Kakas Márton, 1894 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1894-09-30 / 1. szám

I. évfolyam, 1-ső szám. Budapest, 1890. szept. 30. t­­ ülku a Pl)arqiís5iqeíre. József kir. herceg. Nos, édes Tencer? Tencer Pál. Fenség! Utolsó ár a frt és 30 kr. beköszöntő. j­­ielőtt pennámat a tintába mártom, ismerj meg olvasd: nevem h­akas jat árion. jNfem divatos fajta az én vizitjártyám, sNincs rajta cikornya elefántcsont hártyán, Becsületes, vidám magyar fickó vágyóig, íja borul, ha tisztul, az én kedvem ragyog. Igazság és tréfa kétélű fegyverem, poronggal a ferdét holtra sohsem verem, P/Lájam nem fekete, az epém nem sárga,­­Ellenfelet durván nem tiprok a sárba, h­anem a mókára mindig készen állok. Szememet nem üli szemfényvesztő hályog, )\ hibát meglátom, nyesem a vadhajtást,­­\nem ismerek sógort, nem ismerek pajtást, )\ mi rút vagy ósdi, ostoba vagy félszeg; vannak harag nélkül csipkedője leszek, )\bárki fia légy, magyarom, az orrod Jól megcsiklandozom, ha nagyon fenn hordod. Ezer ősi cafrang, száz magyar betegség jV­ind cégérre kerül, hogy agyon nevessék! !­fem keresek bambán bogot minden sertén, Cukorban adom be a patikaszert én, félig mulatságul, félig tanulságul, T­e csak nyiltan, szembe, sohsem orvul, hátul. Végig járok­ kelet nagy !a­agyarországon, T70I szivesen látnak, a rezet kivágom, nem csörgősapkásnak egy lélek se tartson, Cigánykereket nem hányok a piarcon, s­sem leszek én soha léha csepürágó, Se korcsmái tranzwurst, sem vitritus rágó­ , Szilaj duhajság is távol esik tőlem, t hanem törött borsot tartogatok bőven, Ötöm a maradit villámos szikrával, Csípem a szélházit tüzes paprikával, sosem nézek se komát, se klikket, se pártot, de tréfa jussán a jó ügynek nem ártok. Látásom nem rontja tudós okuláré, de azért nem leszek soha vaksi máié, jA jókedv virágos gyalogúsán végig Vigan fütyörészve járok én mindétig, In­kább dalra gyújtok, mintsem gáncsot vessek, pogáncsot örömest csak szamarak esznek, palotán a márvány szememet nem sérti, Szalmakunyhó elől utam sohse tér ki, leszek a ki vagyok, nevetők barátja, Sutának az épet ki sohase látja, Coltam a szivárvány hét szinébe mártom, Jastálom, a nevem fürge

Next