Kapu, 2004. április (17. évfolyam, 4. szám)

___KAPU____| Brády Zoltán főszerkesztő Kovács Erzsébet olvasószerkesztő és korrektor Steiner Balázs, Ignáth Tamás vizuális tervezés Lőcsei Bence címlap nyugati szemmel: Hollai Hehs Ottó gazdaság: Mándoki Andor biztonságpolitika: Magyar István magyar múlt: Henkey Gyula egyetemes talányok: Grandpierre Attila tudósítások a háttérből: Czike László adydas: Krausz Tivadar rejtvény: Zábó Gyula, Solt Dezső főmunkatársak: Beke György Borbély Zsolt Attila Nádor István Rózsa-Flores Eduardo Siposhegyi Péter fotó: Ifj Kricskovics Antal könyvszerkesztő: Erki Edit kiadványmenedzser: Cserhalmi János nyomta: Korrekt Nyomdaipari Kft. felelős vezető: Barkó Imre ügyvezető igazgató kiadó: Magyar a Magyarért Alapítvány a kiadásért felel: Brády Zoltán szerkesztőségünk címe: 1086 Budapest, Karácsony Sándor u. 24. telefon: (+36-1) 3030710, 3030711 fax: (+36-1) 3030712 csekkszámlaszám: ÁÉB Rt. 10560000-74274101-01010107 előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Vevőszolgálat 1540 Budapest zöldszám: 06 80 444444 a Hírker Rt., a LAPKER Rt. és az alternatív terjesztők ISSN 0238 888 X e-mail: kapu@chello.hu internet: www.kapu.ee Kedves Olvasó... Különös gyönyör ily tavaszban, habzó virágtengerben sétálni, és élvezni az első reggeli pi­pát. Visszajöttek a pintyek, stiglincek, az etetőből csippentik a napraforgómagot, s a Gibbon fa­ragta kőmedencében füirdenek a feketerigók. Öregedve érzi ezt az ember a legszebbnek. Bóklá­­szok a virágfátylas cseresznyefa alatt, midőn megcsörrent zsebemben az átkozott telefon, s hall­gatom az informátoromat, hogy az izraeli államfő Budapestre érkezése előtt letartóztatták a Dar- Asszalam mecset imánját dr. Saleh Tayseert-et, a palesztin származású magyar fogorvost. Talán robbantani akartak. Mindjárt egy másik csörrenés, és megtudtam, hogy az izraeli MOSZAD hozta az informális dossziét. Pénzátutalásokról, tervekről, s egyéb cselekedeteikről. Hát persze a magyar illetékesek ezt tagadják. Helyükben én is tagadnám. De minek kellett nyilvánosságra hozni ezt az affért, pont az izraeli államelnök látogatásakor? Hogy rajtunk csáncsogjon a világ­sajtó? Milyen elhárító az, aki nem tud füllenteni, elhallgatni vagy csúsztatni? Ilyen. Midőn Tóth András urat nézem, aki politikai államtitkárként felel nemzetünk biztonságáért, szóval mikor lá­tom a tévében, mindig Kovács László külügyminiszterünk jut eszembe. Egyformák. Jellegtele­nek. Pártkáderek. (Medgyessy urunk is érdekes lehetett, mint elhárító.) De nehogy azt higgyék, hogy Demeter vagy Kövér sokkal jobb volt! Egy ilyen különleges, rafinált szakma rendkívüli szellemi képességet igényel. A magyar elhárítás még tévét sem néz. Az Al-Arabija tévé be­mondta, hogy a Magyarországra pénzt utaló alapítvány az Al-Kaidát is támogatja. Miért nem volt erről jelentés? A balkáni háború után, több iszlám alapítvány és közösség kezdett szervezkedni és aktivizálódni Magyarországon. Olyanok is, amiket betiltottak nyugaton. Miért nem néztek utána? Vagy miért nem nézték az internetet? Ott olvasható volt, hogy az amerikaiak kiket tarta­nak fogva Guantanamo börtönében. A névsorban sok olyan Al-Kaidás nevét olvashatták volna, akik a boszniai háború után Budapesten jártak és alapítványok, iszlám közösségek megszerve­zésénél bábáskodtak. Ejnye-ejnye... Dühös lettem (el is tapostam néhány százszorszépet), hisz mi már elég régen foglalkozunk e társaság gyanúsnak tűnő tevékenységével. Először 1999. de­cemberi számunkban figyelmeztettük olvasóinkat, hogy itt valami nem tiszta a Bartók Béla úton (lásd e számunk 66. oldalán!). Jellemző módon szlovén és osztrák érdeklődés volt, de magyar nem. Nem törődtek vele. Aztán az ügyészség, bíróság kaptak oly bejelentéseket, amikből kö­vetkeztetni lehetett volna gyanúsabb pénzmozgásokra. Ügyészség, bíróság jogszerűen "elhárí­totta" a közléseket, nem nézett elemző módon a színfalak mögé (lásd e számunk 66. oldalán!). Pedig ha akkor odafigyelnek, feltűnhetett volna, hogy fogorvosunk egyik szaúdi vendégprédi­kátorát Husszein sejket több állami középvezetőnk fogadta, s aztán valami miatt 5 évre kitiltot­ták Magyarországról. Talán reprezentatív, uszító beszédei miatt? Vagy akkor is a MOSZAD szólt? Nem tudni, hogy hatóságaink miért nem néztek egy-egy ingatlanvásárlási, majd elaján­­dékozási ügy mögé? Honnan a pénz? Hová tűnt az ingatlan? Mivé lényegült? Bombává, fegy­verré vagy csak gazdagabb életvitellé. Jó, hogy most sok magyar privatizál, lenyúl stb. Meg­szoktuk. De ha ilyesmi egy stratégiailag veszélyes közegben történik, akkor jobban oda kell fi­gyelni. Amerika és Izrael felhergelte az arab világot. Mi az előbbiek csatlósai lettünk... ponto­sabban szövetségesük. Katonáink ott lődörögnek Irakban... Nyugaton ártatlan civilek pusztul­nak el, szörnyű merényletekben. A robbantások pénzbe kerülnek. Ezért kell figyelni a pénzmoz­gást. Szerencsére még nem folyt nálunk ártatlan magyar polgárok vére, de arra fel kellett volna figyelni, hogy a magyar iszlám közösségekben (szabad vallásgyakorlás van nálunk), az itt élő arabok veszik át a túlsúlyt, és a vele járó kezdeményezési lehetőséget. Sok minden lehet egy "érdektelennek" tűnő ingatlan manipuláció mögött, és nem lehet azt egy legyintéssel elintézni, hogy marakodnak a magyar iszlám közösségek. Persze az is lehet, hogy nem olvasták írásain­kat. Lehet, hogy az illetékesek azt sem tudják, hogy mi az hogy KAPU. Nem baj. Azt tudjuk, hogy több magyar kormányhivatal előfizet lapunkra. A Washingtoni Kongresszusi Könyvtár 16 példányt rendel folyóiratunkból. Egy ott dolgozó magyar származásútól tudom, hogy hivatásos elemzők olvassák. Tudjuk, hogy Nyugat-Európában is több kormányhivatal is megrendel min­ket, mert mértékadónak és nem szélsőségesnek tartják lapunkat. Talán tudják szerzőinkről is, hogy nem akárkik. Jelen számban is két olyan ember publikál, akik sokat munkálkodtak nem­zetünk biztonságáért. Jó lenne már, ha nem lenne nálunk többé terror, forradalom, ellenforradalom, háború, holokauszt és kommunizmus. Éljünk már egyszer nyugodtan Európában! Egyébként is köszön­töm Önöket, mint az EU új polgárait. Talán már ránk fért.

Next