Kakas Márton, 1909 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-03 / 1. szám

!Ld­ülels Márton Új esztendő. Adjon isten jó esztendőt! Ez a nóta járja, Ezt mondja ma minden ember, Ha nem is kívánja . . . Adjon Isten jobb esztendőt, A magyarnak szebb jövendőt! Minden álmunk, forró vágyunk Teljesüljön végre, Amért annyi fohász repült Hiába az égre . . . Adjon Isten jobb esztendőt, Piros hajnalt, ránk derengőt . . . Határunk ne fenyegesse Fondor, gonosz ellen, Sőt mi több: mi magyarok se Törjünk egymás ellen! Adjon Isten jobb esztendőt, Honszerelmet elegendőt! . . . Ha már meg kell reformálni A választó­jogunk, Ne törjön a nyakunk belé, Ha vásott rá fogunk . . . Adjon Isten jó esztendőt, Bölcsességet elegendőt! . . . A magyarok istene meg Jól vigyázzon Bécsbe: A mi rosszat főznek ottan: Süljenek föl véle! Adjon Isten jó esztendőt, A magyarnak szebb jövendőt! A létszámot, üsse a part! Ha hiába minden, Ha már muszáj fölemelni, Ne emeljük ingyen! Adjon Isten jó esztendőt, Sok sebünkre selyemkendőt! . . . Legyen magyar a kommandónk, Legyen honvéd­ágyunk, De ne kelljen a Balkánon Mindjárt kipróbálnunk . . . Adjon Isten jobb esztendőt, A magyarnak szebb jövendőt! Szóval, adjon, a­mi nincs, —­s mert Főleg pénzünk nincsen, Ezután csak úgy duskálódjunk A tömérdek kincsben . . . Adjon Isten jobb esztendőt, Pénzt, adóra, elegendőt. Adja meg a magyar bankot, Pazar jókedvébe, Vagy ha nem: egy kis aprópénzt A lajbunk zsebébe . . . Adjon Isten jobb esztendőt, A magyarnak szebb jövendőt!... A pofon. Riporter: Bocsánat fenség, az a hír járja, hogy fen­ségedet pofonütötték. Mi igaz ebből ? György herceg: Hazugság az egész. Csak annyi igaz, hogy — én visszaütöttem. Jogcím. — Köszönöm barátom, hogy maga boldog újévet kíván nekem, de én igazán nem ismerem magát. Hát ki maga ? — Én kérem, nagyságos úr, az az ember vagyok, a­kitől tavaly újévkor szintén ezt tetszett kérdezni! Hihetetlen. — Pillanatfölvétellel vette le a feleségemet ? — Miért gondolja? — Mert a szája csukva van !

Next