Jelenkor, 1833. január-december (2. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

Értesítő, 56.szám. Pest, augustus’ 21dikén 1833. Minden hiteles könyvárosnál az országban találtatnak. (árok ezüstben). KISFALUDY KÁROLY MINDEN m­unkái. Öszveszedte Toldy F­erencz. Tíz kötet, a­ szerző képével ’s egy fac­similével. Budin 1831. 7 ft. 12 kr. vermen 12 ft. DAYKA versei. Öszveszedte Kazinczy Ferencz. Második bővebb kiadás. Budán 1833. Postapapiroson, kötve 48 kr. HUNY­ADY JÁNOS viselt dolgai, leginkább Engel és Fessler után. Irta Czuczor Gergely. Javitott kiadás. Budán, 1833. kötve 40 kr. TOLDY Handbuch der ungrischen Poesie. Pest, 1828. nagy 8. két vastag kötet. Ára 4 ft. BAJZA külföldi Játékszíne: Galatti Emilia, ford. Kazinczy. A’gyűrű, ford. Bajza. Pest, 1830. nagy 8. keménybe kötve 1 ft. (1) Müller könyvkereskedésében Pesten az uri-utcza kezdetén Ser­viták monostorának áltellenében, több más uj jeles magyar és német könyvek, kalendáriu­mok, földabroszok ’s a’t. kívül legújabban még következendőket is megszerezhetni. A’ Magyar Házi-Barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendárium 1834 közöns. évre. Szerkezteté Staut József. Kassán. Kemény borítékba kötve nyomtatott irópapiros­­sal közben rakva. 1 ft. ezüst p. A’ magyar Szépírásnak példái tanítók ’s tanulók számára. Vorácsek Antal Pozsonyban. Fűzve 1 ft. c. p. Trattner és Károlyi nemzeti kalendáriuma 1834 esztendőre. Kötve 14 kr. Tinka vagy a’ fér­fi-próba. Lafontaine után. 1833. 2 kötet kötve 2 for. peng. Vörösmarty Mihál kisebb hős költeményei. Pesten 1833. Kötve 2 fz. peng. Rövid oktatás a’ Földleírásban gyermekek számára kérdésekben és feleletekben. Kassán 1833. Bekötve 48 kr. peng. , Mulattató. Szép literatúrai gyűjtemény. Szerk. STarsányi Pál. 1833. 12 kötet. Fűzve A fi, Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb poétái munkái két kötetben a szerző képével együtt. Kiadta Márton József. 2 fz. peng. Ugyan Müller könyvkereskedésében kaphatni: legjobb fajta fekete krétát és ezerussákat, patent ostya-lapocskákat, himzés-mustrákat és sors czédulákat a Bécsben leg­közelebb, azaz f. eszt. oct. 26kán húzandó nagy legenara. (2)_______________ Wigand könyvkereskedésében Pesten a’ váczi-utczában megszerezhető illy czimü könyv: Feleség- féltó. Eredeti vig­játék 3 felvonásban. Irta Borossay János. Pécsett, 1833.

Next