Kapu, 1989. augusztus (2. évfolyam, 8. szám)

TARTALOM Payer Imre: A ránchoz (vers) 3 Szokolay Zoltán: Primőr (vers) 3 Győréi Zsolt: Meráni Gertrud (vers) 3 Liszkay Zoltán: A jövő ékírásos jelei (vers) 3 Lágler Péter: .Hol sírjaink domborulnak" 4 Nyílt levél Mező Imrénének az MSZMP Budapesti Pártbizottságához írt levélhez 7 Pongrátz Gergely, a Corvin-köziek parancsnokának levele a KAPU-nak 8 Miért hagyta ott a pártot Marosán György? 8 Szebeni Ilona: Az Internirova Láger 13 Tóth Tihamér: Kútbaugrás 16 Szlafkay Attila: Fogadtatás (vers) 17 Nagy Atilla Kristóf: Hogyan szabadult ki Mindszenty József 1956-ban? 17 Zelenay Anna: A „Végtisztesség" nézőiről 21 Lukács Lajos: Miért nem rehabilitálta Nagy Imrét az Akadémia? 22 Simon János: Spanyol út — magyar út 23 Szalai Erzsébet: Felülről nem megy 24 Boross László: Ady (vers) 24 Csáky Ida: Jelen (vers) 24 Krasznai Zoltán: A sztálini gazdaság végnapjai 25 Dr. Nagy Béla: Fekete hétfő gyógyszerügyben 29 Zdenek Mlynar: A Prágai Tavasz ... és ősz 31 Bepereltek bennünket 35 Nyílt tér 36 Bihari László: Zsidók és nemzsidók 44 Az olvasó a Kapuban 45 Beke Albert: Jelkép és vezér 48 Tóth Péter Pál: Lenny 50 Karácsondi Imre: Az igazi gyilkosok másokkal végeztetik el a hóhérmunkát 51 Farkas József: Mentsük, ami menthető 55 Simon József: Trikolór-pántlika Michael szívén . .. 56 Kitekintő 57 h.r.l.: Raoul Wallenberg horoszkópja I. rész 57 Zöldy Pál: Merőleges 61 Fedor Zoltán: Ez a világ még egy milliárd dollárral lóg nekem (vers) 62 Kozma György: Nijinsky, a Gólem 62 Turcsány Péter: Előjáték a barlangbejáratnál 63 A KAPU 1989. évi augusztusi száma Adorján Attila tusrajzait közli. Minden névvel és betűjellel aláírt írásért a felelősséget a szerző viseli! Kéziratot nem őrziink meg és nem küldünk vissza! A szerkesztőség munkatársai: Bába Iván (kisebbségtudomány), Bihari László (KAPU-köny­­vek), Bilecz Endre (közélet), Földesi József (történelem), Gyémánt László (képszerkesztő), Kertész P. Balázs (kijelentő mód), Krausz Tivadar (orákulum, radikális eklektika), Lágler Péter (emberismeret), Petri Lukács Ádám (gyakornok), Siposhegyi Péter (főmunkatárs), Tóth Péter Pál (kritika), Viktor Sándor (tördelőszerkesztő), Vincze Péter (levelezés). Tisztelt Olvasó, a jótékony meleg nyár lassan véget ér. Pár hétre lanyhább a politi­kai kavalkád is. Szerkesztőségünk most kezdi el rövid szabadsá­gát, hogy két hét múlva újból folytassuk munkánkat bővülő szer­kesztőségünkben. Tárgyalások folynak arról, hogy kft.-vé, vagy részvénytársa­sággá alakulunk — avagy alapítvány részéve válunk. Sok kül- és belföldi partner kínálkozik. Több forgótőkére van szükségünk. A könyvkiadás pénzigényes és kockázatos. Csak a függetlensé­günk nem eladó. Ugyanakkor terjeszkedünk is. Szerzőinktől, és levelezőinktől el­nézést és türelmet kérek, mert tetemes mennyiségű jó kézirat gyűlt össze redakciónkban, és így hosszabb az „átfutási idő”. Ezért aka­runk hetilapot is (Városkapu címmel), hogy gyorsak, frissek, haté­konyak lehessünk. Tárgyalásokat folytattunk az Erdélyi Szövet­séggel is, hogy mi indítsuk be független lapjukat, a Székelykaput. E számunkban olvasható egy felhívás, hogy szatirikus folyóira­tunkat, a Kis-Kaput Nagy Bandó András szerkeszti majd. Nem is gondoltuk, hogy a KAPU szót ilyen jól fel lehet használni. Magas a példányszámunk (A HVG közölt adatai pontatlanok) és egyre több külföldön élő magyar olvasónk van — így nyereségünk is számottevő. A nyereség nagy részét „fejlesztésre ” használjuk. így már itt és most bejelentem, hogy 16 oldallal bővítjük folyói­ratunkat szeptembertől. Árunk változatlan marad e rohanó inflá­cióban. Ősztől 80 oldalas lesz a KAPU, s így reméljük, hogy szer­zőink és olvasóink is jól járnak. Most leszünk egyévesek. Ez a születésnapi ajándékunk! Brády Zoltán KAPU. Független kulturális és közéleti folyóirat. Főszerkesztő: Brády Zoltán. Szer­kesztőség: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 12. Telefon: 187-677, 187-844. Kiadja az Idegen­nyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalat, címe: 1055 Budapest, Alpári Gy. u. 2. Felelős kiadó: Roóz Ferenc igazgató. Levélcím: 1006 Pf. 226. Szikra Lapnyomda, Budapest (89-1470). Fe­lelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató. HU ISSN 0238-888X Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési díj egy évre 576 Ft, félévre 288 Ft, negyedévre 144 Ft, egy hónapra 48 Ft. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Hírlapelő­fizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1900 Lehel utca 10/A közvetlenül, utal­vánnyal vagy átutalással a HELIR 215-96162 számra. Lapunk az európai szocialista országokban általában a helyi postahivatalokban fizet­hető elő. A többi országban a következő címeken foglalkoznak a magyar lapok terjesztésé­vel: Ausztrália: GLOBE BOOK Co., 702 George St. Sydney NSW 2000; Austria: GLOBUS Ausländischer Zeitschriften, Höchstadtplatz 3 A-1206 Wien; Belgium: „DU MONDE EN­­TIER" S. A. 162, rue du Midi B-1000 Bruxelles. Brazil: Livraria D. Landy Ltd. Rua 7 de Abril, 252, 01051 Säo Paulo. Canada: PANNÓNIA BOOKS, P. O. Box 1017, Postal Station „B" 6, Toronto Ont. M5T 2T8 * HUNGARIAN IKKA AND TRAVEL SERVICE, 1208 Granville Street, Vancouver, B.C. V6Z 1M4; Denmark: MUNKSGAARD, 35 Norre Soga­­de, 1370 Copenhagen; Finland: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA, Keskuskatu 2, SF 00100 Helsinki 10; France: SOCIÉTÉ BALATON, 12, Rue de la Grange-Bateliere, 75009 Paris * FRANCE-HONGRIE ASSOCIATION, 8, Rue de Montyon, 75009 Paris; FR of Germany: KUBON UND SAGNER. Postfach 340108, 8000 München 34 * KUNST UND WISSEN, Postfach 46, 7000 Stuttgart 1 ❖ H. und S. KATKO, Musica Hungarica, Rü­­mannstr. 4., 8000 München 40 ❖ ZFV Zeitschriften und Fachbucvertrieb GmbH UJ­­VARY, Titurelstr. 2., 8000 München 81 * WISSENSCHAFTLICHE VERSANDBUCH­HANDLUNG, Harry Münchberg 3394 Langelsheim 2 * OTTO HARRASOWITZ, Post­fach 2929, 6200 Wiesbaden; Great Britain: COLLET’S HOLDINGS Ltd. Denington Estate, Wellingborough Northants, NN8 2QT ❖ HUNGARIAN BOOK AGENCY, Mrs. Klara Adam^ 87 Sewardstone Road, London E2 9HN; Holland: FAXON EUROPE B.V. Postbus 197. 1000 AD Amsterdam; Israel: HADASH, P.O. Box 26116, 62160 Tel-Aviv ❖ SÁNDOR GONDOS. P. O. Box 44515, 31333 Haifa ❖ LEPAC Ltd. 15. Rambam Str.. P. O. Box 1136. Tel-Aviv; Norway: A/S NARVESENS LITTERATUR TJENESTE. P.O. Box 6125 Etter­stad. Oslo 6: Sweden: ESSELTE TIDSKRIFTSCENTRALEN. P. O. Box 638. S-101 28 Stockholm: Switzerland: Magda SZERDAY Teichweg 16. 4142 Münchenstein SCHWEI­ZER BUCHZENTRUM. Postfach 4601 Olten: USA: CENTER OF HUNGARIAN LITE­RATURE. 4418 16th Avenue. Brooklyn. N.Y. 11204 ❖ EBSCO Industries Inc. P. O. Box 1943. Birmingham. Ala. 35201 $ FRÄMO PUBLISHING 561 West Diversey Prkw Room 19. Chicago. 111. 60614 ❖ F. W. FAXON COMPANY. 315 Southwest Park. Westwood. Mass. 02090 ❖ HAVENTA Ltd. &1 Union Street. Brunswick. ME 04011 ❖ PÜSKI—COR­VIN. 251 E. 82. Street. NY 10028 Yugoslavia: FORUM. Vojvode Misica broj 1. 21000 Novi Sad. A lap előfizethető még a külföldi címekre a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál is (H—1389 Budapest. Pf. 149), ebben az esetben a díj átutalható a Magyar Nemzeti Bank­hoz (H —1850 Budapest), a Kultúra 024/7 számú számlájára. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék