Irodalomtörténet, 2014. 95. évfolyam

2014 / 4. szám - KRITIKA - Hites Sándor: Jókai & Jókai, szerk. Hansági Ágnes - Hermann Zoltán

KRITIKA HITES SÁNDOR Jókai & Jókai, szerk. Hansági Ágnes - Hermann Zoltán Jókainak konjunktúrája van, régen volt ekkora.­ A fellendülés új irodalomértelmezési szempontok konjunktúrájával esik egybe, kölcsönösen erősítve egymást, mivel az utób­­biak némelyikét, bár nem a magyar irodalomtudományban, de mintha egyenesen Jókaira találták volna ki. A szemlélet változása, ahogy történni szokott, egyszerre ho­zott előtérbe korábban érdektelen vagy jobbára ismeretlen műveket, és vezetett már elnyűtt szövegek megújulásához, újraszövéséhez. A Jókai & Jókai címet viselő tanulmánygyűjtemény mindennek dokumentuma és továbbmozgatója is egyben. Szerkesztői, Hansági Ágnes és Hermann Zoltán már eddig is rengeteget tettek a Jókai körüli mozgalmasság élesztéséért, előző, 2005-ben megjelent szerkesztett kötetük révén („Mester Jókai”, A Jókai-olvasás lehetőségei az ez­redfordulón), egyebütt megjelent írásaikban, konferenciaszervezőként és oktatóként is. A tizenhat tanulmányból és szerkesztői utószóból álló kötet nagyjából minden témát tartalmaz, amely miatt ma Jókai izgalmas szerző. Ezek közül engem négy ér­dekelt különösen: a komparatisztikai nézőpont; a populáris műfajok és megjelenési közegük kezelése; az irodalom gazdasági feltételeire és témáira vetülő figyelem; illet­ve a realizmus kérdésének újranyitása. Kritikámban is főleg ezekkel foglalkozom. S ebből, kétségkívül, fakad majd némi szelektivitás vagy egyoldalúság is. Komparatisztika A kötetben rendre visszatér a megállapítás, hogy a Jókai-irodalomban csekély súlya van az összehasonlító szempontnak, érdemben ritkán helyezik európai vagy világiro­dalmi összefüggésekbe. Ez valószínűleg nem csupán Jókaira igaz, hanem a magyar irodalom egészére is. Ebben szerepet játszhat, hogy a magyar kultúra nyitott jellegű, de zárt önszemléletű. Kétségtelen, hogy például Jókai külföldi karrierjének vizsgálatában várhatóak meg­lepetések. Engem legalábbis nagy meglepetés ért Imre László kötetnyitó tanulmányát olvasva, amely Jókai Csehovra tett hatását járja körül. E kiváló írás arra figyelmeztet,­ ­ Ez többek között látszik a tudományos diákköri dolgozatokon is: egyetemisták Debrecentől (Farkas Evelin) Kolozsvárig (Dávid Panna) írnak remek és újszerű dolgokat Jókairól. Vagyis a konjunktúra akár középtávon is tartós lehet.

Next