Irodalomtörténet, 2017. 98. évfolyam

2017 / 1. szám - TANULMÁNYOK - Fried István: Jókai Mór életrajzai

FRIED ISTVÁN: JÓKAI MÓR ÉLETRAJZAI együtt a virág elhullajtásával a teremtés-alkotás szisziphoszi „rendjé ’-t képzelteti el. Mintha áldás és átok, újraéledés és elveszés egymásutánjában szerkesztődne meg az életmű. Az értékelő mozzanat itt is elmarad, megkockáztatható, hogy átalakul, a stirb und werde goethei képzete szerint. S ha mindenáron a lehető legtágabb közeg után nyomozunk, a 20. század eleji gondolkodás lírai változatára ismerést sem zárhatjuk ki az elbeszélés kicsengését hallgatva. S talán akképpen fogalmazhatunk, hogy Jókai Mór az új évszázad kezdetén fölteszi a maga számára sem megválaszolható kérdést, melyet a mából visszatekintve az ő testi kérdés­ének olvasunk.

Next