Ikarus, 1977 (25. évfolyam, 1-26. szám)

1977-05-20 / 10. szám

Megnyílt a BNV Május, a tavaszi BNV időszaka. Most is, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a járműipari szakcsoport közösen állít ki. A csoport szervezési munkáit az Ikarus, azon belül is a kereskedelmi főosztály műszaki és propagandaosztálya végezte. Kiállítási területünk nagyobb, mint tavaly. A szabadtéri kiállítás több mint ötezer négyzetméter. A fedett terület pedig nyolcszáztíz négyzetméter, a csarnok 112, 113, és 213-as szektorában. A szakcsoportot huszonnyolc vállalat, illetve szövetkezet képviseli. A vásár számunkra programokban is bővelkedik. Huszadikán járműipari szakmai nap, 21-én nagy teljesítményt elért BKV és Volán gépjárműve­zetők jutalmazása lesz. Több kereskedelmi tárgyalás is várható, így például a szovjet partnereinkkel az 1978 évi kapacitás szerződés aláírása. Ezen kívül bolgár, cseh, francia, iraki, lengyel és svájci kereskedelmi delegációt is várunk. A képeken látható autóbuszok részt vesznek a BNV-n is. (Fotó: Wéber) Egyenrangúvá kell tennünk! Hallottam egy viccet. — Miért jársz ilyen gyűrött ingben? — kérdezi egy ember a másiktól. — Ne is kérdezd — legyint amaz fáradtan. — Kinyitom a tévét, éppen fizika órát sugároznak. Bekapcsolom a rádiót — előadás a mélytengeri moszatokról. A vasalót már be sem mertem kapcsol­ni... Ha ez a történet túloz is (attól lesz vicc), tény, hogy a közel­múltban hadjárat indult a műveletlenség ellen. A közművelődési törvény közismert, és aki nem tudja ponto­san, mi áll benne, az is észreveheti a tévé, rádió mindent elsöprő közművelődési tevékenységét. (Hogy ez már gyakran terhes is a nézőnek, hogy már-már úgy érzi, akarata ellenére sulykolják belé a tudást, az más kérdés, most ne ezt vizsgáljuk.) Új lendületet vett az üzemi népművelés is. Az Ikarusban, 1965-ben egyszer már alakult egy bizottság (Oktatási és ismeret­terjesztési tanács), melynek feladata az volt, hogy távlatokban meghatározza a vállalat oktatási munkáját. 1970 körül az oktatási és ismeretterjesztési tanács tevékenysége abbamaradt, jól­lehet működése nem volt eredménytelen. A közművelődési határozat megjelenése után újult erővel ismét munkához látott az immár átszervezett bizottság, mint az Ikarus Karosszéria és Járműgyár oktatási továbbképzési és közművelődési tanácsa (OTKT). Nemcsak a név változott, a szemlélet, a munkamódszer is. Ah­hoz, hogy valamilyen területen jelentős változtatásokat tudjunk elérni, előbb alaposan meg kell ismerni a jelenlegi helyzetet, a hibákat, a lehetőségeket. Az említett tanács is így dolgozik, 1977 tehát a tájékozódás éve lesz. A vállalati közművelődési tevékenység kiemelt területeinek tekintik az oktatást, továbbképzést, az isme­retterjesztésben a művelődési központ, a könyvtárak munkáját, a munkásszállók kulturális helyzetét, a dolgozók életmódját, a sport­­tevékenységet. A bizottság tájékozódási munkája éves munkaterv szerint halad és a megszerzett ismeretek birtokában készítik majd el az 1978—1980-as évekre szóló vállalati művelődési programot. Bonyolultabb dolog ez, mint hinnénk, hiszen csak így lesz hatá­sa, ha szinte személyekre lebontva jelölik meg azokat a lehetősége­ket, irányokat, amelyek a dolgozóknak a legkedvezőbb formát jelentik emberi fejlődésükhöz. Nem kell hangsúlyozni azt sem, mennyire mélyrehatónak kell lennie ennek a munkának, ha meg akarja találni az egyéni és közérdek valódi összhangját. A legnehe­zebb dolog az igények föltámasztása, érdeklődés ébresztése a művelődés iránt, jól tudjuk, ezen a téren egyelőre nincs sok dicse­­kednivalónk. Hadd ragadjunk ki két idézetet az MSZMP Központi Bizottsága 1977. március 19-20-i ülésén hozott határozatából: „A közműve­lődést — centrumában a munkásművelődéssel — alapfontosságúnak kell tekinteni, ideológiai és politikai kérdésként kell kezelni. A közművelődési munka egyenrangú a termeléssel — azaz egyenrangúvá kell tenni!" Látható, komoly feladatról van szó. Hosszútávú munka ez, korai volna még az eredményeket keresni, de az alapos munkából ítélve nem maradhatnak el. (KAPUVÁRI) ÜNNEPI KÖNYVHÉT, MÁJUS 27.-JÚNIUS 4. DUU­Ál ■­­jíti Szép hagyományunk a minden évben megrendezett Ünnepi Könyvhét. A könyv, a versek, pró­zák, az olvasó ember ünnepe. A május 27 és június 4 között lévő héten mindig több látogatója van a könyves-pavilonoknak, mint egyébként, nemcsak azért, mert ilyenkor sok könyv féláron kapha­tó, hanem azért is mert a kiadók különösen sok szép kiadvánnyal örvendeztetik meg olvasóikat. Az is hagyománynak számít, hogy az írók, költők ilyenkor elmennek a könyvsátrakhoz, találkoznak olvasóikkal, dedikálják műveiket. Végh Antal neve nem cseng ide­genül a nagyközönség előtt. Ki ne ismerné viharokat kavaró könyvét a Miért beteg a magyar futball-t, az Erdőháton, Nyíren-t, vagy az Ökörsirató-t? A szerző egy novel­lája a könyvhéten is megjelenik, ezt is, és többi munkáját is dedi­kálja a törzsgyári könyvpavilon­ban, május 30-án 13.30 órától. Ezután szeretettel várja az érdek­lődőket a KISZ-klubban,­­ író -olvasó találkozóra. AZ IKARUS KAROSSZÉRIA ÉS JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA Épül­et, lakás, óvoda bisztró és iskola A XVI. KERÜLETBEN VÉGESTELEN VÉGIG... Határszemle. Remek az ötlet! A XVI. kerületi pártbizottság és a tanács végrehajtó bizottságának tagjai négyórás „sétát" tettek május 11-én délelőtt a kerületben. Ismerkedés — bár jól ismerik — s ellenőrzés is volt ez egyúttal. De nem szeretnének megrekedni a jó kezdeménye­zésnél, rendszeressé teszik évente az ilyen határszemlét. Hisz a régi köz­mondás is úgy tartja: „gazda szeme hizlalja a jószágot." Sétánkat, Tatai Ottó tanács­elnök-helyettes „idegenvezetésé­vel" a Jókai úti lakótelepen kezd­tük. A tervezett 1300 lakásból 695 átadva, jó ütemben halad az építkezés. Áll már az ABC és a gyógyszertár közös épülete is. Ez az élelmiszerüzlet lesz a kerület legnagyobb — 724 m2 — s leg­szebb ABC áruháza. A 16 tanter­mes iskolán is teljes erőbedobással dolgoznak. Februárban kezdték a szerelést, december 31-re tervezik az átadást, s még így is rekord tel­jesítménynek számít ez a magyar építkezés történetében. Az Andocs téri 200 férőhelyes óvodát még csak képzeletben lát­hatjuk, tereprendezésének lehe­tünk tanúi. Indulunk tovább, s közben megtudjuk: közel 30 millió forintot adott a fővárosi tanács az elmúlt 3 év­ben útfelújításra. Az eredményt már élvezzük. „Vadregényes" táj következik. A cinkotai víztároló. Hétvégi ki­ránduló helynek szánják, s a hor­gászni, csónakázni, pihenni vá­gyók paradicsomának. Igazán gyö­nyörű a környék, s ha a Pilisi er­dőgazdaság „rendbe szedi" a kis­erdőt, biztos megnő a forgalom. Az új cinkotai autóbuszgarázs 350 busz befogadására és szervize­lésére képes, udvaron vállalatunk buszai kéklenek, mellette a Finomvegyszergyár épül. Tovább jobbra, balra szántóföld, de a terv­ben, a papíron már ide is „megál­modták" a jövőt: a gyógyszertári központ és az offset nyomda épü­leteit. A Táncsics úti általános iskolá­nak, de a kerület gyerekeinek is szép ajándék lenne, ha minél előbb elkészülne az ide tervezett tanuszoda. Centenáriumi lakótelep. Ragyog a nap, de nem tudja eltakarni a szépséghibákat. Sok itt még a tennivaló! Az első ütem 1350 lakásából 760 már elkészült. S a további terv? A második ütem­ben 1200 lakás, ABC áruház, kereskedelmi épületek, bölcsőde, óvoda, iskola. Az Ikarus mögötti pusztaságot is egyelőre csak a képzelet építheti be, tanműhely helyét látjuk. Balra az Áfor új töltőállomása már üzemel. Elképzelések? Suhan a busz, szemünk benépesíti a tájat. A Szi­­las-patak völgye erdősítve lesz, Árpádföldön szolgáltatóház épül, a Bekecs utcai 8 tantermes iskolát 6 tanteremmel, két szertárral és tornateremmel bővítik. S ami már nem elképzelés, épül a Délceg ut­cai gyermekorvosi rendelő. a Pemete téri Rigó fészek bisztró hamarosan megnyitja ajtaját Ár­pádföld lakóinak. János utca. Nyári napközis tá­bor. Csönd van, kihalt minden, de június 13-tól már benépesül: 440 gyereket tudnak itt elhelyezni. Szép a tábor. A négy és fél hektá­ron 14 faház, több mint száz különböző növény. Micsoda para­dicsom lehetne ez a gyerekeknek, ha úszómedence is lenne! A Varga József utcában már bir­tokukba vették az apróságok az új 75 férőhelyes óvodát és a 60 férő­helyes bölcsődét, s a lakótelep is kellemes látványt nyújt. Föl is só­hajt Tatai Ottó: „bár a többi lakó­telepünkkel is így állnánk." Kívülről is szép, mutatós a Csömöri úti iskola. „Ilyen kellene még nagyon sok" — hangzik itt is ott is. Tetszetős az Ond vezér ut­cai lakótelep is. A teraszos tájat okosan, ügyesen kihasználva épült a 350 lakás. Útisétánk végén megtudjuk még: a nagyiccei HÉV megállóval szem­beni oldalt a sashalmi Gondnok utcáig szanálják, s helyére 1500 OTP lakás kerül, s a nagyiccei megállót aluljáró kötné össze az új lakóteleppel. E szép terv az 5. öt­éves tervben már szerepel. — tarpai — Még ötven nap A tervek szerint június 30-ára elkészül az új, törzsgyári fénye­zőüzem.­­ A május 10-én tartott koordinációs értekezlet után — mond­ta Helmut Jahn, a nyugat­német DÜRR cég főtervezője — nyu­godtan kijelenthetem: időben készen leszünk. A múlt héten kezd­tük meg a különböző berendezések, szivattyúk, ventillátorok mű­ködtetését. Először - mintegy két hétig - a 3-as sort próbáljuk, aztán, ahogy a mechanikai munkák folyamatosan befejeződnek, a 2-es és az 1 -es sort. Július 20-tól ismét német szakemberek dolgoznak majd itt, különféle vegyi vizsgálatokat végeznek, a vizes berendezéseket, az automata tűzoltórendszert, a festékellátó berendezést ellenőrzik. Körülbelül négy-hatheti mechanikai próba után megkezdődhet a próbagyártás is. Bronzérem, elismerés Április 26-tól 30-ig rendezték a 23. nizzai nemzetközi autóbusz kiállítást. Vállalatunk két autó­busszal vett részt a kiállításon és a versenyeken, egy 254-es és Ikarus -Scania busszal. Mindkét jelöltünk a hármas osztályban, a távolsági luxus kategóriában indult. A karosszéria versenyben a 254-es bronzérmet nyert olyan nevek mellett, mint a MAN, Scania-Van Hool, Bedford-Duple, Volvo-K­i­­zar. A serlegeken a Neoplan, Kass­­bohrer és a Drogmoller cégek osz­toztak. A biztonsági versenyben szintén elismerést kaptunk, az utasajtó zárakért, a boruló kerete­kért, a ládaajtó nyitásakor műkö­désbe lépő kézifékért. Az ügyességi versenyen Baranyai Aladár, az Ikarus Scania vezetője, a közel ötven indulóból tizen­negyedik lett. A külső zaj méré­sekor gépkocsink a legcsendesebb járműnek bizonyult. MEGKÖSZÖNTÉK MUNKÁJÁT „Információs munkánk tapasz­talatai, fejlesztésének feladatai" című anyagot május 6-án tárgyalta a vállalat párt-végrehajtó bizott­sága. A napirend előadója Vadász Judit, a pártbizottság ágit. prop. titkára volt. A napirend tárgyalása után a tes­tület nevében Kovács György, a vállalat pártbizottságának titkára elismerését és köszönetét fejezte ki Orbán Istvánnak. Köztudott: több mint tizenöt éve nagy oda­adással és lelkiismeretességgel állí­totta össze a pártbizottság infor­mációs jelentéseit. Sokéves fára­dozását ajándékkal is jutalmazták. SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A gyárfejlesztési főosztály tech­nológiai fejlesztési osztályának vezetőjévé Piros Sándor fejlesztő mérnököt nevezték ki. A kocsitest technológiai osztály eddigi vezetője Ludvig Dániel nyugdíjba ment, s helyére Gergely Károly került, mint megbízott vezető. XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1977. MÁJUS 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék