Jel-Kép, 1985 (4. szám)

MÉG EGYSZER - Mécses Sopronkőhidáért (Rapcsányi László emlékműsora)

mehettünk a fegyház templomába, ahol kevésbé az istentisztelettel törődött a társaság, mint inkább azzal, hogy véle­ményt cseréljen, vagy különböző híre­ket egymásnak átadjon, ami a hadi­helyzetet vagy a különböző politikai híreket illeti. Rajk László éppúgy ott volt, mint Kállay Miklós, azzal a kü­lönbséggel, hogy Kállay Miklós mindig fönt a karzaton foglalt helyet két SS-őr kíséretében. Egy kicsit tüntetésszámba is ment az az aktus, amikor ő megjelent, jelezvén azt, hogy mi a nyilas kor­mányt semmiképpen nem ismerjük el, fölállt a társaság, és fejével bólintott Kállay felé. A misét tartó, Sopronból bejáró plébános nagyon rendes ember volt, mert amit csak tudott, eljuttatott hozzánk, elsősorban a moszkvai és az angol rádió híreit, ezt az éppen akkor ministrálónak átadta, aki természete­sen pillanatok alatt továbbadta a társa­ságnak. Olyan kis aktusok is lezajlot­tak, hogy a helybéli fegyházlelkész, ez a katolikus pap, bizony nemegyszer jut­tatott a foglyoknak titokban egy-egy falat malacpecsenyét vagy egy darab kenyeret. Riporter: Dr. Berki Feriz, a magyar ortodox egyház esperes adminisztráto­ra ifjú teológiai tanárként került a kő­hidai fegyházba. I­r. Berki Feriz: Mi védőőrizetesek voltunk. Ez azt jelenti, hogy nem volt ellenünk konkrét vád, hanem egysze­rűen őrizetben tartottak, nehogy vala­mit tegyünk az akkori rendszer ellen. Rabkórházban helyeztek el bennünket a fegyház területén, ennek a rabkórház­nak négy nagy kórterme volt. Hármat ürítettek ki a mi számunkra, a negye­diket megtartották a köztörvényesek számára, akik betegek voltak. Azokkal nem érintkezhettünk természetesen. A három kórterem közül a mienk a be­járattól jobbra feküdt. Üveggel volt elválasztva a folyosó, ott volt a rendelő (s amellett pedig ott voltak az őrök is, akik SS-egyenruhát viseltek), azon ke­resztül kellett menni a mi kórtermünk­höz, ahol tizenheten voltunk. El tud­nám sorolni nagyjából, mintha most is látnám őket: tőlem balra volt Bárdos Ferenc, szakszervezeti ember, szocdem képviselő volt valamikor; mellette volt Rakovszky Tibor kisgazda képviselő, mellette Simon Mihály Pál ügyvéd, s akkor volt az ajtó, de hogyha emerre megyek, jobbra, a sarokban volt herceg Montenuovo Nándor, Erődi Harrach Tihamér, Nagybaczoni Nagy Vilmos, Nagybaczoni Nagy Béla, Egyed Zoltán, Töreky Géza, Erődi Harrach Béla, Jeszenszky Sándor miniszteri osztály­főnök, ő volt az én közvetlen főnököm a kultuszminisztériumban. Ott volt Szent-Miklóssy és Popovits István, az én kollégám, teológiai tanár szintén. Ja! Pattantyús Ábrahámot felejtettem el, a korelnököt. Miniszterelnök is volt nagyon rövid ideig. Kommunista egyébként nem is volt köztünk egy­sem, két szociáldemokrata volt a mi termünkben, a többiek arisztokraták­tól kezdve újságíróig . . . egyetemi pro­fesszor, miniszteri osztályfőnök, aztán ügyvéd, vezérezredes, vezérőrnagy . . . Én voltam a kórteremben a legfiata­labb . . teológiai tanár. Kállay külön szobában volt, ővele nem lehetett érintkezni, lent a földszin­ten őrizték őt is. Fönt az emeleten is volt egy kis szoba, amelyikbe később hölgyek kerültek, abban voltunk mi ott egy-két éjszakát Popovits Istvánnal, a kollégámmal együtt. Eredetileg fürdő­szoba volt, kivitték a fürdőkádat, kály­hát, és két ágyat tettek be, úgy alud­tunk ott. Utána ott volt Kendeffy Ádámnak a felesége, Edelsheim-Gyulai Éva, Titkos Ilona lent volt a földszinti szobában a kórteremben, mielőtt mi bekerültünk volna. Előzőleg vett ott még valaki, akit aztán kiengedtek: Kánya Kálmán volt külügyminiszter. Őket együtt engedték ki: Kánya­­Kál­mánt és Titkos Ilonát. Krúdy Ádám a földszintnek a másik kórtermében volt az összes repülőkkel együtt: Nagy Mihállyal, Szemes Istvánnal, Budai Lajossal, Tímár Gyulával. Jugoszláv — úgy emlékszem szlovén — partizánok is voltak. Szlovénul nem, de szerbül, horvátul tudok, úgyhogy összebarát­koztam ott néhányaikkal és elbeszélget­tünk. Nagyon rövid ideig voltak ott, nem tudom, aztán hova kerültek. Fia­talok voltak, nők is voltak köztük, örü­l- 119

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék