Kapu, 1994. október-november (7. évfolyam, 10-11. szám)

MEGLEPETÉS - Sarusi Mihály: A vonalszaggató Gubis Mihály zászlajára

* A VONALSZAGGATÓ GUBIS MIHÁLY ZÁSZLAJÁRA Gubis úr a Krisztus születése utá­ni 1948-dik esztendő azon napján látta meg a napvilágot, amelyet ak­kor immáron harmadízben Magyar­­ország Legújabb Felszabadulásá­nak Évfordulója neve napjának tisz­teltek mindenek a szétlőtt Kárpátok alatt. Amúgy a Csaba királyfiról el­nevezett Békés vármegyei nagy­­nagy tót mezővárosban, a két ma­gyar évek múltán Békés megye né­ven közigazgatásilag egy időre egyesített Békés-fél Csanád-aradi Elekjárása­ bihari Sarkadjárás jöven­dő székhelyén. 1975 óta mutatkozik tárlatokon a dolgaival. 1984-ben Szentendrén, esztendőre pedig rá Rotterdamban lobogtatta meg vonalszaggató áb­rándozásait megragadó festött lepe­dőit. Azt mondja Gubis:kezdetben a vonal izgatta, az egyenes, majd a vo­nalakat megtörte, s addig torzította, hogy a ragasztószalag sajátosságai­nál fogvást a festött vonal végei pen­­deredni kezdtek. Gubis úgy gondol­hatja, a világban semmi sem megye­­get olyan nyílegyenesen, uram bo­­csá’, még a legfejlettebbnek neve­zett mindig más­s itteni társadalom sem, mint ahogyan a szerinte esze­rint nyilván csak a tökéletesen túl­ábrázoló mértani egyenes teszi. Merthogy a világ bizonyára jóval bo­nyolultabb. És akkor vonalszaggató, vonaltépdeső, vonal­vonalzó hevü­letében Gubis úr képzeletben bevo­nalkázza környezetét. Egy helyre, csak egy helyre kis vonalat húz, másvalamit tökéletesen bevonatkoz. Hogy eltakarásaival s kiemeléseivel elébb csak képzeletben, aztán vala­mely keményebb felületen. Gubis úr arra jött rá, hogy a vonal valójában nem vonal, csak annak adja ki magát, annak akarják belénk magyarázni. Olyasmi, mint a taccs­­vonal: úgy tesz, mintha magától len­ne ott, s nem másvalaki erőltette vol­na a valójában tökéletesen vonalta­­lan gyepre, salakra, műkőre. Gubis uram szétszaggat, amikor. Mikoron mi egységbe kívánkozunk, amikor egy nemzet nemzeti egységről álmo­dik, Gubis uram pöndörít, miközben egy nép itten Közép-Európában le­s fölpöndörödő részeit naponta körbe­vágja, levagdossa a Fúj, bíró! Gubis uram vonalak mögé dugja a világot, miközben az onnan igyekszik kifele. Azt meri mondani: képírni: a vonal­zóval húzott egyenes megtörik, eset­legesen felpenderedik az elején meg a végén, akár a születés és a halál. Mondom, Gubis születést és halált észleltetne vonalban, kunkorban, so­­dorintásban, lepedőrobbanásban. Gubis zászlós zászlaia arra emlé­kezteti Európát, hogy itten némelyek nem nagyon szeretik, ha az ember fia vonalra hág, vonalat, szaggat, föl­emeli a vonalat hogy aláláthasson, szétszaggatja, hogy megnézze, mi­lyen a bele, mert a Dunát arrébb le­het tenni, de kegyelmed, Zászlós Uram, hogy képzeli ezzel a vonalar­­rébblöködést, gyanús az úr zászlaja, mit lobogtatja fennen ezzel a pocsék lepedőt, tán csaknem szintén. Akárki nem teheti ezzet a vonallal, a vonal­hoz nyúlni tilos, a vonalhoz minden­féle művészkéknek semmi közük! A vonalat nem hagyjuk így megcsúfol­ni, mondhatják, s bizonyára igazuk van. Mért hagynák, ha egyszer meg­tehetik. De uraim, melyik vonalról van szó? Kérdezhetné Gubis a maga vo­­nalszaggatása-tépdesése, vonalba­­juszpederintése közepette. Mert Gu­bis vonala valami más. Szabad kísérlet. Tehát: vonal nél­küli vonal. Jesszusom, micsodás „vonal a vonalért”. Sarusi Mihály Elmegyek az optikushoz csalódni ! /FLAGS/ 65

Next