Pintér Jenő szerk.: Irodalomtörténet, 1922. 11. évfolyam

Műelemzés - B. B.: Beczássy Judit: Tóth Eszter élete és halála 121. p. - B. B.: Zilahy Lajos: Halálos tavasz 121. p. - B. B.: Szenes Béla: Tizenharmadikán pénteken 121. p.

szépirodalom. 1-25 erős magyarrá legyen a magyar haza. Kell, iiogy a magyar földnek az ő költeményeiből kisugárzó perzselő heve erőre kapjon a hóbortos masz­lagoktól elalélt magyar szivekben. Sajó Sándor nagyértékű költői egyéni­sége immár az irodalomtörténete. Itt csak örömünket fejezzük ki. hogy a Magyar Jövő az ifjúság kezébe adta hazafias költeményeinek váloga­tott gyűjteményét. B. L. Beczássy Judit: Tóth Eszter élete és halála. Regény. Budapest, 1921. 288 1. Athenaeum-kiadás. Az Athenaeum regénypályázatán tizenkétezer koronával jutal­mazott munka. Egy boldogtalan életű parasztleány története kis gyer­mekkorától haláláig. A szenvedések végighrízódnak a regényen, nincs a munkában egyetlen derűsebb pont sem, nincs egy rokonszenvesebb jellem. A férfiak ingerültek, részegesek és ütik az asszonyt ; az asszonyok némán szenvednek ; a leányok sorra elbuknak. Mintha Szabó Dezső visszataszító világa vonulna el az olvasó előtt. Az bizonyos, hogy az apróbb részletekben a szerző jó megfigyelő. Meséjének szálait ügyesen szövi, van érzéke a kompozícióhoz. Kern tartozik azokhoz a megunt nőírókhoz, akik vizenyős történeteikkel még nem régiben is annyira sablonos módon mulattatták az olvasókat. B. B. Zilahy Lajos : Halálos tavasz. 1 'egény Budapest, 1922. 160 1. Athenaeum-kiadás. A regény ügyes elbeszélőre vall s ha szerzője valamikor majd át­küzdi magát az öntudatlan utánzás korszakán, az Irodalomtörténet is valószínűleg figyelni fog munkásságára. Most még Molnár-utánzó. Hangban és felfogásban egyaránt hű tanítványa a divatos pesti írónak. Nem fest zsidóvilágot, alakjai sem ellenszenvesek : ez előnye. Nagyon érzelmes író, de ez jobb, mintha blazirt volna. Tele van lírával. B. B. Szenes Béla: Tizenharmaiikán ] énteken. Budapest, 1922. 188 1. Légrády-kiadás. A kötetben öt hosszabb-rövidebb elbeszélés van. Sokszor megírt történetek, de legalább ügyes formába öntve. A szerző fölényes hideg­séggel mutatja be a mai életből vett a akjait. Olykor konferál, másszor filmszerű gyorsasággal pergeti le a jelen iteket. Magasabb irodalmi igénye nincs, de legalább szellemtelenség sine ; benne. Óvakodik attól is, hogy silány érzékcsiklandozással keresse a ha ást. Ezt előnyére írjuk. B. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék