Érseki Tanitóképző Intézet, Kalocsa, 1916

29 Ajánlott olvasmányok: Eötvös József: Karthausi. — Gyu­lai Pál: Vörösmarty életrajza. — Jókai Mór: Sárga rózsa. — Vörösmarty Mihály : Csongor és Tünde. Szavalat és prózai szabad előadás. Minden növendék köteles volt egy költeményt szavalni s prózai művet, vagy szemelvényt szabadon előadni. Az I. és II. évfolyam növendékei költeményeket szavaltak; a III. és IV. évesek prózai művek szabad előadását gyakorolták.

Next