Kakas Márton, 1895 (2. évfolyam, 15-66. szám)

1895-06-09 / 37. szám

IO KAKAS MÁRTON KÉPREJTVÉNY. Mi ez? A megfejtők között kisorsoljuk: a Kakas Márton negyedévi folyamát. A 36-ik számban közölt képrejtvény meg­fejtése : Antikvár (antik­vár) A beérkezett 17 helyes megfejtés közül nyertes lett: Gazsi Pál úr (Debrecen).­ ­ Óvakodjunk a bankároktól! Ismét megszökött egy bankár. Magával vitte szegény emberek össze­­kuporgatott filléreit. Ebből mindenki megtanulhatja, hogy a pénzt nem kell a bankárokra bízni, hanem be kell küldeni a Kakas Mártonhoz. Mi nem bocsátkozunk vakmerő tőzsdei spekulációkba, hanem az összes begyűlt pénzt arra fordítjuk, hogy a közönséget Kakas Márton­nal ellássuk. Még­pedig: 4 forintért egész évre, 2 forintért félévre, 1 forintért negyedévre ellátjuk hetenként egyszer a Kakas Márton­nal. Tisztelettel KAKA­S MÁRTON, Hanyi. No uram, akármit mond is, azt már mégis csak n­agunk fogjuk megbírálni. A mostaniak megint nem váltak be! Nacs. Egyelőre nem lehet. L. F. Óh, óh, óh! Mit vétettünk önnek, tisztelt férfi ? Forduljon az istenért valami külföldi élclaphoz becses dolgozataival. Jogász. Az a rovat egyelőre pihen. Talán később. Gamma. Pedzs. Nemsokára egészen jó vicceket fog nekünk küldeni. Cilinder. Verse megérdemli, hogy ezen a helyen kinyomtassuk. »Mivel a szerelmed én irántam nulla, Lészen én belőlem nemsokára hulla.« Jakab. Hogy lehet egy ilyen régi jó cigány adomát ilyen rosszul elzsidósítva fölmelegíteni ? Nem tudja, hogy a keresztény vicceknek se szabad áttérni zsidó vallásra ? Vártán. Az ideán gondolkozunk. Üdv és köszönet. A versek megjöttek. Lábán. Megesküszik rá, hogy ezek a viccek mind Kassai Vidornak. Mély sajnálatunkra senki se találta ki becses költeményének értelmét. Ennek következtében kénytelenek vagyunk az ön magyarázatának helyet adni. íme, itt következik : Balháttér bölcse lett. (Ez annyit tesz, hogy vissza­vonult valaki a baloldali hát­térbe filozofálni.) Balhát­ér bölcselet! (És rájött, hogy a bölcselet egy balhát se ér.) Balhátérből cseh lett. (Csehül áll hátának baloldali ere, vagyis hátgerincsorva­dásba esett.) Petur: Sajnáljuk, a vicc nagyon rossz. Oly rossz, hogy ha valamivel rosszabb volna, már közölhetnők. Kármentő. Ön Bánk bán-ra akar paródiát írni? Nem szégyeli magát? Tegye le a tollat. Kéziratokat ugyan nem adunk vissza, de azért névtelen levelekre is válaszolunk. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. M—1. Fájdalom, ez se vált be. M—­ A—1. Kö­szönet. Agliárdi. Most nincs rá időnk, de talán egynéhány hét múlva. Sápi. No, ez ugyancsak gyönge. Té ny. Sorát kerítjük. Ix-fix. Fogatlan dolgok. W. M. Egy-kettő akadt. Folytassa'­ ujjak ? Több levélre a jövő számban válaszolunk. I.

Next