Kapu, 2002. február (15. évfolyam, 2. szám)

IMPRESSZUM Brády Zoltán főszerkesztő Kovács Erzsébet olvasószerkesztő és korrektor Fehér Zoltán vizuális tervezés gazdaság: Mándoki Andor biztonságpolitika: Magyar István magyar múlt: Henkey Gyula egyetemes talányok: Grandpierre Attila adydas: Krausz Tivadar tőlünk délre: Rózsa-Flores Eduardo főmunkatársak: Nádor István Siposhegyi Péter fotó: Ifj. Kricskovics Antal könyvszerkesztő: Erki Edit kiadvány menedzser: Cserhalmi János nyomás: Folpress Nyomdaipari Kft. felelős vezető: Várlaki Imre ügyvezető igazgató Kiadó: Magyar a magyarért Alapítvány kiadásért felel: Brády Zoltán a kiadó és szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Karácsony Sándor u. 24. tel: 30 30 710, 30 30 711 fax: 30 30 712 csekkszámlaszám: ÁÉB Rt. 10560000-74274101- 01010107 előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Vevőszolgálat Budapest 1540, Zöldszám: 06 80 444 444 a Hírker Rt., a LAPKER Rt. és az alternatív terjesztők ISSN 0238 888x e-mail Kapuszer@mail.datanet.hu internet http://w3.datanet.hu/~mkapu Kedves Olvasó levetette hókabátját a tél, de a rügyek még kéretik magukat, félnek a hideg­től. Debrecentől Budapestig a dübörgő vonaton írom e sorokat, terepszemlén voltam. Egy dokumentum­filmet készítek elő a cívis városban. A megszépült település kis kávéházában reggeliztem, megvettem a napilapokat. A kávé, és az első pipa gyönyörével böngésztem az oldalakat, és ekkor vége lett minden­nek, amit ő szép reggel okozhatott. Mintha éles balta forgácsolta volna a mon­datokat, bennük a kampány gőgös durvasága feszült. Mintha háború, vagy halál előtti izgalom lenne, úgy tolultak a kifejezések, fegyelmezett sorokban. Minden valamire való újság arról ír, hogy eldurvult a kampány. Kígyót, békát melengetnek a szavak - és az olvasó nem érti. Süt a Nap, gőzölög a kávé, bod­­rozódik a dohányfüst, és ha civil újságolvasó lennék, bizony megijednék. A mai sajtónak esemény kell, és szenzáció. Ha kis békáról is van szó, ökörré fúj­ja, s már nem csak a bulvár! A szavazónak persze választania kell, melyik a kevésbé rossz párt. Dúlni kezdenek az újságok, de mindegyik a maga pártja jól védett bunkeréből. Mint újságíró tudom, hogy a dolgok természetéből adó­dóan sem szelíd lelkületűek a megnyilatkozások, de mégsem olyan hordere­jűek és frenetikusak, mint ahogy azt az újságok beállítják és éreztetik. A pár­tok különbözőségét hangsúlyozni kell, különben hogy tud választani a pol­gár? De ennyire?... Midőn a rendszerváltozás történt, boldogan hittem abban, hogy a sajtó megújul és az objektív tudósítások hitelessé teszik az országot olvasói és hall­gatói előtt. Nem így történt. Függetlenséget nem észlelek, mindegyik onnan fúj, ahonnan kapja a pénzt, információt és a szellemi támogatást. Elsődleges dolga mostanában, hogy az ellenfelet gyalázza, levetkőztesse, kis hibának tű­nő cselekedetét bűnné nagyítsa. Mi újságcsinálók tudjuk, hogy egy harsány durva kifejezés, vagy történet jobban felkelti az olvasó figyelmét, mint egy ki­mért hangnemű, korrekt fogalmazású tudósítás. Az egyik lap lő, a másik visz­­szalő, mert így izgalmasabb az olvasmány. Az eszkaláció kialakul, még hatá­sosabb bombasztikumok rázzák meg az olvasót, és a megriadt áldozat el is hiszi a nyomdafesték árnyalatait. Azt hiszem, a lavórban a sajtó viharoztatja a vizet. Hatalmas poszterek hirdetik hogy vedd meg az árut - vedd meg a pár­tot! Már ez is kereskedelem - politikai pláza. Milyen megátalkodott, konzervatív pasas vagyok - méláztam az üres kávés­bögre fölött - én meg magyarázom a szerzőknek, hogy övön aluli durvaság, személyre szabott pejoratív jelzőket ne használjanak, mert kihúzom. Marad­junk az ellenfelekkel is beszélgető partnerek. Látom, hogy ezt a fiatalok ne­hezen értik, hisz olvassák a többi újságot... Lassan már nincs különbség a bul­várlap és az eddig komolynak, mértékadónak tűnő újság között. Az úriembe­rek kivetkőznek magukból. A parlament ódon komolyságot és hitelességet sugárzó falai és bútorai közt az országirányító honatyák a kampányban ri­­pacs szerepet vállalnak, hogy jobban eladhassák magukat a leselkedő, vér­szagra gyűlt újságíróknak, riportereknek. Ha újraválasztják őket, hogy lesz­nek hitelesek? Ritkán adódik olyan tehetséges színész, aki bohózatban és tra­gédiában egyformán, és jól szerepel. Persze az is lehet, hogy túlhaladott a gondolkodásom. A mai korban ez du­kál, ez a dolgok rendje. Rémüldözünk és szórakozunk. A gondolkodás helyett könnyed sziporkázó izgalom dukál, a dráma helyett keserves bohózat, így nem tűnik olyan nehéznek az élet. A választás napja meg itt van a nyakun­kon, könnyedén teszünk tétre befutóra, és izgulunk, hogy kiválasztott lovunk hányadiknak ér a célba. Végül is, ha ez jól működik, és közhelyesen fogal­mazva jól halad az ország szekere, nem baj. Csak érjünk már be mi is a cél­ba! Messze van még a pártok által ígért Kánaán? E havi számunkból anyagtorlódás miatt a Magyar múlt és az Adidas rovatok kimaradtak. (a főszerk.) A pártok sporttzoLinanc. «31 1KAJR1LJ az­ írjjon

Next