Pintér Jenő szerk.: Irodalomtörténet, 1926. 15. évfolyam

Tanulmányok - Szász Károly: Gyulai Pál emléke 125–135. p.

TANULMÁNYOK. Gyulai Pál emléke. — Születésének százados évfordulóján. — SZÁSZ KÁROLY elnöki megnyitója a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1926 március 13-án tartott közgyűlésén. Az után a méreteiben és ragyogásában páratlan csillag­rajzás után — amely a magyar égboltozatot a XIX. század első negyedében a Deák és Kossuth, Arany és Petőfi, Kemény és Jókai, Szigligeti és Madách megjelenésével gazdagította — a jeles férfiak bölcsőjében szintén nem szegény második negyed­századot 1826 elején Gyulai Pál születése nyitja meg. Ennek az irodalmunkban oly fontossá vált eseménynek most értük el évszázados fordulóját, nem természetes-e tehát, hogy mikor a Magyar Irodalomtörténeti Társaság ezévi közgyűlésére egybe­s­e­reglettünk: első szavunkkal Gyulai halhatatlan szellemét idézzük s emlékét dicsőítjük? Kazinczy után senki sem volt annyira igazán és olyan ki­zárólagosan irodalmi ember, mint Gyulai. Bizonyára voltak nálánál nagyobb tehetségű és termékenyebb íróink, de nem volt egy sem, aki az egész világot annyira az irodalom szemszögéből nézte volna, lelke minden gondolatát s napja minden percét oly teljesen az irodalom ügyének és az irodalmi élet kérdései­nek szentelte volna, mint ő. „Nekünk az irodalom és művészet több, mint más, szerencsésebb nem­zetnek, nemcsak a művelt­ség és szellemi élvezet kérdése, hanem a nemzetiségé, a nem­zeti lété is egyszersmind" — ezt mondotta Gyulai egy helyen és ezt érezte mindig, s ez a felfogás sugárzott minden meg­nyilatkozásából. Gyulai hatása formailag voltaképen kettős irányban nyil­vánult. Egyik, amit irodalmi műveiben megörökítve átszár­maztatott a késő századokra is, a másik- amely az ő földi irodalomtörténet. 9

Next