Kapu, 1988. november(1. évfolyam, 3. szám)

Tisztelt Olvasó, Tartalom Minden névvel és betűjellel aláirt írásért a felelősséget a szerző viseli! Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztőség munkatársai: Filep Tamás Gusztáv, Gyémánt László (képszerkesztő), Járai István, Kertész P. Balázs, Krausz Tivadar, Lágler Péter, Siposhegyi Péter, Viktor Sándor (törde­lőszerkesztő) örömömre szolgál, hogy már harmadik számunkban írom e szerkesztői üzenetet. Októberi lapunk is pillanatok alatt elfo­gyott. Szükség lett volna utánnyomásra. Papírt, engedélyt el­intéztük — a nyomda nem vállalta. Leginkább a könyvtárakat sajnálom, mert rajtuk keresz­tül még több olvasóhoz eljuthatnánk, de hát mire ók az újsá­gosbódéhoz érnek, elfogy a lap. Néhány könyvtáros bejött szerkesztőségünkbe, kölcsön kérték folyóiratunkat, hogy fénymásolhassák. Úgy döntöttünk, hogy tíz példányt e célból félreteszünk és azokat rövid határidőre, sokszorosításra köl­csön adjuk, de csak KÖNYVTÁRAKNAK! Már jócskán megemeltük példány számunkat, dehát a papírhiány ismeri a határokat. Sajnos bizonyos spekulációkra is rájöttünk. Egyesek több példányt megvásárolnak, és néhány nap múlva előhoza­kodnak velük az aluljárókban és a használtcikk piacon. Elké­pesztően magas árért! Mi nem a postásokra gyanakszunk. Békés és barátságos tárgyalást folytattunk a Posta illeté­keseivel, lapunk terjesztése ügyében. Mindent megígértek. Közölték, hogy a Postánál bárhol előfizethető folyóiratunk. E barátságos találkozó után néhány nappal mégis azt tapasz­­tuk, hogy fővárosunkban mégsem lehet sok helyütt előfizetni a KAPU-ra. Sőt, ma, amikor e sorokat írom, (1988. XI. 20.) az USA nagykövetsége keresett meg bennünket, hogy a Posta ellenáll... sajnálom nem mi terjesztjük lapunkat. E nap dá­tumához tartozik még, hogy finn újságíródelegációt is tájé­koztattunk folyóiratunkról. Bevallom, kissé elégedetlen vagyok novemberi szá­munkkal. Egy külföldön élő magyar szerző visszakérte kivá­ló kéziratát, mert olyan információt kapott rólunk Ameriká­ban, hogy mi az MSZMP orgánuma vagyunk. Eleget tettünk kérésének, és békés hangulatban várunk arra az időre, ami­kor rájön arra, mégis függetlenek vagyunk. Gondunk volt (folytatódik a 39. oldalon) Kapu. Független kulturális és közéleti folyóirat. Főszerkesztő: Brády Zoltán, mb. főszerkesztő­helyettes: Tamás Orosz János. Szerkesztőség: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 12. Telefon: 187-677, 187-844. Kiadja az Idegennyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalat, címe: 1055 Budapest, Alpári Gyula u. 2. Felelős kiadó: Griga Ferenc. Levélcím: 1096 Pf. 226. Szedés: PRESS—ART Fényszedő Üzem. Nyomás: Pallas Nyomda, Lajosmizse. HU ISSN 0238—888X Lapunk az európai szocialista országokban általában a helyi postahivatalokban fizethető elő. A többi országokban az alábbi cimeken foglalkoznak a magyar lapok, igy a Képes 7 terjesztésével is: AUSZTRÁLIA: Globe Book Co., 702 George St., Sydney NSW 2000. AUSZTRIA: Globus, Vetrieb Ausländischer Zeitschriften, Höchstádtplatz 3, A-1206 Wien. BELGIUM: „Du Monde Entier” S. A., Rue du Midi 162, B-1000 Bruxelles. BRAZÍLIA: Livraria D. Landy LTDA, Rua 7 de Abril 252, 01000 Sao Paulo. FINNORSZÁG: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2., SF 01000. Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: Société Balaton, 12, Rue de la Grange-Bateliére, 75009 Paris; France-Hongrie Association, 8 Rue de Montyon 75009 Paris. HOLLANDIA: Faxon Europe, Postbus 197, 1000 AD Amsterdam. IZRAEL: Hadash, P.O.B. 2626116,62160Tel-Aviv; Gondos Sándor, P.O.B. 445115,31333 Haifa; Lepac LTD, 15. Rambam Str., P.O.B. 1136, Tel-Aviv. JUGOSZLÁVIA: Forum Vojvode Misica broj 1., 21000 Növi Sad. KANADA: Délibáb Film and Record Studio, 19. Prince Arthur Street, Vest Montreal P.Q. H2X 1S4; Pannónia Books, P.O. Box 1017. Posta Station ,,B” 6, Toronto Ont. M5T 2T8; Hungarian lka and Travel Service, 1234 Granville Street Vancouver, B.C. V6Z 1M4. NAGY-BRITANNIA: Collet’s Holding Limited, Dennington Estate, Wels (Ingborough Northants) NN8, 2QT;'Hungarian Book Agency, Mrs. Klara Adams, London E2 9HN. NORVÉ­GIA: A/S Narvesens LitteraturTjenste, P.O. Box 6125 Etterstad, Oslo6. NSZK: Kuban und Sagner, 8000 München 34, Postfach 34 01 08; Kunst und Wissen 7000 Stuttgart 1, Postfach 46; H, und S. Katkó Musica Hungarica, Rümanstr. 4., 8000 München 40; Saarbch G.m.b.H., Postfach 10 16 10, 5000 Köln, Ujvári-Griff, Titurelstr. 2., 8000 München 81., Wissenschaftliche Versandbuchhandlung, Harry Münchberg, 3394 Langelsheim 2.; Otto Har­­rasowitz, Postfach 2929. 6200 Weisbaden. SVÁJC: Magda Szerday. Teichweg 16, CH—4142 Münchenstein; Schweizer Buchzentrum, Postfach, 4601 Olten. SVÉDORSZÁG: Esselte Tidskriftcentralem, P.O. Box 62, S-101 Stockholm. USA: Center of Hungarian Literature, 4418 16th Avenue, Brooklyn, N Y. 11204; Ebsco Industries INC., P.O. Box 1943, Birmingham. Ala. 35201; Framo Publishing, 561 West Dyversey Prkw, Room 19, Chichago III. 60614; F.W. Faxon Company, 15 Southwest Park, Westwood. Mass. 02090; Otto’s Import Store. 2320 W. Clark Ave. Burbank, Cal. 91506; Püski—Corvin, 251. E 82nd Street, New York, N.Y. 10028. A lap előfizethető még külföldi címekre a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál is (H-1389 Budapest, Pf. 149), ebben az esetben díja átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H-1850 Budapest), a Kultúra 024/7 számú szám­lájára. » 2 Szokolay Zoltán: Öröktavasz örökősz (vers) 3 Rostér Sándor: Megszámolom-e (vors) 3 BNocz Andre: „A kürtösök szava” 4 Kovács József: A szörnyok; Hálnál, álom; Matt (vorsok) 5 Földesl József: Porban, hűségbon 6 Szökés a rocskl táborból, ahogy azt Mlchnay Gyula sajátkozűlog laírta 10 Szász István: Rondotlon találkozások (versokből szaggatott boszélgotés 12 Bíró Józsof: Mudra (vors) 17 18 Domokratlkus szocialista Magyarországot! 19 Mozgalmas ország 22 A Blbö István Emlékbizottság mogalakulásl nyilatkozata 24 SorfőzÓ Simon: Följegyzések 25 Kántor Zsolt: Cukor (vors) 25 Blrtalan Balázs: Lázár (vors) 25 Óntólnér Miklós: Disszidálj hétköznap! 26 Bécsi magyarok Oröaz Károly látogatásáról 28 Boszélgotés Loch Walesával 30 Utóhang. Potrl Lukács Ádám Intarjúja Szakoros Lászlóval 32 Buda Béla: Az AIDS és a szexuális viselkedés napjainkban 35 Tóth Péter Pál: Soha, sehol, senkinek... 38 Bartls Attila: A Vízöntő kapujában 40 Szék oly Anna: Mindenek ura: a Haszon 41 A köd (Videotéka) 43 Tisztelt szerkesztőség! 44 Ucskó György: Bérmunka, tőke és létező szocializmus 47 A Nodong Színműn cikke Budapest és Szöul kapcsolatfelvételéről 49 Magyar szomszédaink. Filep Tamás Qusztáv Interjúja Vlgh Károly történésszel 51 A Kapu válasza a Rude Právo és a Pravda, a két legtekintélyesebb csehszlovák kommunista párt-napilap cikkeire 54 Hegedűs Géza: Versekről prózában 55 Turczi István: Blanzlflor (vers) 55 Orákulum 56 Zöldy Pál: Szoros; Regnum; Jelentés 58--59 Márton Miklós: Torony 60 Hadartts Vilmos: A purgatórlum 62 Nagy Attila Kristóf: Poundiana (versek) 62 Krausz Tivadar: Az átjáróban 63

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék