Metronóm ’77 fesztiválon, majd a Rádió által kreált Skála tagja voltam rövid ideig. 1980 óta énekelek Korda György műsoraiban. — Kedvenc énekesei, lemezei ? — Aki jó, azt szíve­sen hallgatom, számomra mindegy, hogy a jazz, a rock vagy az új hullám képviselője. Emlékezetes számomra az 1981-ben megjelent Szeptember volt című Korda-nagy­lemez, amelyen egy na­gyon szép dalt énekeltünk Gyurival. Amerikában Neil Diamond és Barbra Streisand vitte sikerre, a címe: Nem hozol több rózsát. Nagyon szeretem a legutóbbi nagylemezről Billy Preston, Ha át­ölelsz című dalát és egy tempósabb számot, a countryzene képviselőjét, amelynek címe: Azóta Te vagy mindenem. Ked­venceim közé tartoznak a melodikus olasz sláge­rek is, a Maria-t például eredeti nyelven­ énekeltük a Csenterics Ágnes ren­dezte nemzetközi tv-show­­ban. Egyébként a tévé­sek a tengerentúlon is forgattak velünk: a Kor­da György Amerikában című műsorban a duettek mellett egyedül is éneke­lek egy nagyon szép olasz dalt. — Úgy tudjuk, nem­csak családi, énekestársi, hanem zeneszerzői kap­csolatok is fűzik Korda Györgyhöz. — Valóban, a X. nagy­lemezen szerepel a Hot­dog című nótám, s a leg­utóbbi kislemezen pedig egy Szenes Iván szövegé­re írt számom, amely­nek címe: Találd ki gyor­san a gondolatom! Fotó: KÁDÁR KATA

Next