Nagy Péter szerk.: Irodalomtörténet, 1979. 11/61. évfolyam

Dokumentum - Budayné Mosonyi Klára: Zilahy Lajos levelezéséből 393–404. p.

Dokumentum 393 ZILAHY LAJOS LEVELEZÉSÉBŐL Az a néhány levél, mely e cikk keretében alant felsorakozik, nem kíván, nem is kívánhat átfogó képet adni Zilahy Lajos egyéniségéről, munkásságáról. Levelezésének e része életének különböző periódusait világítja meg, és felderíti sokszor ellentmondásosnak tűnő cselekedetei­nek motívumait. E levelek felvillantják Zilahy életének egy-egy fontos mozzanatát, egyéniségének egy-egy jegyét. Hozzásegíthetnek ahhoz, hogy a róla terjengő mendemondákból, az ellentmondásos vélekedések­ből kiformálódjék írói, közéleti és emberi arcának egy-egy vonása. Az alább közölt levelek az Akadémiai Könyvtárban ill. az Országos Széchenyi Könyvtárban találhatók. Zilahy Lajos-Szabó Lőrincnek Pesti Napló — Magyarország Budapest, 1923. szeptember Kedves Barátom! Tudomásomra jutott, hogy Ön egy igen eló'kelő művész­társaságban úgy nyilatkozott, hogy a Jégcsap című darabomról csak azért írt kedvező kritikát, mert mindketten ugyanannál a vállalatnál dolgozunk.1 Én azt hiszem, ez a nyilatkozat aligha dicséri az ön kritikai meggyőződését és bátorságát. Kárpáti Aurél, aki a legjobb barátom, igen szigorú megrovásokban részesítette a Hazajáró lélek című darabomat a Pesti Naplóban, anélkül, hogy barátsá­gunk bármit is változott volna, ön tehát igen nagy tévedésben van, ha azt gondolja, hogy a közös kenyér önt bármiféle kritikai elnézésre kötelezi. Ha szerkesztői utasítás volt, illeté­kes helyen tiltakozni fogok ellene. Ön aligha tartana engem önérzetes embernek, ha üyen kegyelmi kritikákat zsebre­vágnék. Kérem tehát, hogy a jövőben — legalább velem szem­ben - csak a legtisztább meggyőződését íija le, mert higyje el, 1A jégcsap c. vígjáték bemutatója 1923 őszén volt a Belvárosi Színházban. A levél címzettje Szabó Lőrinc, épp úgy, mint a levél írója az Est-lapok alkalmazottja. Szabó L. Az Est olvasó-szerkesztője; Zilahy a Pesti Napló munkatársa. Erre vonatkozik az utalás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék