Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

é 's" Hl* a 5 «• « aS &= «• t r o ni a a j s a’ Zemplén)! Casino által az ugyan csak Zemplényi Megyebeli Kórház javára 1834ik Esztendei September 1. napján adott Táncz-mulatság jövedelme nevelésére ajánlott munkák’, és ajándékoknak. t^l$lgll^l^l§M§M§ll§lt§lt§M§l|§ll§Hfl|^l§H§ll§l*§rt^l§!»§»l£ll$"l§hgllgll§l "Ml 2* 2 . A’ beküldött ajánlás minéműsége Nevei az ajánlóknak Dr. Gr. Barkótzy Ferenczné . Ugyan az .... Gr. Barkótzy Jánosné Ugyan az .... B. Luzsénszky Mária Kisasszony Az újabban beküldött munkák ’s ajándékok Egy hosz.sz.ti selyem-erszény Egy kerek gyöngy­ erszény Hímzett nyereg fe­kete Kis Tátra.................................. Kék gyöngy erszény . . . levél­ táska.................................. Egy nagy porczelán dohány tartó Egy pár arany Tő és fülbevaló Selyem dohány zacskó Kék erszény.................................. Csengető alá való párnátska Kristály pohár .... Vadász pohár szárúból Kék kávés arany fülbevaló Óratartó arany hárfa Selyem erszény . . Varró párnátska aranyos lábbal Pugilaris zöld bőrtáblával . Lila színű zacskó Arany homlok­pánt Pugiláris veres bőrtáblával Zöld és rózsa­szin selyem dohány zacskó Fekete Dáma­erszény Karikákból készült erszény Portzelán Pohár .... Fehér varró vánkos Kék gyöngy erszény ke Fa czu­kortartó .... Óhajjal festett kép Tábori kis szék .... Bronz íróeszköz csengetővel Czukortartó üvegből Dupla Dámaerszény Kötéshez való ezüst készület . Egy pár karm­antyu Lila szinti Táska .... Zöld sely­em erszényke Hasonló........................................... Hasonló........................................... Hímzett Kcvél-táska kék . Kék selyem erszény Hasonló........................................... Arany virágos dohány zacskó Kék Tambur Erszény . Király szin Dáma erszény Selyem erszény .... Fekete rámája hímzett kép Egy pár férfi papucs . . . Hímzett Kanapé vánkos Gr. Schm­ideg Gabriela Kisasszony Ugyan az Ithédey Borbála Kisasszony Gr. Dessewffy Virginia Kisasszony Ugyan az .... Ugyan az .. . . Hercz. Brezenheim Ferdinand . Here... Brezenheim Ferdinandné B­­lleiszky Venczelné Szent-B­ányi Rozália Kisasszony Ugyan az .... Gr. Csáky Antal Vinczéné . Ugyan az .................................. Ugyan az .................................. Bogovich Jozefina Kisasszony . Etsedy Johanna Kisasszony Gr. Forgách Zsigmondné . Ugyan az .................................. Ugyan az .................................. Hercz. Thurn-Taxis Ezredes Hitvese Selusey Lajosné .... Semsey Sofia Kisasszony . Derzsényi Klára Kisasszony Klobusitzky Cornelia Kisasszony Báró Miskéné .... Kutka Al­oizia Kisasszony . Dr. Horváth Tamásné Gr. Sztáray Albert Gr. Sztáray Albertné . Ugyan­az .................................. Gr. Sztáray László Gr. Zichy Károly­né Kossuth Imréné .... Dz. Palugyay Pálné Dz. B. Buzsenszky Pálné . B. Luzsénszky Mária Kisasszony Ugyan az . Ugyan az .... Ugyan az . Ugyan az . Ugyan az . . . Ugyan az . B. Fischer Ezsebet Kisasszony B. Safran Mária Kisasszony Koppy Euiza Kisasszony . Uni­ty Kapitányné . Sávely Leopoldina Kisasszony B. Fischer Józsefné Szerentsy Eszter Kisasszony 1109 #|* 34° g 828 £ 977 t§* 439 ® A’ múlt esztendei Kórházi báli kijátszásra elkésett munkák ’s ajándékok Varrótű-tartó csontból Pántlika-erszény­ . Asztal-Kendő szorító . Egy pár karm­antyu Dáma-erszény gyöngyből I **»

Next