Intézeti Szemle. XXIII. évfolyam (Budapest, 2001)

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNET FEJEZETEIBŐL - Dr. Major Györgyné: Nagy magyar fizikusok és mérnökök

Dr. Major Györgyné: Nagy magyar fizikusok és mérnökök BAY ZOLTÁN (1900-1992) A radarcsillagászat megalapítója. Ő az első európai, aki 50 éve Buda­pestről üzenetet váltott a Holddal és kilépett a világ­űrbe. Egymástól függetlenül, párhuzamosan tették meg az első lépéseket, De Witt és G. Valley Ameri­kában és Budapesten Bay Zoltánék. 1946. febr. 6-án a Tungsram kutató laboratóriumában készített loká­tor segítségével, a jelismétlés és jelintegráció infor­matikai szemléletű módszerével radarvisszhangot fogtak a Holdról. Új méterszabványt dolgozott ki, melyet 1983-ban a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Konferencia elfogadott. így egy méter az a távolság, melyet a fény a másodperc 1/299 792 458 része alatt vákuumban megtesz. NEUMANN JÁNOS (1903-1957) Nevéhez számos matematikai eredmény fűződik. Pl. Az álta­lános halmazelmélet axiomatikus felépítése; a játék­elmélet megalapítása. Klasszikus műve a kvantum­mechanika matematikai megalapozása. Az amerikai atomprogram meghatározó személyisége. Nevét a világon az informatikában játszott szerepe tette is­mertté. Jelentős szerepet játszott a modern számító­gépek kifejlesztésében, az informatikai forradalom elindításában. Ő a számítógépek atyja. A játékelmé­let új alapokra helyezte a gazdasági és politikai gon­dolkodást. Zárszó A jelen áttekintésben igyekeztünk bemutatni a magyar fizika és mérnö­ki tudomány legkiemelkedőbb egyéniségeit, tevékenységük segítségével. Ugyancsak igyekeztünk jelezni a kor kultúrtörténeti helyzetét, amely befolyásolta és megalapozta a bemutatott tudósok személyes szellemi környezetét. Ha munkánk nem is lehet teljes, úgy gondoljuk azonban, hogy a Magyarországon tanuló ifjúságnak ez az összeállítás segít eligazodni a szakma történetében és számos követésre méltó példát találhat hőseink között. Felhasznált irodalom Nagy Ferenc: EZERSZÁZ ÉV ÜZENETE: A magyarok cselekedetei és nagyjai a tudomány és technika történetében. BETTER Kiadó, Budapest, 1996. 92

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék