Kárpáti Igaz Szó, 2008. október-december (4. évfolyam, 153-205. szám)

2008-12-18 / 197-198. szám

KÁRPÁTI 14. IGAZ SZÓA VILÁG REJTÉLYEI - A REJTELMEK VILÁGA 2008. december 18., csütörtök Látványos zuhanások, csodás túlélések 1972. január 26-án, 16 óra 53 perckor a jugoszláv légitársaság utasszállító gépe megmagyarázha­tatlan okok miatt eltűnt az ellenőr­ző központ radarjáról. Néhány pil­lanat múlva a cseh község, Kame­­nice lakói megdöbbenve tapasztal­ták, hogy fémdarabok, emberi tes­tek maradványai, bőrönddarabok és összetört berendezések zuhan­tak a településre. A helyszínre ér­kező mentők a romok között egyet­len túlélőt, egy fiatal nőt találtak. Vesna Vulovic légikisasszonynak eltört a combcsontja és csúnyán összezúzta magát, de túlélte a több mint tízezer méteres zuhanást. A szakértők a történtekre nem találtak logikus magyarázatot. A lé­gikisasszony, amikor magához tért, cigarettát kért. Hamar gyógyult. Felépülése ugyanolyan látványos volt, mint a zuhanása. Alig egy év elteltével Vesna újra a fedélzeten volt. Történetével bekerült a Guin­ness Rekordok Könyvébe, és a díjat személyesen Paul McCart­­ney-tól, a Beatles frontemberétől vehette át. Még húsz évig dolgo­zott a légitársaságnál. A szovjet hadsereg hadnagya, Ivan Csiszov 1942-ben, egy ke­gyetlenül fagyos januári napon felderítő repülésre indult az Iljusin 4-gyel. Tizenkét Messerschmitt támadta meg. Kikapcsolta a mo­tort, és úgy tervezte, hogy 300 méterrel a föld felett kiugrik ejtőer­nyőjével. A tökéletes terv akkor hiúsult meg, amikor 170-190 kilo­méteres óránkénti sebességnél el­ájult. Zuhanás közben beleütkö­zött a fákba, bokrokba, ami lassí­totta a gépet. A pilóta húsz perc­cel a földetérés után tért csak ma­gához. Néhány törése és sebe volt, a gerince összezúzódott. Kórház­ba szállítását követően gyorsan felgyógyult, és hamarosan újra bekapcsolódott a harci cselekmé­nyekbe. Mint gyakorlatvezető dolgozott tovább. A balesetre ősz haja emlékeztette környezetét. Zu­hanását rekordként jegyzi a máso­dik világháborúról szóló irodalom. Nicholas Steven Alkemade, a brit királyi légierő fedélzeti lövésze szintén a csodával határos módon élt túl egy közel hatezer méteres zuhanást, és ezzel beírta nevét a történelembe. A Németországba történő bere­püléskor Steven bombázót megtá­madták, és gépe égni kezdett. A pilótának választani kellett: meg­ég vagy kiugrik ejtőernyő nélkül. Az utóbbi mellett döntött. Öt és fél kilométeren át zuhant a sűrű ködön át. Másfél órával később a sebesült angolt a németek megta­lálták és hadifogolyként Frankfurt mellett raboskodott. 1989-ben halt meg. 2006 karácsonya előtt Michael Holmes 22 éves ejtőernyős oktató története járta be a világsajtót. A hírügynökségek szerint a négy és fél kilométeres magasságban nem nyílt ki az ernyője. A fiatalember bokrokra zuhant. Roncsolódott a tüdeje, és súlyos bokatörést szen­vedett. Sokan csalást gyanítottak, és az angol napilapok weboldalain olvasók százai szólaltak meg. Am­bel Hamson, az angol Leicester Egyetem munkatársa állítja, hogy ugyan ritkán, de a véletlen produ­kálhat ilyen hihetetlen eseteket. Túlélni egy mély szakadékba zu­hanást ugyanolyan veszélyes, mint kiugrani ejtőernyő nélkül. Japánban az Mt. Rokko hegyen, 1903-ban nyi­tották az első golfklubot. Az angol Arthur Hasketh Groomy egy köz­­t pontot épített a kirándulóknak, fő­leg a külföldieknek A 931 méteres magasságba vezető gyalogtúra ma­gas hegyekkel, sziklákkal és vízesé­sekkel körülvéve minden környék­beli kedvenc helyet . 2007. október 7-én a 37 éves Mitsutaka Uchikoshi a barátaival ki­rándulni indult. A hegycsúcsról a barátok felvonóval indultak vissza, Uchikoshi a gyaloglást választotta. Nem sokkal később megcsúszott egy nedves kavicson és a mély sza­kadékba esett. Egy hegyi patakban tért magához. Csak az utolsó pilla­natokra emlékezett. Eltört a meden­cecsontja, és több testrésze megsé­rült. Csak 24 nappal később találtak rá. A férfi testhőmérséklete 22 C-fok­­ra süllyedt, és a pulzusa nem tapint­ható. A sebészeten elvégzett alapos kivizsgálás során az orvosok megál­lapították, hogy a szabadban töltött­­ idő alatt valamennyi szerve leállt, és egy hibernáláshoz hasonló állapot­ba került. Fokozatosan kezdték fel­melegíteni a testét. Ma már Mitsu­taka agya újra százszázalékosan működik Vesna Vulovic megmenekülésére az orvosok nem találtak magyarázatot Életmentő csillagok A történelem során a szokatlan és rejtelmesnek vélt égi jelenségek sok­szor valósággal az őrületbe kergették a naiv szemlélőket, akik a biztos pusz­tulás jeleit olvasták ki a csillagok állá­sából. Joe Rai, a New York-i Hayden Planetárium csillagásza szerint az egyik különösen látványos, ám napjainkban kevésbé ismert holdfogyatkozás Ko­lumbuszt és az Újvilágba vele tartó embereit mentette meg a helybéliek haragjától. 1492. október 12-én Kolumbusz part­ra szállt a San Salvadornak keresztelt szigeten, majd a következő tíz év alatt a nagy utazó még háromszor látoga­tott el az Újvilágba. A negyedik, és egyben utolsó haj­óúton azonban, ami­kor Közép-Amerika partvidékét térké­pezték fel, Kolumbusznak egy igen szokatlan helyzeten kellett úrrá lennie. A felfedező 1502. május 11-én jött el Cádizból a Capitana, Gallega, Vizca­na és a Santiago de Palos hajókkal. A le­génység szerencsétlenségére a hajók faszerkezetét kór­okozók támadták meg, így kettő el­süllyedt. 1503. jú­nius 25-én Jamai­cában már csak két vitorlással tudtak kikötni. A megfo­gyatkozott készle­tekkel rendelkező csapat tagjai nem tudták, hogy mit hoz a jövő... A bennszülöttek szerencsére öröm­mel fogadták őket, ételt és menedéket nyújtottak nekik. Ám a velük töltött napokból lassan hetek lettek, és a feszültség nőni kez­dett a helyiek és az európaiak között. Fél év elteltével a kényszerű együtt­élés erőszakot és gyilkosságokat ered­ményezett, így végül a jamaicaiak töb­bé semmit nem voltak hajlandóak adni Kolumbuszoknak, akik hamarosan éhezni kezdtek. A tanácstalan és egyre kétségbeeset­tebb parancsnokot Johannes Müller von Königsberg, más néven Regio­montanus mentette meg a dicstelen éh­haláltól, aki élete utolsó előtti évében je­lentette meg csillagászati kézikönyvét Ez részletesen leírta a Nap, a Hold és a boly­gók mozgását, illetve a biztonságos na­vigációhoz fontos csillagászati alakzatok adott időintervallumhoz tartozó állását is. A mű létfontosságú volt a tengerészek számára. Természetesen Kolumbusz is őrzött egy példányt és ezt átböngészve ébredt rá, hogy 1504. február 29-én egy lenyűgöző teljes holdfogyatkozás várha­tó. Három hónappal az esemény előtt ta­lálkozót kért a helyi törzsfőnöktől, akiket aztán azzal a mesével traktált, hogy a ke­resztények istene megharagudott rájuk, mert nem adnak enni az európaiaknak. Haragja olyan hatalmas lesz, hogy a teli­hold eltűnik majd az éjszakában. Az ominózus éjszakán valóban leját­szódott az admirális által megjövendölt esemény. Kolumbusz fia, Ferdinand visszaemlékezése szerint a bennszülöt­tek ekkor iszonyatos rémülettől sújtva szaladtak az európaiakhoz, hogy azok bocsánatáért esedezzenek, és kiengesz­teljék őket. Könyörögtek Kolumbusz­nak, hogy állítsa vissza a Hold rendes állását. A világjáró természetesen ráállt a dologra. Visszavonult a kunyhójába, mondván, hogy mindezt „meg kell be­szélnie” a keresztények istenével. Való­jában azonban egy üvegcsével félórán­ként ellenőrizte a holdfogyatkozás álla­potát. Az égi jelenség befejeződése előtt pár pillanattal ismét feltűnt a bennszü­löttek között, és közölte, hogy megbo­csátást nyertek. Mikor ezt kimondta, a Hold lassan újra láthatóvá vált. A benn­szülöttek ezt követően nagy becsben tartották és minden földi jóval elhalmoz­ták őket. Kolumbusz jóslata beteljesedett... A HALHATATLAN Jorge Curi köszöni, jól van, él, pedig már többször halottnak nyilvánították. A matuzsálemi korú kolumbiai férfi nemrég diabe­tikus kómába esett. Mivel a kiérkező orvos nem érzékelt nála élet­­j­eleket, ezért már a helyszínen kiállította a halotti bizonyítványt. Már éppen távozni akart, amikor a hozzátartozók leg£a­gyobb megdöbbenésére Curn hirtelen megmozdult és fe®r az ágyon. Mint kiderült, nem ez volt az első feltámadása. Fiatalabb korában egyszer már halottnak nyilvánították, de ő úgy döntött, hogy még élni akar. Gyógyító hit Andrew Stimpson 2002-ben szembesült azzal, hogy HIV- fertőzött. A kezdeti lelki összeomlás után erőt vett magán, és elhatározta, hogy meggyógyul. Nem szedett semmiféle gyógyszert és nem is tett semmi különöset a gyógyulás ér­dekében, csak erősen hitt abban, hogy felépül. Egy évvel később már orvosi papírokkal tudta bizonyítani, hogy szervezetéből eltűnt a betegséget előidéző HIV-vírus. Az orvosai szerint Stimpson esete egyedülálló a maga nemé­ben, és nem tudnak rá tudományos magyarázattal szolgálni. Autista zsenik Angol kutatók szerint Albert Einstein és Isaac Newton is autista volt. Pontosabban ennek a betegségnek egy enyhébb változatá­ban, az ún. Asperger-szindrómában szenvedtek. Erre a betegség­re jellemző a szociális és kommunikációs képességek hiánya, me­lyek azonban nem befolyásolják negatívan a tanulási és intellek­tuális képességeket. Newtont klasszikus esetnek tartják, aki éjt nappallá téve dolgo­zott, nehezen beszélt, gyakran elfelejtett enni, környezete összeférhetetlennek tartotta. Albert Einstein csendes gyermek volt, s amikor megszólalt, akkor is csak bizonyos mondatokat ismételgetett. Glen Elliot, a San Franciscó-i egyetem pszi­chiáter professzora maga is sokat foglalko­zott a zsenikkel. A tanulmányt olvasva úgy véli, felelőtlenség lenne pusztán azért autistának nevezni a tu­dományos élet nagyjait, mert beszédhibával küszködtek, időn­ként képtelen voltak betartani a társadalmi normákat. Isaac Newton Keres? Kínál? Szolgáltat? Hirdessen az igazi Kárpáti Igaz Szóban! Ezt a hirdetési formát csak magánszemélyek vehetik igénybe. A hirdetés hitelességéért felelősséget nem vállalunk! A hirdetés szövege (maximum 25 szó): I Jármű Eladó(k) icsátása Lada Kálin. ■ Jó állapotban lévő, 2006-os kibocsátású Lada kafina személygépkocsi. 15 000 km futott, hangszigetelt utastér, sötétített üveggel MP3-as lejátszóval. Ráadás: téligumi-garnitúra, Casco, kötelező gépjármű-biztosítás. Tel.: 8­050-558-66-75 ■ Dercenben (Rákóczi u. 153) 2005-ös kibocsátású, 4600 km-t futott Lada 2107-es személygépkocsi. Extrák: riasztó, központi zár, sötétített ablakok, rádiósmagnó. Tel.: 8-067-799-80-98 • Nagydobronyban JUMZ-6-L traktor, frézer, tárcsa, eke, utánfutó. Tel.: 8-068-186-93-48 ■ Beregújfaluban Niva kombájn és búzavetőgép. Tel.: 8-050-264-43-76 • Haranglábon nagy fülkés MTZ-80-as traktor, eke, tárcsa, utánfutó. Tel.: 8-097-683-85-49 • Kéthengeres Xingtaj-180-as kistraktor tartozékokkal. Tel.: 8-050-238-95-35 • Beregszászban 6,5 ár privatizált telek építkezési engedéllyel. Irányár 10 000 f. e. Tel.: 8-050-847-95-06 ingatlan...­ . Szürtében (Rákóczi u. 93) családi ház. Tel.: 73-56-61, 8-050-738-61-65 Haszongép ■ Beregszászban kétszintes családi ház garázzsal. Tel.: 8-050-877-64-96 ■ Beregszászban kétszintes családi ház melléképülettel. Tel.: 8-096-212-72-85 1 25 m2 tetőfedő metálcserép. Tel.: 8-050-901-59-83 Egy vaskályha. Tel.: 8-050-225-40-84 Vegyes A hirdető neve, címe, telefonszáma: • Bótrágyon árpa, zab, tritikálé. Tel.: 8-050-882-26-51 . • Kiváló minőségű akác- és virágméz. Tel.: 8-095-920-63-65 .......0. VTZ , -, • Jó állapotban lévő, 1­4 éves Toshiba laptop (1,73 Ghz, 120 GB, HDD 1024 MB RAM), valamint magyar nyelvű­­- Mű­SZaki Cikkek )vista, Office, Opera stb. Ára 550 USD, valamint ACER, 2 hónapos Notebook 1,73 Ghz 160 GB, HDD 1014 MB - ' -.................. RAM, Webkamera, WIFI, fehér billentyűzet, dobozban. Ára 600 USD. Tel.: 8-068-556-10-04 • Balazséron jó állapotban lévő automata mosó-szárító gép. Tel.: 7-84-08, 8-096-134-73-12 • Palágykomorócon P4-es számítógép: 2,8 GHz-512 MB RAM, GB HDD-128 video-15 TFT-DVD-RW. Spec. Windows és játékok. Érdeklődni a 8-096-655-72-54-es telefonszámon lehet. [ Hangszer • Beregszászban (Arany János u. 127) Jereván márkájú zongora. Tel.: 2-28-42, 8-050-372-87-73 . •­­ • Kitűnő állapotban lévő Petrof márkájú pianínó. Tel.: 8-050-709-58-32­­( Szolgáltatás ) • Honlapkészítést, karbantartást, üzemeltetést vállalok. Tel.: 8-095-878-82-23 • Kisgejőcön 19 hónapos holland tinó, 8 hónapos vemhes tehén. Érdeklődni a 44-30-16-os telefonszámon. Állat­­ • Tiszaásványban drótszőrű németvizsla kiskutyák. Tel.: 71-56-91 • Feketepatakon (Barátság u. 5) féléves kanca csikó. ( Vásárolnék ) • Kirgizsztán bálázóra reduktort. Tel.: 8-050-171-98-15 • Használt öntöttvas, 5 szekciós kazánt az Ungvári járásban. Tel.: 8-050-826-40-04

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék