Kapu, 2002. március (15. évfolyam, 3. szám)

IMPRESSZUM Brády Zoltán főszerkesztő Kovács Erzsébet olvasószerkesztő és korrektor Fehér Zoltán vizuális tervezés gazdaság: Mándoki Andor biztonságpolitika: Magyar István magyar múlt: Henkey Gyula egyetemes talányok: Grandpierre Attila adydas: Krausz Tivadar tőlünk délre: Rózsa-Flores Eduardo főmunkatársak: Nádor István Siposhegyi Péter fotó: Ifj. Kricskovics Antal könyvszerkesztő: Erki Edit kiadványmenedzser: Cserhalmi János nyomás: Korrekt Nyomdaipari Kft. felelős vezető: Barkó Imre ügyvezető igazgató Kiadó: Magyar a magyarért Alapítvány kiadásért felel: Brády Zoltán a kiadó és szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Karácsony Sándor u. 24. tel: 30 30 710, 30 30 711 fax: 30 30 712 csekkszámlaszám: ÁÉB Rt. 10560000-74274101- 01010107 előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Vevőszolgálat Budapest 1540, Zöldszám: 06 80 444 444 a Hírker Rt., a LAPKER Rt. és az alternatív terjesztők ISSN 0238 888x e-mail Kapuszer@mail.datanet.hu internet http ://w3 .datanet.hu/—m kapu csorog a víz a fákról, a lángoló sárga nárciszokra. Végre tavasz! A nyo­masztó hosszú tél eltakarodott. Új évszak, új kormány jelentkezik majd - itt a választás. VÁLASSZON, hogy kinek, kiknek égisze alatt haladjon to­vább az ország, az EU-ba vezető úton. (Húsz évvel ezelőtt írhattuk volna, hogy a kommunizmus felé vezető úton...) A rikácsoló viaskodás reméljük annyira megosztja az országot, hogy mindenki más pártra szavaz (jó bonmot). Tehát VÁLASSZ magadhoz va­lót! A politika, a politikai helyzet változik, végül is ezt a történelem regiszt­rálja. Öt-hat évvel ezelőtt két filmet is készítettünk a Benesi dekrétumról: "Szivetekben Tarczatok meg" és a "Magukért nem felel senki"-t. Mindkét mozinkat sugározta az MTV és a DUNA TV, de eldugott éjféli időpontok­ban, hogy ne sértsük északi szomszédaink érzékenységét... Most, hogy a fél világ a benesi törvényekről beszél, leporoltuk a port a mesterkazetták­ról, és kínálgatni kezdtük. A DUNA TV nem válaszolt. Viszont az MTV hir­telen átalakította a műsorrendjét és április 12-e estéjére betette "A magu­kért nem felel senki"-t, mely több tízezer magyar, és német nemzetiségű nő, gyerek, öreg háború utáni lemészárlását dokumentálja... Megtaláltuk a tömegsírokat is. Itt hívom fel Csíkszeredai olvasóink figyelmét, hogy a háború után eltűntnek nyilvánított 80 Csík megyei levente tömegsírja Po­zsony mellett megtalálható. Ideje lenne legalább emlékoszlopot állítani a tarkón lőtt ifjak emlékére. Hangsúlyozom, hogy ezek a tömeggyilkossá­gok a háború befejezése után három hónappal történtek. Felkínáltam filmünket nyugati adóknak is. Talán már ők is le merik ad­ni (az ARD öt évvel ezelőtt sajnálkozva mondott nemet), legalábbis ilyen jelzéseket kaptunk az osztrák és német tv állomásoktól. Úgy látszik nem csak könyveknek, hanem a filmeknek is megvan a maguk sorsa. Ha soká­ra is, de fény derül az aljas, orv tömeggyilkosságokra. A magyarságnak is megvan a maga holokausztja, csak mint tudjuk, nem illik annyit beszél­nünk róla, mint mások szenvedéseiről. Legyen csak nekünk bűntuda­tunk... Néhány szerzőnk kérdezte, hogy a választások után is marad-e a KAPU irányvonala? Elképedtem a feltételezésen, mert azt hittem, hogy szerzőink és olvasóink is mind tudják, hogy immár lassan tizenöt éve, A PÁRTOK POLITIZÁLNAK, A KAPU AZ IGAZAT ÍRJA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1 Megrendelőlap Megrendelem a KAPU című folyóiratot ......................példányban...........................évre........................................hó ! Név:..................................................................................................................... j­­ Cím:...................................................................................................................­­ Dátum:. Aláírás: Címlapfotó: Ifj. Kricskovics Antal

Next