Kárpáti Igaz Szó, 2000. október-december (81. évfolyam, 141-188. szám)

2000-10-21 / 150-151. szám

2000. október 21., szombat Kárpáti Igaz Szó Horoszkóp Október 23—29. Október 23., hétfő utvn 1­ 6.05 Jó reggelt, Ukrajna 1 9.00 7 nap 10.00 Mi van a cso­magban? 10.10 Koncert 11.00 Hírek 11.20 Körutazás válás­sal. Film 12.50 Koncert 13.35 A törvény az törvény 15.00 Hí­rek 15.20 5-ös stúdió 16.00 Rajzfilm 16.10 Legendák föld­je. Sorozat 16.40 Új kollekció 17.00 Angyali érintés. Soro­zat 17.5­5 A törvény az törvény 18.00 Hírek 18.20 Ugyanaz 18.45 Hitparádé 18.50 Kenyér és élet. Sorozat 20.20 Jótékony­ság 20.40 Esti mese 21.00 Napi hírösszefoglaló 21.35 A nap kérdése 22.00 Hangsúly 22.10 Nem közömbös. Film 23.45 Labdarúgás 0.40 Hitparádé 1 - ■■■ -Október 24., kedd UTV-1 6.05 Jó reggelt, Ukrajna! 9.00 Mi van a csomagban? 9.40 Új kollekció 10.00 Ke­nyér és élet. Sorozat 11.00 Hí­rek 11.20 Marok 12.20 Adria­na hivatása. Film 14.05 A tör­vény az törvény 15.00 Hírek 15.20 5-ös stúdió 16.00 Rajz­film 16.10 Legendák földje. Sorozat 16.40 Classic-premier 17.00 Angyali érintés. Soro­zat 17.55 A törvény az törvény 18.00 Hírek 18.20 Ugyanaz. 18.45 Hitparádé 18.50 Kenyér és élet. Sorozat 19.50 Mi van a csomagban? 20.00 Új kol­lekció 20.15 Védelem 20.40 Esti mese 21.00 Napi hírösz­­szefoglaló 21.35 Labdarúgás. Dinamo Kijev— PSV Eindho­ven 23.30 Hitparádé 23.45 Hangjegy 1.10 Labdarúgás UTV-2 1+1 Stúdió 7.00, 8.45 Reggeli zenés tá­jékoztató műsor 7.05 Helyzet 8.00 Melrose Place. Sorozat 9.30 Kisváros 10.05 Mi van a csomagban? 10.10 Hitparádé 10.15 Világjáró. Sorozat 11.00 Új kollekció 11.15 Nasztasz­­iáért. Film 12.05 Rajzfilm 12.15 Dokumentumfilmek 12.55 Út­kereszteződés 13.25 Üzleti csa­torna 13.50 Mi van a csomag­ban? 13.55 Hitparádé 14.00 Ok­tatócsatorna 16.00 Hírek 16.15 A vadász. Sorozat 17.05 Bará­tok. Sorozat 17.35 Mennydör­gés a paradicsomban. Sorozat 18.30 Melrose Place. Sorozat 19.30 Hírek 20.00 Nemzetbiz­tonsági ügynök. Sorozat 21.05 Arany gúnár 21.40 Ogari­óra, 6. Film 23.25 Helyzet 23.40 Hí­rek 0.00 Twin Peaks. Sorozat INTER TV 7.00 Hírek 7.15 A hőn szere­tett Conrad Blum. Sorozat 8.00 Hírek 8.10 Múlt 8.15 Rajzfilm 8.40 M-drive 8.50 Család A-tól Z-ig 9.00 Hírek 9.15 Bábel tor­nya. Sorozat 10.10 Rajzfilm 11.20 Időben 11.35 Szórakoz­tató műsor 12.00 Hírek 12.15 Dallas. Sorozat 15.15 Hírnök 15.30 Zenés műsor 15.45 Ro­mán nyelvű adás 16.40 A lélek partjai 17.00 Aktuális interjú 17.10 Objektívben a jelenkor 17.30 Hírnök 17.45 Mindenről — mindenkinek 18.00 Hírek 18.10 Tarzan. Sorozat 19.00 Vadászati idény. Sorozat 20.00 Napi hírösszefoglaló 21.00 Csillag. Film 22.40 Humor 22.50 M.A.N.T.I.S. Sorozat 23.35 Napi hírösszefoglaló 23.50 Labdarúgás. Ander­­lecht—Manchester United. Mi 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 8.30 Ezredforduló 8.35 A bestia. So­rozat 9.00 A vadon vándora. Természetfilm-sorozat 9.30 Naprakész magazin 12.00 Hír­adó délben 12.57 Millennium 13.00 Srpski Ekran 13.25 Unser Bildschirm 14.00 Roma Maga­zin 14.30 Elveszett paradicsom. Magyar tv-játék 15.50 Ezred­forduló 16.00 KiberNET 16.30 Zöldpont 16.55 Hon­lap 17.25 Katolikus krónika 17.50 Alap­hangok 18.00 Híradó hatkor 18.15 Miénk a vár... Sorozat 19.15 Híradó este 19.50 Sport­hírek 19.56 Millennium 20.00 Önök kérték! 21.00 MMM — Mi? Mennyi? Miért? 21.30 Eu­rópai arcok—Finnország 22.00 Híradó este 22.10 Aktuális 22.30 THÉMA 22.40 Alaphangok 22.50 Magyar Szalon 23.20 TL — Bajnokok Ligája 0.10 Ezred­forduló TV-2 5.45 Reggeli kiadás 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 9.00 Délelőtt a TV-2-vel 12.05 Mi­ért éppen Alaszka? Sorozat 13.00 A teljes igazság. Ameri­kai akciófilm 14.45 Kórház a pálmák alatt. Sorozat 16.25 So­­nadoras — Szerelmes álmo­dozók 17.10 Maria Isabel. So­rozat 17.40 Esperanza. Sorozat 18.30 Tények 19.00 Gyerekszáj 19.15 Most vagy soha! 20.00 Vad angyal. Sorozat 20.30 Walker, a texasi kopó. Sorozat 21.30 Véres leszámolás. Ame­rikai akciófilm 23.10 Jó estét, Magyarország 1­0.10 Egyedül a ringben. Amerikai filmdráma 2.15 Háló@Világ 3.15 Vers éjfél után RTL Klub 6.30 Reggeli 1­9.00 Ismétlések 10.35 Top Shop 11.30 Delelő 13.30 Kalandos nyár. Sorozat 14.20 Jailhouse Rock. Ameri­kai musical 16.05 Julieta. So­rozat 16.50 Joker 16.55 Sze­retni bolondulásig 17.20 Joker 17.25 Hegylakó. Sorozat 18.30 Híradó 18.55 Legyen ön is milliomos! 19.25 Fókusz 19.55 Barátok közt. Sorozat 20.25 Csíííz 21.25 Szimatnak szemét, szemétnek szimat. Amerikai akcióvígjáték 23.25 Híradó 23.40 Te rongyos élet. Magyar vígjáték 1.45 Fókusz MARKÍZA 17.00 Sorozatok 19.00 Hír­adó 19.30 Cosby esetei. Soro­zat 20.00 Talk-show 20.40 Nyugati szárny. Sorozat 21.30 Pénzügyi magazin 21.45 Jogi esetek 22.10 Maffiózók. Soro­zat 23.20 Bajnokok Ligája 0.25 Szilfa utca. Sorozat 1.20 Erotikus sorozat UTV-2 1+1 Stúdió 7.00, 8.45 Reggeli zenés tá­jékoztató műsor 7.10 Nagy ver­senyek 8.00 Komédia-kvartett 9.30 Verka Szergyucska-show 10.05 Mi van a csomagban? 10.10 Hitparádé 10.15 Világjá­ró­ Sorozat 11.00 Film 12.30 Új kollekció 12.55 Rajzfilm 13.05 Üzleti csatorna 13.50 Mi van a csomagban? 13.55 Hitparádé 14.00 Oktatócsatorna 16.00 Hí­rek 16.15 A vadász. Sorozat 17.05. Barátok. Sorozat 17.35 Mennydörgés a paradicsomban. Sorozat 18.30 Melrose Place. Sorozat 19.30 Hírek 20.00 A szerencsés 20.55 Túlzott erő­szak. Film 22.30 Tabu 23.10 Helyzet 23.25 Hírek 23.45 Az ördög büntetése. Sorozat INTER TV 7.00 Hírek 7.15 Tony Densa­­show. Sorozat 8.00 Hírek 8.10 Múlt 8.20 Rajzfilm 8.35 A fe­nyőfa töve 8.45 M-drive 8.50 N-kilométer 9.00 Hírek 9.15­ Bábel tornya. Sorozat 10.15 Petro ifjúsága. Film 11.00 Ze­nés műsor 11.30 Víkend 12.00 Hírek 12.15 Dallas. Sorozat 15.15 Magyar nyelvű adás 16.15 Hajtás 16.45 Aktuális in­terjú 16.55 Klasszikusok és a jelenkor 17.30 Hírnök 17.45 Mindenről — mindenkinek 18.00 Hírek 18.10 Tarzan. So­rozat 18.55 A sarkon, a szen­tély mellett. Sorozat 20.00 Na­pi hírösszefoglaló 21.00 Peter Benchley cselekedete. Sorozat 21.55 Rendőriskola. Sorozat 22.00 Alex jelszava. Film 23.35 Tollhegyen 0.25 Napi hírössze­foglaló 0.40 Hosszútávfutó. Film Ml 7.25 Gyerekeknek! 8.55 Ma­radj velünk! 9.05 Ezredforduló 9.10 Melyiket a kilenc közül? Magyar film 9.55 A Magyar Köztársaság lobogójának felvo­nása 10.30 A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig 11.45 Hunyadi János 12.00 Híradó délben 12.21 Millennium 12.25 Mi tör­tént egy tavaszi vasárnapon? 12.50 A császár parancsára. Magyar film 14.30 Kisfilmek 1956-ból 16.05 A csodacsatár. Magyar vígjáték 17.45 Így győztünk Moszkvában... 18.00 Híradó hatkor 18.10 Ars Hun­­garica 18.35 Magyarország lán­gokban 19.15 Híradó este 19.50 Sporthírek 19.55 Millennium 20.00 Cseh T­amás-dalok 20.15 Philemon és Baucis: Magyar filmdráma 21.05 Beethoven: Egmont-nyitány 21.15 A for­radalom , és ami utána követ­kezett 22.20 Beethoven: III. szimfónia 23.15 Tegnap. Ma­gyar filmdráma 0.35 Ezredfor­duló TV-2 6.30 Repülő ház 7.00 TV-2 matiné 9.00 Cartoon Network 10.40 Szindbád, hét tenger ván­dora. Amerikai kalandfilm 12.30 Koldus és királylány. Olasz tör­ténelmi kalandfilm 15.50 Ösz­­szefoglaló 15.55 Góliát dicső bosszúja. Olasz történelmi ka­landfilm 17.40 Esperanza. So­rozat 18.30 Tények 19.00 Gye­rekszáj! 19.15 Most vagy soha! 20.00 Vad angyal 20.30 Merlin. Brit fantasyfilm. 2. rész 22.15 Malom a pokolban. Magyar filmdráma 0.05 Összefoglaló 0.35 Lord of the Dance 1.40 Színkép 2.30 Vers éjfél után Kárpáti Igaz Szó 7. Humorsarok Kedves olvasónk, ne felejtse el átadni rokonának, szomszédjának, ismerősének: továbbra is megrendelhető régiónk legváltozatosabb, legtartalmasabb, leggyakrabban megjelenő magyar nyelvű lapja — a Kárpáti Igaz Szó! Horoszkóp Október 23—29. Kos (III.28—IV.20.) Ne ra­gadtassa el magát, járjon a föl­dön, mert a látszat csal. A bajokat ne söpörje a szőnyeg alá, jobban teszi, ha szembenéz velük, és mielőbb rendezi a dolgokat. Családjának ingerültségét is igyekezzék csillapítani. A hét végén legyőz néhány szakmai akadályt és új kapcsolatokra te­het szert. Bika (IV.21.—V.20.) Kap­csolatteremtésre kész, nyitott, — kíváncsi, de ne bíz­zék azokban az is­merőseiben, akik a szemébe dicsérik. Valami történik, ami fényt lop életébe. Az akadályokról se fe­ledkezzék meg, azok léteznek, akár akarja, akár nem. Eljött az ideje a harciasabb fellépésnek. Ikrek (V.21.—VI.22.) Most szórakozott, ábrán­dos kedvű, munká­ja nem igazán köti le. De jó ötlete tá­mad, s ha sikeres akar lenni, azonnal lépjen. Irigyei rendület­lenül dolgoznak, sőt néha a dur­vaságig is elmennek. Nem vé­letlenül van szüksége egy kis nyugalomra. Rák (VI.23.—VII.22.) A magánéletében jobban, munka­­~~ helyén kevésbé jól alakulnak a dolgok. Egy régi probléma újra előjön, mely­nek megoldása most már nem kerülhető el. Az átlagosnál most aktívabb, de ne akarja, hogy mindenki ilyen le­gyen a környezetében. Oroszlán (VII.23.—VIII.23.) Ezen a héten fontos döntéseket hozhat, amelyek a biztos jövő alapjait rakhatják le. Egyesek meg­próbálnak olyas­mit ráerőszakolni Önre, amit nem akar. Sérelmeinek a leg­többje azonban félreértésből adódik. Ne hagyja az Ön iránt tanúsított érzelmeket viszonzat­­lanul. Szűz (VIII.24.—IX.23.) Már jó ideje Fortuna pártfogását él­vezi. A szakmai siker szempont­jából alapvető feltétel az a ké­pesség, hogy igyekszik a legjobbat nyújtani, ugyanakkor hagyja a többieket is érvényesülni. Ne követelje meg, hogy a magánéletben is minden az Ön akarata szerint történjék. Mérleg (IX.24.—X.23.) Szoros kapcsolatban áll egy olyan személyi­séggel, akire büszke lehet. Ön a tökéletes part­nert keresi, köz­ben észre sem veszi, hogy el­megy a sokat ígérő lehetőségek mellett. Ha munkahelyi konf­liktusa van, annak hátterében minden valószínűség szerint pénzkérdés húzódik meg. Skorpió (X.24.—XI.22.) Próbáljon felhagyni a túlzott precizitással, a mindent legyő­ző ésszerűség­gel, s legyen egy kicsit lezser. Biztosan hasz­nára fog válni, környezete is­mét Ön felé fordul. Arra vi­szont ügyeljen, hogy ellenségei­nek ne adjon támadási felüle­tet. Nyilas (XI.23.—XII.23.) Továbbra is siker kíséri minden lé­pését, akár nagy­szabású vállal­kozásba is bele­kezdhet. Visz­­szatért az önbi­zalma és úgy érzi, hogy nincse­nek lehetetlenek a magánéleté­ben sem. Tervszerűen dolgozik, semmi sem zökkenti ki a rendes kerékvágásból. Még egy várat­lan feladat sem, ami sok ener­giát igényel. Bak (XII.24.—1.20.) Irigyei bosszantó módon viselkednek, ám az a legjobb, ha nem törődik velük. Most kiélheti kreati­vitását, művészi készségét. A feje bámulatosan tiszta, minden új befogadására fogékony. Lehet, hogy egy idő­sebb hozzátartozója támogatás­ra szorul. Vízöntő (1.21.—11.20.) A sze­rencse és a kudarc kézen fog­va jár Ön mel­lett. Hogy me­lyik kerekedik felül, az attól függ, lesz-e tü­relme kivárni az Ön körül zajló események vé­gét. A bolygók kedveznek a pár­­kapcsolatoknak, de Önnek is tennie kell a boldogságáért. Kel­lemes meglepetés várja. Halak (11.21.—111.20.) Ne­héz hét elé néz, váratlan akadá­lyok kuszálják össze a prog­ramját. Nincs most azonos hullámhosszon a környezetével, éppen ezért ne higgyen a rosszindulatú plety­káknak. Emlékezzen rá: szere­lem nem létezik bizalom nélkül. MARKÍZA 17.00 Sorozatok 20.00 Vicces videók 20.40 Helikop­teres zsaruk. Sorozat 21.35 Politika 22.40 Motorsport 23.20 Martin Tomsa nyomo­zó. Cseh krimisorozat 0.50 Mezei liliomok. Csehszlovák film Ungvári Rádió (magyar adás) Hétfő 20.00—20.30: Hételő. Kedd 11.40—12.00: Portré; 20.00—20.30: Emlékkonferencia, zászlóátadás, szoboravatás. Millen­niumi ünnepség Tiszacsomán. Szerda 10.30—11 00: Top 6 Slá­gerlista; 20.00—20.30: Ady-akadémia 2000. Riportösszeállítás. I.rész. Csütörtök 10.30—11.00: Ungi- Bugi zenesokk. 20.00—20.30: Verstár. Juhász Gyula és Karinthy Frigyes költeményei. »A hívők rea­litása.« Nagy János református lel­kész gondolatai. Péntek 20.00—20.30: Pénteki turmix. Szombat 18.10—18.40: »A féle­lem árnyékában« — Beszélgetés B. Antal kanizsai polgárral. Vasárnap 18.10—19.00: »Rádió 2000« Kívánságműsor négy nyelven. Ungvári Televízió Hétfő 15.15—16.15: Hírek, in­formációk. Magazinműsor. A tar­talomból: Beszámoló a KMKSZ 1956-os emlékünnepségéről. Tudó­sítás a tiszacsomai millenniumi ren­dezvényekről. Csütörtök 15.35—16.05: Hírek, in­formációk. Magazinműsor. Benne: Kitekintő. Válogatás a határon túli ma­gyar tévésműhelyek alkotásaiból. Vasárnap 7.00—9.00: Vasárnap reggel — szolgáltató műsor sok ze­nével (benne: zenés köszöntő). Műsorváltozás lehetséges. Cím: 88018 Ungvár, Kijevi part 18. Magyar Nyelvű Tv- és Rádióadások Főszerkesztősége. Tel/fax: 3-32-03. N RTL Klub 6.30 Egy letűnt világ. Brit is­­meretterjesztő sorozat 7.00 Kö­­lyökklub 10.50 Joker 10.55 Fe­­keteszakáll szelleme. Amerikai vígjáték 13.00 Híradó 13.10 Lopakodó Hold. Amerikai wes­tern 15.10 Csobbanás. Amerikai vígjáték 17.05 Sherlock Bond, a kutyanyomozó. Amerikai ka­landfilm 18.30 Híradó 18.55 Le­gyen Ön is milliomos! 19.25 Fókusz 19.55 Barátok közt. Sorozat 20.25 Vészhelyzet. Sorozat 21.20 6.3. Magyar víg­játék 23.00 Híradó 23.15 Autó- Mánia 23.45 Űrbalekok. Ameri­kai vígjátéksorozat 0.40 Fókusz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék