Iskolakultúra, 2011/2 (21. évfolyam, 8-12. szám)

2011 / 10-11. szám - MELLÉKLET - Györe Géza: Zsolnai József-bibliográfia

Győre Géza Pannon Egyetem Zsolnai József-bibliográfia Kötetek, tanulmányok, cikkek, recenziók Jelen bibliográfia előzménye a 2006-ban megjelent általam jegyzett 71 év 855 tétele : Zsolnai József-bibliográfia : Nyomtatásban megjelent művek (Pannon Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központ Pedagógiai Kutatóközpont, Pápa) című kiadvány, amely a perszonális bibliográfiák sorát bővítette. Ezek célja, feladata a kiválasztott szerző életművének teljes feltárása. Ez nagy kihívás mindazok számára, akik ilyen jegyzék készítésébe fognak. Minden leírt mondat része-e az életműnek, be kell-e sorolni a jegyzékbe? Mi a teendő azzal, amit a szerző nem vállal, a napi aktualitásokkal foglalkozó szösszenetekkel mi történjék? Elgépesített világunkban a bibliográfiák, jegyzékek, katalógusok készítése mindin­kább rutinmunkává válik. Ezt nem a szabványok elleni ágálásként mondom, hanem azért, mert számtalan olyan lista akad kezembe, amely láthatóan szekunder források­ból készült, azonban az összeállító sokszor egyetlen feldolgozott publikációt sem fogott a kezébe. Pedig a leírás során - persze, ha kellő mélységben ismeri témáját - a bibliográ­fus képes magát beleképzelni abba a helyzetbe, ahogy az adott mű született, kiadvánnyá formálódott. Ehhez viszont az eredeti kiadványok kellenek, még jobb, ha a kiválasztott szerző saját példányai. Gondoljunk csak bele, mekkora és milyen izgalmas kutatómunkára volt szükség ahhoz, hogy sikerült összegyűjteni például Márai Sándor életművének 16000 tételét, mekkora odafigyelés, precizitás kellett annak értő feldolgozásához, rend­szerezéséhez. A magyar bibliográfia-készítés példamutató hagyományokkal rendelkezik, hiszen a kezdetektől feldolgozottnak mondható a Magyarországon megjelent könyvtermés egé­sze, de számos szakbibliográfia (orvosi, ókortudományi, néprajzi stb.) is készül, készült. Örvendetes tény, hogy a külföldön megjelent magyar vonatkozású írások is feldolgozás­ra kerültek. A pedagógiai bibliográfiák készítésében élenjár az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Készítik ezeket nemcsak alapfeladatukból kiindulva, hanem a szakma művelői iránti tiszteletből is. (Lásd a Tudós tanárok - tanár tudósok című peda­gógus életrajzi sorozatot.) Támogatandó szokássá vált, hogy neves pedagógiai szakírók esetében kerek születés­nap kapcsán a szokásos laudációk mellett elkészül az ünnepelt szakmai bibliográfiája is. A bibliográfusi elfogultság vádját elfogadva ki kell jelentenem, hogy ezek igen fontos kéziratoi avagy online-jegyzékek, könyvfejezetek - jobbik esetben önálló kiadványok -, amelyek összessége alapján kiolvasható a pedagógia, a neveléstudomány fejlődése, egyes szerzők egymásra hatásai, és a szakma illetve a közvélemény fogadtatása is, de a kevésbé vagy egyáltalán nem művelt témákra is könnyen fény derülhet áttekintésükkel. Jelen jegyzékünk Zsolnai József tudományos életművének teljeségét hivatott bemutat­ni. A bibliográfia lezárásának dátuma 2011. május 31. Összesen 287 tételt tartalmaz a jegyzék.

Next