Kapu, 1989. május, 2. különszám (2. évfolyam, Kulturális különszám)

h. r. l.: Petőfi Sándor horoszkópja

Csak a szíve törömbölt fejében. Nem zihált, kapkodott levegő után, tüzes seb volt a tüdeje. Kétszer el­esett. Nem tudta, hogyan állt talp­ra. Meg kellett tenni. A kaptató tetején nem nézett vissza. Letámolygott az útról. Ma rét van ott. Akkor kukoricás volt. Csak saját hörgését hallotta. Sze­me előtt összemosódott a világ. A kukoricaszárakba kapaszkodva von­szolta magát lépésről lépésre. Előre. A lándzsaszúrás a veséjén érte. Kiterjesztett karokkal zuhant a földre. Kezeit összetiporták a lovak. Szomjúhozom. Istenem, istenem, miért hagytál el engem! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek! Atyám a te kezedbe teszem le az én lelkem. Végre meg kellene érteni az írás szavát: kiszenvedett. A harmadik angyal is trombitált, és leesik az égről egy nagy csil­lag, égve mint egy fáklya ... ... felmerült akkori alakja, amint fedetlen fővel, széteresztett vng­­nyakkal, lengő zubbonyával futni láttam... P. előbukkan egy percre a tűzből és a füstből gyalog és fegyvertele­nül. Megverem a pásztort, és elszéled­­nek a nyájnak juhai. Gyalókai Lajos Pap Lajos Len­gyel József: A mezőn bóklászó kozák marta­­lóc megbökte kardjával a földön heverőt, mozdul-e még. A tábortűznél négy részeg kato­na kockát vet egy vérfoltos öl­tönyre. A szürke pára megüli a falu süppedt házait. A kutyák veszettül ugatják a kertek alatt imbolygó vándor ködalakját. Itt járt Petőfi. Petőfi Sándor horoszkópja Ez az írás­­nem bizonyítékokat keres az asztrológia igazsága mel­lett vagy ellenében. Nem állítja, hogy az „egyedül üdvözítő mód­szerrel” sikerült megoldania egy történelmi rejtélyt. Arra vállalko­zik, hogy a klasszikus asztrológia módszereivel megvizsgálja Petőfi Sándor halálának körülményeit és időpontját. * A horoszkóp felállításához a szü­letés pillanatában fennállt planéta­konstelláció ismerete szükséges. Az asztrológia művelői ezeket az ada­tokat az ún. ephemeris-táblázatok­­ból merítik. Azonban a legkorábbi év, ameddig a kiadott teljes csillag­állás-táblázatok visszanyúlnak, az 1830-as. Asztronómiai módszerekkel ter­mészetesen táblázatok nélkül is bármilyen távolságra vissza- vagy előremehetünk az időben. Mivel az ehhez szükséges számítások tenge­rének elvégzését nagyon meg tudja gyorsítani a számítógép, adatokért mi is egy számítógépes szolgálat­hoz, a kitűnő hírű és a szakmában 104

Next